27 Cze

PROTKÓŁ z posiedzenia Kierownictwa Fundacji w rozszerzonym składzie w dniu 27.06.2017r.

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Kierownictwa Fundacji w rozszerzonym składzie

w dniu 27.06.2017r.

 

Zebranie poświęcone było przeglądowi przygotowań obchodów 100-lecia powstania Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera w dniu 23 lipca b.r.

 1. Na wstępie Prezes Fundacji Tadeusz Stański poinformował, że na miejscu będą do odebrania zaproszenia na uroczystość. W pierwszej kolejności, otrzymają je przedstawiciele instytucji przybyłych na zebranie. Zbierane będą również deklaracje zapotrzebowania na ilości plakatów do rozwieszania.
 2. Wiesław Wysocki poinformował, że przez AAN i IPN została przygotowana broszurka opisująca czyny generała J. Hallera. Przedstawi także zgłoszenie przyjazdu trzech przedstawicieli Kongresu Polonii Amerykańskiej, wśród nich autor pomnika.
 3. Krzysztof Grabiec zakomunikował, że zgłosił zawiadomienia do Urzędu Miasta o zebraniu pod pomnikiem 23 lipca b.r. Przedstawił również planowany przebieg uroczystości:

– wystąpienia oficjalnych gości, honory, sztandary, składanie wieńców. Organizatorzy złożą wspólny wieniec.

–  zwiedzanie przygotowanych wystaw, czołgu i poczęstunek wojskowy.

Negocjowany jest udział grupy rekonstrukcyjnej Zawiszacy.

W przypadku pytań, uwag i odbioru plakatów i zaproszeń, można przyjść do siedziby Fundacji na IX piętro, 18.07 w godzinach 11 do 13.30.

 

 

Protokołował:

Waldemar Pernach

25 Lut

Posiedzenia Kierownictwa Fundacji 21.02.17

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kierownictwa Fundacji

21.02.17

 

 

Prezes Fundacji Tadeusz Stański dokonał przeglądu realizacji przygotowań do obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Odpowiedzialni za plakatowanie relacjonowali, że częste jest zrywanie plakatów, zdarza się to i w instytucjach w których formalnie otrzymano zgodę na ich zawieszenie.  Najpewniejszy jest los tych plakatów, które umieszczono na witrynach sklepów, jednak uzyskano niewiele zgód na ich zamieszczenie.

Waldemar Pernach wystąpi do Radia Wnet, Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Klubu RONINA o zamieszczenie komunikatu i plakatu w ich sieciach. komunikacyjnych.

Andrzej Melak poinformował, że załatwił asystę wojskową, oprawę ceremonialną, apel poległych, poczet sztandarowy drużyny ze szkoły im. Waldemara Milewicza i udział trzech cechów rzemiosła.

Tadeusz Stański oznajmił, że załatwione są samochody do przewozu sprzętu pomocniczego i baneru, przygotowane są drabiny, szarfa na Pomnik oraz identyfikatory dla organizatorów.

Zygmunt Rosiak zameldował o gotowości drużyny do dekoracji miejsca uroczystości.

Ze strony organizatorów wystąpią;

Andrzej Melak i Tadeusz Krawczak. Modlitwę poprowadzi ks. Prałat Józef Maj przy udziale ks. Infułata Jana Sikorskiego. Jako rezerwowi do wystąpień przygotowani są Wiesław Wysocki i Tadeusz Stański.

Całość Uroczystości poprowadzi Łucjan Sobolewski, który przedstawił scenariusz przebiegu zgromadzenia. Na wstępie zaintonuje odśpiewanie Hymnu Narodowego i Roty.

Przewidziane są salwy honorowe i race kibiców Legii, których sprowadzi Ewa Smalcerz.

Za warty i poczty sztandarowe odpowiedzialny jest Krzysztof Lancman.

Uroczystość zakończy składanie wieńców.

 

Prot. Waldemar Pernach

 

24 Lut

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w skład którego wchodzą m.in. Fundacja Walczącym o Niepodległość Wyklętych Pokrzywdzonych Internowanych Więzionych, Komitet Katyński Krąg Pamięci Narodowej im Stefana Melaka, Instytut Jozefa Piłsudskiego, Fundacja „Lex Nostra” oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych.

 

ZAPRASZAJĄ NA OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I KONTYNUATORÓW ICH WALKI, KTÓRE ODBĘDA SIĘ w sobotę, 25 LUTEGO br. O GODZ. 17-TEJ POD POMNIKIEM POLEGLYCH I POMORDOWANYCH NA WSCHODZIE U ZBIEGU ULIC MURANOWSKIEJ I GEN, WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE.

