20 Kwi

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 17.04.2018

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 17.04.2018

Tadeusz Stański dokonał podsumowania Zjazdu Wyborczego ŚZŻAK w który brali udział członkowie Kierownictwa Fundacji. Do Zarządu Związku został powołany prof. Wiesław Wysocki a do Komisji Rewizyjnej Tadeusz Stański.

Następnie Władysław Antoni Terlecki z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz Komitetu Upamiętniającego Ofiary Obozu Zagłady KL Warschau przedstawił zagadnienia związane z Konferencją Oświęcimską, która ma się odbyć w budynku PASTA dnia 25.05.2018 r. o godz.10-tej. Współorganizatorem Konferencji jest Fundacja.

Władysław Terlecki stwierdził, że odczuwany jest coraz większy napór organizacji niemieckich, które negują zbrodnie oświęcimskie.

Zagrożeniem jest to, że w miarę wymierania świadków zbrodni kłamstwo oświęcimskie się rozszerza. Przykładem tego jest stale zmniejszająca się liczba zamordowanych z czterech milionów, do obecnie lansowanej ilości jednego miliona.

W latach 1959 – 2002 Niemcy masowo wywozili z Polski dokumenty związane ze swoimi zbrodniami.

Obecnie Muzeum Oświęcimskie przeistacza się w instytucję przemysłową. Działa jak pompa ssąco tłocząca, wejście wycieczki, nauszniki szablonowy tekst, podświetlone kanały zwiedzania i wymarsz.

Występują próby zniszczenia eksponatów świadectwa zbrodni np. skład butów, włosów, odzieży.

Należy bronić testamentu ludzi tam zamordowanych bez podziału na rasy i wyznanie.

Fundacja zobowiązała się do rozszerzenia informacji o Konferencji.

Waldemar Pernach podsumował przebieg i wyniki Konferencji prowadzonej 29 marca w NBP. Pomimo niespodziewanej zawiei śnieżnej przybyło na spotkanie 64 osoby. Referenci przedstawili swoje referaty zgodnie z ustaleniami dotyczącym treści i opisywanego okresu zdarzeń. Dyskusja była ożywiona i padały propozycji kontynuacji tematu.

Obecnie przystąpiono do przygotowania sprawozdań. Dokonano analizy i opisu przeprowadzonej na Konferencji auto ewaluacji projektu. Zgodnie z wymaganiami opisano przebieg przygotowań do Konferencji od pomysłu, potem podpisania umowy aż do dnia Konferencji.

Podpisano umowy na druk i kolportaż książki zawierającej materiały po konferencyjne.

Podpisano też umowy z prof. Pawłem Bromskim i prof. Wiesławem Wysockim o napisanie do książki wstępu, podsumowania oraz tła historycznego omawianych zdarzeń.

Przekazany są Fundacji dyskietki zawierające rejestracje przebiegu Konferencji. Trwają prace nad realizacją 15 min. filmu w którym jest skrótowy ogląd Konferencji .

Pozostaje żmudne rozliczenie finansowe Konferencji w tym zebranie rachunków od osób z którymi podpisano umowy i wypłacono należności.

Chcemy wyprzedzić termin zakończenia prac związanych z konferencją z przewidywanego końca roku na sierpień br.

Protokółował

Waldemar Pernach

4 Kwi

PROTOKÓŁ ze spotkania Kierownictwa Fundacji w dn. 27.03.2017

PROTOKÓŁ

ze spotkania Kierownictwa Fundacji w dn. 27.03.2017

 1. Głównym tematem spotkania było sprawozdanie Waldemara Pernacha z przygotowań do Konferencji w dniu 29 marca w NBP.

Wszystkie zapisy Harmonogramu zostały wykonane. Fundacja gotowa jest do przeprowadzenia konferencji.

Z wygłoszenia referaty ostatecznie zrezygnował Jerzy Kropiwnicki oraz przedstawiciel IPN co potwierdzono na piśmie.

W uzgodnionym z Bankiem Programem Konferencji referentami są:

Tomasz Gruszecki

Romuald Szeremietiew

Waldemar Pernach

Jan Parys

Andrzej Anusz

Tadeusz Stański

Zgłoszono wystąpienia przedstawicieli następujących organizacji:

Wieńczysław Nowacki – Stronnictwo Ludowe „Ojczyzna”

Adam Chajewski – LDP „Niepodległość”

Robert Majka – Członek Trybunału Stanu

Andrzej Melak – Poseł

Stanisław Plewako – GP „Samostanowienie”

Adam Słomka – KPN „N”

Ewa Tomaszewska – Poseł

W miejsce przedstawiciela IPN podsumowania Konferencji dokona prof. Paweł Bromski.

