8 sie

Prośba o dobrą wolę

Reparacje wojenne za lata 1939-45 od strony niemieckiej w stosunku do państwa polskiego, w/g historyków europejskich, nie zostały uregulowane. Jednocześnie Niemcy za II Wojnę Światową do dziś wypłacają różne odszkodowania lecz skrzętnie pomijają w tym Polskę a kolejne rządy od PRL-u aż po III RP przez wzgląd na “poprawność polityczną” milczały.
Jeśli było zniszczenie to powinno być także zadośćuczynienie.
Jako pierwszy objaw dobrej woli odszkodowania ze strony społeczeństwa niemieckiego, bez którego przyzwolenia holocaustu narodu polskiego by nie było, powinien nastąpić bezwarunkowy zwrot dóbr kultury zrabowanych Polakom.
Czasy obecnie są niespokojne. Europa zalewana przez ludność islamską nie jest już obszarem bezpiecznym. Islam walczy nie tylko ze społeczeństwem kulturowo wyrosłym z pnia chrześcijańskiego ale także z jego symboliką w postaci kultury i sztuki.
W Europie jeszcze nie nagłośniono przypadków niszczenia zabytków przez islamistów, co nie znaczy, że takich zdarzeń nie było.
Polska w chwili obecnej jest najbezpieczniejszym krajem europejskim. Dlatego aby zachować spuściznę kulturową Polaków dla przyszłych pokoleń należy nasze wszelkie dobra świadczące o tym kim byliśmy, kim jesteśmy i skąd nasz ród, ponownie zgromadzić na rodzinnej ziemi.

gb