 

W roku bieżącym za patrona uroczystości obrano Stefana Melaka, strażnika pamięci o Żołnierzach Wyklętych i oficerach pomordowanych w Katyniu, który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

8 Lut

Zebranie Kierownictwa Fundacji 07.02.2017

PROTOKÓŁ

ze spotkania Kierownictwa Fundacji

 07.02.17

 

1.Waldemar Pernach odczytał protokół z ostatniego posiedzenia. Zapis przyjęto bez uwag.

2.Tadeusz Stański podjął omawianie projektu plakatu i zaproszenia.

Po dyskusji ustalono treść podpisu pod zdjęciem Stefana Melaka.

Przyjęto zapis;

– Strażnik pamięci o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych,

– o Katyniu

– zginął pod Smoleńskiem 2010r.

 1. Uzgodniono listę instytucji wspierających, których logo będzie na plakacie.
 2. Andrzej Melak za tydzień przekaże informację dotyczącą pocztu sztandarowego i ilościowego udziału żołnierzy w uroczystościach 25.02.br. pod “wagonem”.

Uzgodniono treść Zaproszenia, którą zapisał projektant Andrzej Kiryłło.

 1. Mariusz Olczak zadeklarował wydrukowanie 300szt.zaproszeń i pokrycie kosztów wydruku przez AAN.
 2. Tadeusz Stański zdecydował, że akcja plakatowania rozpocznie się w piątek, tydzień przed uroczystością.
 3. Przystąpiono do omówienia koncepcji plakatowania. Podsuwano pomysły na wieszanie plakatów na przystankach, w ratuszach, tramwajach, na monitorach INF0-METRO.
 4. Odpowiedzialność za plakatowanie na Pradze wziął na siebie Krzysztof Lancman. Pozostali uczestnicy spotkania zobowiązani zostali do zbadania procedur pozwoleń i organizowanie grup plakatujących.

 

Prot. Waldemar Pernach

 

7 Lut

Zebranie Kierownictwa Fundacji 31.01.2017

 

Protokół

Z zebrania Kierownictwa Fundacji

31.01.2017

 

1.Tadeusz Stański uzasadnił powody rozwiązania współpracy z organizacjami z Kobyłki, Ząbek i Wołomina. Powodem jest niezgodność w sprawie organizacji Dnia Żołnierzy Wyklętych, treści plakatów i zaproszeń, co wskazywało na dominacje uroczystości podwarszawskich nad centralnymi w

Warszawie przy Wagonie Sybiraków.

 1. Postanowiono organizować uroczystości samodzielnie przez Fundację.
 2. O prowadzenie uroczystości poproszono Łucjana Sokołowskiego. Załatwi wystąpienia do władz o pozwolenia na organizacje uroczystości. Podejmie też próbę zaproszenia chóru.
 3. Andrzej Kiryłło podjął się przygotowania plakatów i zaproszeń
 4. Z Andrzejem Melakiem uzgodniono pomoc w finansowaniu druku plakatów i zaproszeń, nagłośnienia i załatwienia asysty wojskowej.
 5. Zygmunt Rosiak odpowiedzialny będzie za organizację grupy i przygotowanie wystroju uroczystości.
 6. Zrezygnowano z tworzenia komitetu honorowego.

 

Prot: Waldemar Pernach

17 Sty

Zebranie Kierownictwa Fundacji 17.01.2017

PROTOKÓŁ

z Zebrania Kierownictwa Fundacji

 17.01.17

 

 1. Tadeusz Stański przedstawił skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych;

Alina Cybula – Stowarz. Kobiet Internowanych Mazowsza

Ewa Smalcerz – Radna m.st. Warszawy

Zygmunt Rosiak – Fundacja Walcz. o Niepodległość

Karol Buczyński –  Bank Ochrony Środowiska

Tadeusz Bartold – Solid. Walcząca

Wiktor Cygan – Mińsk Mazowiecki

Artur Konrad – Związek Łagierników

Łucjan Sokołowski – Świat. Zw. Ż. AK Okręg Wschód.

Mirosław Widlicki – ŚZ ŻAK Wschód

Wiesław Wysocki – Instytut Piłsudskiego

 1. Tadeusz Stański przypomniał ustalenie, że każda z rocznic będzie miała patrona spośród kontynuatorów idei walki Żołnierzy Wyklętych.