Ze względu na niski budżet z trudem znaleziono realizatora rejestracji przebiegu konferencji firmę ELART Stanisława Zakrzewskiego. Jak NBP poinformował nie będą dopuszczone do rejestracji media i operatorzy z jakichkolwiek ośrodków.

Ponadto wszystkie umowy dotyczące tego stanu konferencji zostały podpisane.

Po wielomiesięcznych ustaleniach IPN zrezygnował z głosu swego przedstawiciela i po kilku zmianach personalnych przedstawił pracownika który przedstawił warunki przyjęcia zlecenia na wydruk książki z materiałami pokonferencyjnymi, traktują to nie jako wcześniej uzgodniona współpracę a zlecenie „z miasta”.

Prowadzone są rozmowy w sprawie przygotowania omówień do książki i jej wydania.

 1. Tadeusz Stański przedstawił plan najbliższych uroczystości organizowanych przez Fundację.
 2. Andrzej Snarski zauważył że Fundacja nie istnieje w mediach.
 3. Andrzej Kiryłło ocenił, że istnieje centralizacji organizacji uroczystości i zawłaszczanie inicjatyw obywatelskich przez państwo.
 4. Barbara Kądziela stwierdziła, że trzeba robić swoje i nie ulegać presji władz.
 5. Jan Kulczycki poradził aby włączyć się do współpracy z Tow. Opieki nad Oświęcimiem i odzyskiwaniem pamięci o obozie.
 6. Prof. Wiesław Wysocki powiedział, że trzeba uświadomić światu, że obóz od początku istnienia przeznaczony był dla ludności polskiej. Pierwsze egzekucje wykonano na Polakach w tym wiceprezydencie Krakowa pochodzenia żydowskiego.

Prot. Waldemar Pernach

28 Lut

Protokół z spotkania Kierownictwa Fundacji 27.02.2018 roku

Protokół z spotkania Kierownictwa Fundacji 27.02.2018 roku

1. Tadeusz Stański podziękował wszystkim osobom za wysiłek włożony w organizację uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyróżnieni zostali Łucjan Sokołowski i Mirosław Widlicki odpowiedzialni za zlecone im czynności. Uroczystość miała miejsce 24 lutego przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie  (Wagon) przy ul. Muranowskiej. Na obchody przybyli licznie  warszawiacy, uczniowie szkół podwarszawskich, żołnierze, harcerze oraz Grupa Rekonstrukcyjna “Zawiszacy”. W tym roku szczególnie zostali uhonorowani księża  pomordowani w służbie Niepodległej: ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec i ks. Sylwester Zych. Prezes T.Stański podkreślił wzrost zdolności organizacyjne Fundacji poprosił o przygotowanie do akceptacji listy podziękowań za udział i pomoc instytucjom i poszczególnym osobom.

Postanowiono przygotować uniwersalny baner Fundacji, który będzie prezentowany podczas najbliższych uroczystości.

2. Na zebranie przybył Karol Teliga jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników „Ojcowizna”. Wyraził chęć podpisania deklaracji współpracy z Fundacją. Proponował aby skonfederować nasze organizacje, zgłosić nasz aneks do Zjednoczonej Prawicy w celu uzyskania miejsc na listach wyborczych.

3. Waldemar Pernach jako Koordynator przygotowań do Konferencji „Zagadnienia ekonomii w konspiracyjnych drukach i debatach opozycji niepodległościowej 1975-1990” organizowanej z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, przedstawił zaawansowanie prac na miesiąc przed datą spotkania 29 marca br. Jak stwierdził zagrożeń nie widać, są pewne zmiany dotyczące składu referentów i realizatorów filmu propagującego. Po ustaleniach IPN nie deleguje referenta na konferencje, a jedynie obserwatora. Wynika to z braku specjalisto wśród badaczy Instytutu.

Upowszechniono program konferencji wśród dziennikarzy na Zjeździe SDP Okręgu Warszawskiego a bieżącym tygodniu zaproszenia zostaną wysłane na wybrane uczenie wyższe oraz szkoły średnie o profilu ekonomicznym. W najbliższych dniach zostaną wysłane do referentów pisma przypominające o terminie doręczenia do 9-ego marca podpisanych umów i referatów

Komunikat

1.03 br. o godz.18.00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się państwowa uroczystość z udziałem Prezydenta RP upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych. Na uroczystość zapraszaprof. Jan Wysocki, który wygłosi referat okolicznościowy.

