14 cze

Wiesław Jan Wysocki, sekretarz zarządu głównego ŚZŻAK uhonorowany Medalem Pamiątkowym Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podczas uroczystości „Ku Wolnej Polsce” 30 –lecia powstania Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. mjra Jana Piwnika „Ponurego” w Ostrowcu Świętokrzyskim, w części dedykowanej pamięci  prezesowi, Ś.P. Kazimierzowi Kocowskiemu ps. Grom uhonorowano za zasługi dla Koła prof. Wiesława Jana Wysockiego

29 kw.

Powstaniec Warszawski i kapelan “Solidarności” odznaczeni Krzyżami Służby Niepodległości

M.Widlicki, K.Nowakowski, ks. T.Łebkowski, mjr Katarzyna
Rabińska-Nowakowska ps. “Kasia”, G.Rudnik, T.Stański, Ł.Kudlicki, K.Lancman

W czwartek 29 marca 2021r. w Warszawie w budynku Pasty w imieniu Kapituły Krzyża odznaczył Tadeusz Stański i Mirosław Widlicki Krzyżem Służby Niepodległości kpt. Katarzynę Rabińską-Nowakowską ps. “Kasia” Powstańca Warszawskiego i ks. Tadeusz Łebkowski kapelana “Solidarności” Regionu Płock od 1980 r. W uroczystości wziął udział przedstawiciel MON Łukasz Kudlicki, który wręczył Pani Katarzynie nominację na stopień majora. Uroczystość była bardzo podniosła osoby odznaczone niezwykle wzruszyły się, że o nich pamiętano. Wspominali swoje działania, które dowodziły, że całe swe życie oddali Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej
25 kw.

Zmiany Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej podpisanej przez Prezydenta

A.    ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ DLA WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH URZĘDU.

Zmiany wprowadzone omawianą ustawą prowadzą do zwiększenia dostępności pomocy pieniężnej dla wszystkich Podopiecznych Urzędu, tj. kombatantów, osób deportowanych do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Czytaj dalej
20 kw.

„Oba obozy okopią się na swoich pozycjach ws. Smoleńska”

Na pytanie “Czy zdjęcia Kopacz wpłyną na bieżącą sytuację polityczną?” odpowiada w niezależnej.pl dr. Andrzej Anusz

https://niezalezna.pl/391256-czy-zdjecia-kopacz-wplyna-na-biezaca-sytuacje-polityczna-oba-obozy-okopia-sie-na-swoich-pozycjach-ws-smolenska