17 wrz

IPN o uroczystościach 17 września i Ziembińskim

Warszawa 05.02.1992. Dziennikarz, dzia³acz spo³eczny, uczestnik opozycji politycznej w PRL, przewodnicz¹cy Rady Fundacji Poleg³ym i Pomordowanym na Wschodzie Wojciech Ziembiñski w swoim mieszkaniu przy ul. Sady ¯oliborskie. meg PAP/Longin Wawrynkiewicz
Warszawa 05.02.1992. Dziennikarz, działacz społeczny, uczestnik opozycji politycznej w PRL, przewodniczący Rady Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Wojciech Ziembiński.

Trochę o nas i dużo o Ziembińskim na stronie IPN:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/110690,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-Wojciecha-Ziembinskiego-Warszawa-17-wrzesnia.html