Protokółował

Waldemar Pernach

30 Paź

PROTOKÓŁ z posiedzenia Kierownictwa Fundacji 25.10.2017

PROTOKÓŁ z posiedzenia Kierownictwa Fundacji 25.10.2017

 

Tadeusz Stański złożył sprawozdanie z Walnego Zebrania SZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód. Na Prezesa Zarządu wybrano osoby z naszej Fundacji : Mirosława Widlickiego, jako rezerwowego Krzysztofa Lancmana oraz Grażynę Rudnik. Jak stwierdził Tadeusz Stański forsowana przez nas koncepcja przyjmowania do Stowarzyszenia członków kontynuatorów idei i tradycji akowskiej sprawdziła się.

Tadeusz Stański poinformował, że odwołano wyznaczoną na 26 bm. rozprawę przeciw naczelnikowi więzienia w Barczewie o stosowanie tortur wobec więźniów politycznych w stanie wojennym.

Nowy termin rozprawy wyznaczona na 13 grudnia br. na godz. 9.00 w sali 422 Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów ul. Ogrodowa 51a.

Waldemar Pernach referował sprawę konferencji ekonomicznej. Złożono w tej sprawie wniosek o dofinansowanie, który został przyjęty przez Narodowy Bank Polski. Jak zawiadomił Bank wniosek przez kilka tygodni będzie weryfikowany. Do wniosku dołączono listę proponowanych referentów, adresową listę współpracujących z Fundacją organizacji, program ramowy konferencji oraz informację o organizowanych przez Fundację uroczystościach i akcjach.

 

Protokołował:

Waldemar Pernach

23 Paź

PROTOKÓŁ z zebrania kierownictwa Fundacji 03.10.17

PROTOKÓŁ z zebrania kierownictwa Fundacji 03.10.17

 

Tadeusz Stański zaproponował aby do referowania na organizowanej z NBP Konferencji wystąpili:

– Gabriel Janowski (rolnictwo),

– Andrzej Anusz (Kościół),

– Wojciech Myślecki (Solidarność Walcząca),

– Jerzy Kropiwnicki (Grupy Robocze),

– Jan Parys (współpraca ze środowiskami w Europie Zachodniej oraz spotkanie w Ramzau (Austria) z Rządem RP w Londynie,

– syn S. Kotowskiego z „Niepodległości” i syn Witolda Chodakiewicza, obaj profesorzy pracujący w USA. Ponadto przedstawił pogląd, żeby Konferencji nie traktować jako cel sam w sobie, ale jako środek do nawiązania kontaktów z przyszłymi sponsorami np. banki i środowiska gospodarcze.

Zebrani wypowiadali się na temat jak najszerszego nagłośnienia Konferencji przez przygotowaną kampanię medialną. Padły propozycje rozmów w tej sprawie z Tadeuszem Płużańskim, Wojciechem Reszczyńskim, Stefanem Truszczyńskim, Bartkiem Skibą, reprezentujących poszczególne ośrodki mediów.

Ustalono, że w teczkach konferencyjnych nie będzie referatów tematycznych, a raczej sylwetki referentów i środowisk przez nich prezentowanych oraz synteza tematów poruszanych na Konferencji.

Referaty, po ich wygłoszeniu i ewentualne uzupełnienia i przypisy znajdą się w książce wydanej po Konferencji.

Podsumowania Konferencji, dokona podczas jej trwania prof., Paweł Bromski.

 

Protokółował:

Waldemar Pernach

20 Wrz

PROTOKÓŁ z zebrania Kierownictwa Fundacji 18.09.2017 rok

PROTOKÓŁ z zebrania Kierownictwa Fundacji 18.09.2017 rok

Waldemar Pernach złożył krótką informację o przygotowaniach do konferencji ekonomicznej współorganizowanej z Narodowym Bankiem Polskim. Po wymianie korespondencji i zapoznaniu się z warunkami dofinansowania projektów z zakresu edukacji ekonomicznej ustalono termin spotkania Waldemara Pernacha i Tadeusza Stańskiego z dyr. Martyną Wojciechowską na piątek 22.09. br. w siedzibie Banku.
Andrzej Snarski poinformował o swoich działaniach dotyczących składania wniosków do Komisji Wojewody oraz został zobowiązany do dalszych starań zgodnie z listą przygotowaną na zebraniu:
Włodzimierz Sarnecki – Solidarność Walcząca.
Bolesław A. Jabłoński – Grupy Oporu
Krzysztof Lancman – Fundacja
Alina Cybula – Stowarzyszenie Kobiet Internowanych
Witold Załęski – PPN
Barbara Kądziela –Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość
Andrzej Snarski – Stowarzyszenie Internowanych Mazowsza.
Mirosław Widlicki, jako organizator inscenizacji zrzutu cichociemnych ZAPORA ocenił przebieg uroczystości. Stwierdził, że frekwencja była nad spodziewanie wysoka. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się skoki spadochronowe z transportowca „Bryza” w wykonaniu żołnierzy z jednostki GROM. Stwierdził też, że podobnej rekonstrukcji jeszcze w Polsce nie było.  Wydarzenie rejestrowała TV Republika, TV 3 oraz lokalne ośrodki informacyjne. Impreza jest oglądana na You Toobie i Internecie.
Zauważył, że największą zachętą promocyjną są plakaty.
Tadeusz Stański poinformował, że został zaproszony przez Ambasadę USA na ceremonię pożegnania w dniu 20.09 br. pułk. Reya Wojcika, który współpracował z Fundacją m.in.. przy organizacji obchodów 100-lecia powstania Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera. Postanowiono wręczyć odchodzącemu Attache album pamiątkowy „Generał Józef Haller”- z odpowiednim wpisem oraz pamiątkowy plakat i zaproszenie.
Ala Cybula poinformowała o organizowanym 07.10. b.r.  różańcu wokół Polski. Będzie zbierała chętnych na wyjazd do wybranego odcinka granicy.
Prezes Fundacji zobowiązał Waldemara Pernacha do napisania i zamieszczenia na naszej stronie sprawozdania z organizowanych prze Fundację uroczystości w ostatnim miesiącu.

W piątek 22.09. br. w Radzymińskiej kolegiacie o godz. 16.30 odbędzie się msza św.

za Prezesa ŚZŻAK- Warszawa Wschód, Edmunda Muszyńskiego oraz Piotra Kurka.

Prot.
Waldemar Pernach

18 Wrz

PROTOKÓŁ ze spotkania Kierownictwa Fundacji 12.09.2017r

Po dokonaniu przez Tadeusza Stańskiego oceny ostatnich uroczystości organizowanych przez i przy udziale Fundacji zabrał głos Mirek Widlicki jako organizator Widowiska Historycznego Zrzutu Cichociemnych ZAPORA, które odbędzie się na łąkach w pobliżu miejscowości Łosina koło Wyszkowa 16 września b.r. Uznał on, że organizacja imprezy jest daleko zaawansowana i brakuje jeszcze załatwienia autobusu na dojazd z Warszawy.
Tadeusz Stański, jako Prezes Fundacji otrzymał zaproszenie od płk. Reya z Ambasady USA na ceremonię jego pożegnania. Postanowiono wręczyć mu album o gen, Józefie Hallerze z podziękowaniem za czynny udział Pana Pułkownika w organizacji uroczystości pod pomnikiem Błękitnej Armii w roku 2016 i 2017tym.
W trakcie posiedzenia nadeszła korespondencja z NBP, dotycząca organizacji sesji ekonomicznej podczas  której przedstawiony będzie dorobek podziemnych organizacji niepodległościowych. W liście padła propozycja aby Fundacja złożyła w tej sprawie wniosek do rozpatrzenia w przewidzianym trybie. W związku z rozbieżnościami w pierwotnych ustaleniach postanowiono sprawę wyjaśnić i ich wynik przedstawić na następnym posiedzeniu.

Prot; Waldemar Pernach

5 Wrz

Protokół z zebrania kierownictwa Fundacji w dniu 05.09.2017

Zweryfikowano przygotowane przez poszczególne stowarzyszenia wnioski rekomendacji kandydatów do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Mazowieckim. Uzgodniono, że wszystkie organizacje składają wnioski indywidualnie. Część wniosków ma dzisiaj doręczyć Krzysztof Lancman, część Alina Cybula, pozostali składają indywidualnie.

 1. Złożono sprawozdania z przebiegu uroczystości patriotycznych w sobotę i niedzielę w których organizacji brali udział stowarzyszenia związane z Fundacją:

– Krzysztof Lancman, jako współorganizator, ocenił jako udane uroczystości z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK w ramach operacji „Burza” pod Pecynką w Puszczy Białej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Koła Krajowego „Opocznik” ŚZŻAK, Wójta Gminy Wąsewo, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej oraz miejscowe szkoły.

– Mirosław Widlicki, jako przedstawiciel ŚZŻ AK Warszawa Wschód przedstawił przebieg uroczystości w Wodyniach. Obok miejscowego kościoła parafialnego, przy ulicy Newelskiego, odsłonięto tablicę poświęconą walczącym na tym terenie Żołnierzom Niezłomnym. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe a oficjalną część zakończony patriotyczne deklamacje i śpiewy młodzieży. Po uroczystości zaproszono przybyłych na poczęstunek. Wydarzenie przygotowało Towarzystwo Ziemi Wodyńskiej, przy walnym udziale Katarzyny i Tadeusza Markiewiczów.

– Tadeusz Stański przedstawił przebieg uroczystości pod pomnikiem Oddziału „Jeżyków” w Kampinosie. Po mszy św. i wystąpieniach okolicznościowych wysłuchano koncertu Kapeli Praskiej, wykonującej repertuar warszawskich piosenek z lat okupacji.

– Alina Cybula relacjonowała przebieg uoczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej kobiety internowane w Areszcie Śledczym w Gołdapi. Ceremonie poprzedziła msz św, odprawiona w kościele pod wezwaniem NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W uroczystości wzięli udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Prezes Urzędu DSKiOR Jan Józef Kasprzyk, Ojciec Dyr. TADEUSZ Rydzyk oraz posłanka pani Zwiercan. Uroczystość odbyła się dzięki wielkim staraniom Ali Cybuli i Stow. Kobiet Internowanych Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsza.

Ala Cybula zapowiedziała odsłonięcie tablicy upamiętniającej internowane kobiety w AŚ Olszynka Grochowska w Warszawie.

 1. Tadeusz Stański uznał, że w wyniku ostatnich doświadczeń trzeba poprawić funkcjonowanie informacji wewnętrznej i przed uroczystościami uzgadniać udział naszych przedstawicieli w zapowiedzianych imprezach.
 2. Mirek Widlicki zaproponował aby zawiesić tablicę zawierającą oczekiwane imprezy i nazwiska osób, które mają w nich uczestniczyć. Przypomniał też o organizowanym przez siebie widowisku historycznym „Zrzutu Cichociemnych ZAPORA”, które się odbędzie w sobotę 16.09 br. o godz. 14-tej. W miejscowości Łosinno koło Wyszkowa. Zaproszenia będą wręczane w przyszłym tygodniu.

Tadeusz Stański zapowiedział na przyszły tydzień omawianie przygotowań do konferencji przedstawiającej programy ekonomiczne formacji niepodległościowej, która ma się odbyć w NBP.

 

Prot

Waldemar Pernach

 

23 Sie

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 22.08.17

 

Podczas nieobecności Prezesa Fundacji Tadeusza Stańskiego, który jest na delegacji służbowej we Wrocławiu, zebranie prowadził Waldemar Pernach.

 1. Na wniosek Ali Cybuli potwierdzono udział Fundacji w pracach nad rozszerzeniem działania t.zw. ustawy kombatanckiej. Postuluje się aby podwyższyć ustalone 400 złotowe renty, do kwoty emerytur ubeckich, tym działaczom, którzy mają w sumie przychody niższe.
 2. Krzysztof Lancman referował przygotowania do uroczystości w dniu 2 września b.r. w Puszczy Białej z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK pod Pecynką.
 3. Mirek Widlicki zapraszał na odsłonięcie pomnika żołnierzy wyklętych, które odbędą się 3 września w Wodyniach.

Natomiast 16.09 b.r. w rocznicę zrzutu cichociemnych z majorem Dekutowskim, będzie miała miejsce pod Wyszkowem rekonstrukcja tego wydarzenia. W roli cichociemnych wystąpią żołnierze z oddziału GROM. Wezmą też udział żołnierze z oddziałów Obrony Terytorialnej Kraju. Prowadzić wydarzenie będzie redaktor Piotr Otrębski z Radia Warszawa. Na koniec odbędzie się koncert i poczęstunek przygotowany przez wojsko i okolicznych mieszkańców.

 1. Waldemar Pernach zapoznał zebranych z pracami nad sesją prezentującą koncepcje ekonomiczne formacji niepodległościowej w okresie 1976-1990. 16 sierpnia wysłano do Narodowego Banku Polskiego, który jest współorganizatorem spotkania, plan i zakres sesji i oczekujemy teraz na odpowiedź.

 

Prot: Waldemar Pernach