18 Wrz

PROTOKÓŁ ze spotkania Kierownictwa Fundacji 12.09.2017r

Po dokonaniu przez Tadeusza Stańskiego oceny ostatnich uroczystości organizowanych przez i przy udziale Fundacji zabrał głos Mirek Widlicki jako organizator Widowiska Historycznego Zrzutu Cichociemnych ZAPORA, które odbędzie się na łąkach w pobliżu miejscowości Łosina koło Wyszkowa 16 września b.r. Uznał on, że organizacja imprezy jest daleko zaawansowana i brakuje jeszcze załatwienia autobusu na dojazd z Warszawy.
Tadeusz Stański, jako Prezes Fundacji otrzymał zaproszenie od płk. Reya z Ambasady USA na ceremonię jego pożegnania. Postanowiono wręczyć mu album o gen, Józefie Hallerze z podziękowaniem za czynny udział Pana Pułkownika w organizacji uroczystości pod pomnikiem Błękitnej Armii w roku 2016 i 2017tym.
W trakcie posiedzenia nadeszła korespondencja z NBP, dotycząca organizacji sesji ekonomicznej podczas  której przedstawiony będzie dorobek podziemnych organizacji niepodległościowych. W liście padła propozycja aby Fundacja złożyła w tej sprawie wniosek do rozpatrzenia w przewidzianym trybie. W związku z rozbieżnościami w pierwotnych ustaleniach postanowiono sprawę wyjaśnić i ich wynik przedstawić na następnym posiedzeniu.

Prot; Waldemar Pernach

5 Wrz

Protokół z zebrania kierownictwa Fundacji w dniu 05.09.2017

Zweryfikowano przygotowane przez poszczególne stowarzyszenia wnioski rekomendacji kandydatów do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Mazowieckim. Uzgodniono, że wszystkie organizacje składają wnioski indywidualnie. Część wniosków ma dzisiaj doręczyć Krzysztof Lancman, część Alina Cybula, pozostali składają indywidualnie.

  1. Złożono sprawozdania z przebiegu uroczystości patriotycznych w sobotę i niedzielę w których organizacji brali udział stowarzyszenia związane z Fundacją:

– Krzysztof Lancman, jako współorganizator, ocenił jako udane uroczystości z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK w ramach operacji „Burza” pod Pecynką w Puszczy Białej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Koła Krajowego „Opocznik” ŚZŻAK, Wójta Gminy Wąsewo, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej oraz miejscowe szkoły.

– Mirosław Widlicki, jako przedstawiciel ŚZŻ AK Warszawa Wschód przedstawił przebieg uroczystości w Wodyniach. Obok miejscowego kościoła parafialnego, przy ulicy Newelskiego, odsłonięto tablicę poświęconą walczącym na tym terenie Żołnierzom Niezłomnym. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe a oficjalną część zakończony patriotyczne deklamacje i śpiewy młodzieży. Po uroczystości zaproszono przybyłych na poczęstunek. Wydarzenie przygotowało Towarzystwo Ziemi Wodyńskiej, przy walnym udziale Katarzyny i Tadeusza Markiewiczów.

– Tadeusz Stański przedstawił przebieg uroczystości pod pomnikiem Oddziału „Jeżyków” w Kampinosie. Po mszy św. i wystąpieniach okolicznościowych wysłuchano koncertu Kapeli Praskiej, wykonującej repertuar warszawskich piosenek z lat okupacji.

– Alina Cybula relacjonowała przebieg uoczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej kobiety internowane w Areszcie Śledczym w Gołdapi. Ceremonie poprzedziła msz św, odprawiona w kościele pod wezwaniem NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W uroczystości wzięli udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Prezes Urzędu DSKiOR Jan Józef Kasprzyk, Ojciec Dyr. TADEUSZ Rydzyk oraz posłanka pani Zwiercan. Uroczystość odbyła się dzięki wielkim staraniom Ali Cybuli i Stow. Kobiet Internowanych Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsza.

Ala Cybula zapowiedziała odsłonięcie tablicy upamiętniającej internowane kobiety w AŚ Olszynka Grochowska w Warszawie.

  1. Tadeusz Stański uznał, że w wyniku ostatnich doświadczeń trzeba poprawić funkcjonowanie informacji wewnętrznej i przed uroczystościami uzgadniać udział naszych przedstawicieli w zapowiedzianych imprezach.
  2. Mirek Widlicki zaproponował aby zawiesić tablicę zawierającą oczekiwane imprezy i nazwiska osób, które mają w nich uczestniczyć. Przypomniał też o organizowanym przez siebie widowisku historycznym „Zrzutu Cichociemnych ZAPORA”, które się odbędzie w sobotę 16.09 br. o godz. 14-tej. W miejscowości Łosinno koło Wyszkowa. Zaproszenia będą wręczane w przyszłym tygodniu.

Tadeusz Stański zapowiedział na przyszły tydzień omawianie przygotowań do konferencji przedstawiającej programy ekonomiczne formacji niepodległościowej, która ma się odbyć w NBP.

 

Prot

Waldemar Pernach

 

23 Sie

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 22.08.17

 

Podczas nieobecności Prezesa Fundacji Tadeusza Stańskiego, który jest na delegacji służbowej we Wrocławiu, zebranie prowadził Waldemar Pernach.

  1. Na wniosek Ali Cybuli potwierdzono udział Fundacji w pracach nad rozszerzeniem działania t.zw. ustawy kombatanckiej. Postuluje się aby podwyższyć ustalone 400 złotowe renty, do kwoty emerytur ubeckich, tym działaczom, którzy mają w sumie przychody niższe.
  2. Krzysztof Lancman referował przygotowania do uroczystości w dniu 2 września b.r. w Puszczy Białej z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK pod Pecynką.
  3. Mirek Widlicki zapraszał na odsłonięcie pomnika żołnierzy wyklętych, które odbędą się 3 września w Wodyniach.

Natomiast 16.09 b.r. w rocznicę zrzutu cichociemnych z majorem Dekutowskim, będzie miała miejsce pod Wyszkowem rekonstrukcja tego wydarzenia. W roli cichociemnych wystąpią żołnierze z oddziału GROM. Wezmą też udział żołnierze z oddziałów Obrony Terytorialnej Kraju. Prowadzić wydarzenie będzie redaktor Piotr Otrębski z Radia Warszawa. Na koniec odbędzie się koncert i poczęstunek przygotowany przez wojsko i okolicznych mieszkańców.

  1. Waldemar Pernach zapoznał zebranych z pracami nad sesją prezentującą koncepcje ekonomiczne formacji niepodległościowej w okresie 1976-1990. 16 sierpnia wysłano do Narodowego Banku Polskiego, który jest współorganizatorem spotkania, plan i zakres sesji i oczekujemy teraz na odpowiedź.

 

Prot: Waldemar Pernach

17 Sie

Rozprawa o stosowanie tortur wobec więźniów politycznych

Fundacja Walczącym o Niepodległość – Wyklętych – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych informuje, że 23 sierpnia 2017r. o godz 12:00 w sali nr 427 w Sądzie Rejonowym przy ul. Ogrodowej 51A odbędzie się rozprawa o stosowaniu tortur wobec więźniów politycznych ZK Barczewo w latach 1983-84. Wyjaśnienia składał będzie szef buntu czynnego więźniów politycznych – Tadeusz Stański.