8 lis

Dodatkowe świadczenie dla opozycjonistów

Szanowni Państwo,
w dniu 8 listopada z inicjatywy poselskiej wpłynęła do Sejmu ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.Jest to druk nr. 1730 informacje o tej ustawie na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D4456E716CB07265C1258787005309C1

  • 8 listopada 2021 Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 1730
  • 8 listopada 2021 Skierowano do I czytania w komisjachdo Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

W projekcie tym przewiduje się jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000 zł dla wszystkich osób, które w dniu 31 grudnia 2021 roku będą posiadać status. O świadczenie to nie trzeba będzie występować ponieważ przyznanie nastąpi z urzędu. Całość projektu i jego uzasadnienie dołączone do wiadomości.Można też znaleść go na Stonie sejmowej: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/BBADC887845BFBFFC125878700510281/%24File/1730.pdfMiejmy nadzieję, ze dalszy proces legislacji przebiegnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami.Z wyrazami szacunku Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

25 kw.

Zmiany Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej podpisanej przez Prezydenta

A.    ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ DLA WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH URZĘDU.

Zmiany wprowadzone omawianą ustawą prowadzą do zwiększenia dostępności pomocy pieniężnej dla wszystkich Podopiecznych Urzędu, tj. kombatantów, osób deportowanych do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Czytaj dalej