6 lis

Proces Łuciuka

10 listopada 2021 roku o godz. 12.00 sali nr. 4 Sądu Okręgowego dla Warszawy Mokotowa ul. Ogrodowa 51A kontynuowany będzie procesu w sprawie odpowiedzialnego za represje wobec więźniów politycznych PRL-u zastępcy naczelnika niesławnego więzienia w Barczewie Witolda Łuciuka.

Proces powrócił do Sądu Okręgowego po apelacji, która uznała, że zarzuty mają znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i nie podlegają przedawnieniu i nakazała rozpatrzenie sprawy powtórnie. Proces karny toczy się z pozwu prywatnego  wytoczonym przez pokrzywdzonych opozycjonistów za zbrodnie komunistyczne:

Torturowanie więźniów politycznych PRL-u przez bicie ich zawiązanych w kaftanach bezpieczeństwa, zmuszanie do godzinnych spacerów na mrozie bez ciepłej odzieży, wielokrotne bicie pałkami, przetrzymywanie w zawilgoconych, zimnych celach bez elementarnych warunków sanitarnych, podduszanie więźniów w ramach dalszych represji przez grupowe umieszczanie ich w dusznej celi pozbawionej wentylacji (tzw. termosie ) – to tylko niektóre z długiej listy represji wobec opozycjonistów antykomunistycznych, którym zostali poddani w okresie więzienia ich w zakładzie karnym w Barczewie w 1984 r.

z akt sprawy


Oskarżycielami posiłkowymi w procesie są byli więźniowie Barczewa: Tadeusz Stański, dr Jerzy Kropiwnicki oraz Andrzej Słowik.

Stański jako jeden z przywódców KPN-u usłyszał wyrok 5 lat więzienia za „próbę zerwania jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL” . Początkowo więzień Rakowieckiej odbywał część swojego wyroku wraz z pozostałymi szefami KPN-u w Barczewie.

Kropiwnicki, będąc w latach 80-tych wiceprezesem Zarządu Regionu Łódzkiego „Solidarności” , za zorganizowanie akcji protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu został skazany wraz ze Słowikiem na 6 lat pozbawienia wolności.   

Wszyscy doświadczyli tortur w Barczewie i pragną aby w końcu uznano, że metody które wobec nich stosowano były zbrodnicze i bezprawne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału i dalszego śledzenia wyników tego procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *