30 wrz

O nas

W sierpniu 2013 roku zarejestrowano Fundację Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych.

Statutowym celem Fundacji jest zapewnienie kombatantom (żołnierzom) i osobom represjonowanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski należytego szacunku, honoru oraz opieki i pomocy.

Po latach upokorzeń i zaniedbań, tolerowanych również przez społeczeństwo, musimy wreszcie zadbać o tych, którzy ponieśli ofiary w walce z dwoma okupantami.

Czytaj dalej
11 lis

Rozprawa Witolda Ł.

10 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowego dla Warszawy Mokotowa ul.Ogrodowa 51A kontynuowano proces w sprawie odpowiedzialnego za represje wobec więźniów politycznych PRL-u zastępcy naczelnika niesławnego więzienia w Barczewie Witolda Ł. (zgodnie z decyzją sądu nie możemy ujawniać wizerunku i i danych personalnych oskarżonego). Dodatkowe zeznania złożył Jerzy Kropiwnicki. Rozprawa o stosowaniu tortur wobec więźniów politycznych ZK Barczewo w latach 1983-84 rozpoczęła się 23 sierpnia 2017r. Obecnie powróciła do Sądu Okręgowego po apelacji, która uznała, że zarzuty mają znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i nie podlegają przedawnieniu i nakazała rozpatrzenie sprawy powtórnie w sądzie okręgowym.

Czytaj dalej
8 lis

Dodatkowe świadczenie dla opozycjonistów

Szanowni Państwo,
w dniu 8 listopada z inicjatywy poselskiej wpłynęła do Sejmu ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.Jest to druk nr. 1730 informacje o tej ustawie na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D4456E716CB07265C1258787005309C1

  • 8 listopada 2021 Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 1730
  • 8 listopada 2021 Skierowano do I czytania w komisjachdo Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

W projekcie tym przewiduje się jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000 zł dla wszystkich osób, które w dniu 31 grudnia 2021 roku będą posiadać status. O świadczenie to nie trzeba będzie występować ponieważ przyznanie nastąpi z urzędu. Całość projektu i jego uzasadnienie dołączone do wiadomości.Można też znaleść go na Stonie sejmowej: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/BBADC887845BFBFFC125878700510281/%24File/1730.pdfMiejmy nadzieję, ze dalszy proces legislacji przebiegnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami.Z wyrazami szacunku Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska