8 lis

Dodatkowe świadczenie dla opozycjonistów

Szanowni Państwo,
w dniu 8 listopada z inicjatywy poselskiej wpłynęła do Sejmu ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.Jest to druk nr. 1730 informacje o tej ustawie na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D4456E716CB07265C1258787005309C1

  • 8 listopada 2021 Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 1730
  • 8 listopada 2021 Skierowano do I czytania w komisjachdo Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

W projekcie tym przewiduje się jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000 zł dla wszystkich osób, które w dniu 31 grudnia 2021 roku będą posiadać status. O świadczenie to nie trzeba będzie występować ponieważ przyznanie nastąpi z urzędu. Całość projektu i jego uzasadnienie dołączone do wiadomości.Można też znaleść go na Stonie sejmowej: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/BBADC887845BFBFFC125878700510281/%24File/1730.pdfMiejmy nadzieję, ze dalszy proces legislacji przebiegnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami.Z wyrazami szacunku Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *