3 paź

Marian Jabłoński kawalerem Krzyżem Służby Niepodległości

Stanisław Sakwa odznacza Mariana Jabłońskiego

W Bazylice w Krzeszowie przedstawiciele Fundacji Walczącej o Niepodległość Stanisław Sakwa i Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska wręczyli opozycjoniście Marianowi Jabłońskiemu Krzyż Służby Niepodległości.

Czytaj dalej
3 paź

Ks. Dariusz Stańczyk odznaczony Krzyżem Służby Niepodległości

W Bazylice Krzeszowickiej reprezentanci Fundacji Walczących o Niepodległość Stanisław Sakwa i Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska w imieniu Kapituły odznaczyli ks. Dariusza Stańczyka, który jest bojownikiem o polskość na Kresach i daleko na wschodzie wśród polskich potomków zesłańców na dalekiej Syberii.

Czytaj dalej
3 paź

Ks. Kustosz Marian Kopko kawelerem Krzyża Służby Niepodległości

Stanisław Sakwa odznacza ks. kustosza Mariana Kopko

W niedzielę 3 października 2021r. przedstawiciele Fundacji Walczącym o Niepodległość Stanisław Sakwa i Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska wręczyli Krzyże Służby Niepodległości w Bazylice Krzeszowieckiej.

Czytaj dalej
2 lip

Otwarcie wystawy “Tu rodziła się opozycja”

Dziś w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL otwarto wystawę IPN o rodzącej się opozycji antykomunustycznej w PRL między Czerwcem ‘ 76 a Sierpniem ’80. O ruchach i ludziach, którzy zbierali się wokół idei odzyskania Niepodległości.

Galeria zdięć: