30 wrz

O nas

W sierpniu 2013 roku zarejestrowano Fundację Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych.

Statutowym celem Fundacji jest zapewnienie kombatantom (żołnierzom) i osobom represjonowanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski należytego szacunku, honoru oraz opieki i pomocy.

Po latach upokorzeń i zaniedbań, tolerowanych również przez społeczeństwo, musimy wreszcie zadbać o tych, którzy ponieśli ofiary w walce z dwoma okupantami.

Czytaj dalej
22 gru

Dziś rano zmarł Tadeusz Markiewicz

, nasz nieodżałowany przyjaciel, który był oddanym i bezkompromisowym patriotą. Jego postawa życiowa jak sam mówił wyrosła z rodzinnej tradycji. To dom spowodował, że życie jego było pełne aktywności wynikającej z poczucia odpowiedzialności za sprawy publiczne.Był założycielem struktur NSZZ Solidarność. W stanie wojennym zajmował się wydawnictwami podziemnymi, takimi jak Tygodnik Mazowsze, pismo Most oraz wydawaniem książek. Za swoją aktywność poszukiwany w stanie wojennymi, w końcu internowany na Białołęce. Następnie sądzony i dwukrotnie więziony w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Skazany również na konfiskatę samochodu jako narzędzia przestępstwa.Okres internowania określa jako czas przełomu, gdzie na zawsze pozbył się strachu i spotkał wielu niezwykłych ludzi, którzy do końca go ukształtowali. Po uwolnieniu, od 1986 roku działał czynnie w Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Był w składzie Delegatury Wschód, która udzielała pomocy organizacyjnej i sprzętowej grupom konspiracyjnym na Litwie, Ukrainie i Gruzji. Wyjeżdżał na daleki wschód w głąb ZSRR w celu niesienia pomocy materialnej i organizacyjnej polskim zesłańcom.Dom Markiewiczów był schronieniem dla ściganych działaczy w Polsce i za wschodnią granicą.W społecznej działalności nie ustawał aż do końca swych dni. Brał udział we wszystkich wydarzeniach często będąc ich motorem, co potwierdzić mogą lokalni mieszkańcy.Wszystkich prosimy o westchnienie do Pana w intencji Tadeusza.Pogrzeb odbędzie się w Wodyniach. 27 grudnia 2021 r o godzinie 13.00 rozpocznie się msza pogrzebowa w kościele w Wodyniach