W 2016r, był nim Wojciech Ziembiński,

W 2017r. będzie Stefan Melak,

W 2018r. ks. Niedzielak.

 1. Koordynatorem technicznym uroczystości ma zostać Piotr Rzewuski. Skład Komitetu Honorowego przygotuje Wiesław Wysocki.
 2. Z przedstawionych projektów wybrano plakat i zaproszenie na uroczystości.
 3. Artur Konrad przedstawił propozycję programu uroczystości, w tym zebranie i obiad przewidziany na ok. 200 osób. Przewiduje się udział delegacji z miejscowości podwarszawskich, m.in. Wołomina, Kobyłki, Mińska. Udział tych delegacji będzie zobowiązywał do uczestnictwa w obchodach przygotowanych przez te organizacje. Rozmowy w sprawie udostępnienia sali przy kościele garnizonowym na u. Długiej przeprowadzi z proboszczem parafii prof. W.Wysocki.
 4. W następnym tygodniu przewidziane są rozmowy z Urzędem ds. Kombatantów w składzie; Tadeusz Stański. Wiesław Wysocki, Artur Konrad.
 5. Wiktor Cygan przedstawił zakres uroczystości przygotowywanych w Mińsku Mazowieckim, w których wezmą udział historyczne grupy rekonstrukcyjne, grupy strzelców i młodzieży szkolnej. Prosił o udział naszych przedstawicieli w obchodach w Mińsku. Na następnym spotkaniu przedstawi określone role i udział delegacji z Mińska Mazowieckiego w warszawskich obchodach.
 6. Mirosław Widlicki przedstaw sytuację o współpracy z Ostrowią Mazowiecką na następnym spotkaniu.
 7. Ewa Smalcerz również na następnym spotkaniu przedstawi udział kibiców Legii.
 8. Biorąc pod uwagę innych wiele uroczystości, które odbywają się w tym czasie, wstępnie uzgodniono termin Obchodów na sobotę 02.2017r na godz. 12.00
 9. Następne Spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się we wtorek 24.01 o godz.00 w budynku PASTA. Telefonicznie uzgodniono obecność z Andrzejem Melakiem oraz Piotrem Rzewuskim.

Na zebraniu koniecznym będzie ustalenie odpowiedzialnych za przygotowanie:

– pocztów sztandarowych,

– chóru,

– wieńców,

– autokarów,

– straży honorowej,

– straży porządkowej,

– nagłośnienia,

– obiadu.

 

Protokołował: Waldemar Pernach

 

10 Sty

Zebranie Kierownictwa Fundacji 10.01.2017

PROTOKÓŁ

Ze spotkania Kierownictwa Fundacji

10.01.2017

 

Tadeusz Stański przedstawił ocenę obecnej sytuacji politycznej w kraju. Powiedział, że obecnie obserwujemy nieustający spór dwóch partnerów umowy okrągłostołowej o władzę. Uważa, że jest to schyłkowy okres trwania tego dwubiegunowego podziału.

Wywołał tą opinia krótką dyskusję.

Waldemar Pernach zaproponował, oby dyskusje polityczne odbywały się po wyczerpaniu porządku spotkania związanego z działalnością Fundacji.

 1. Omówiono przygotowania do obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Proponowana data, to 04.03.2017r w sobotę, tradycyjnie pod Wagonem Sybiraków. Ustalono, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych rozszerzona będzie na kontynuatorów ich postaw. W ubiegłym roku był to Wojciech Ziembiński w obecnym Stefan Melak.

„Jurand” przedstawił cztery projekty zaproszeń na uroczystość. Po ocenie przez zebranych wskazano projekt do dalszego przetwarzania.

 1. Wiesław Wysocki zaproponował zwiększenie przez Fundację aktywności w zakresie świadczeń pieniężnych dla kombatantów.
 2. Krzysztof Lancman zaproponował aby poczekać na wyniki działań Komisji Sejmowej pod przewodnictwem Szefa Urzędu d.s. Kombatantów. Przygotowywana jest ustaw, która ma uprościć i rozszerzyć przyznawanie uprawnień. W projekcie , każdy z uprawnionych ma otrzymać stałą dopłatę miesięczną bez dokumentowania stanu dochodów.
 3. Andrzej Snarski zaproponował, aby rozpocząć współpracę z władzami miasta i dzielnic o nadawanie imionami kombatantów m.in. Stefana Melaka i Wojciecha Ziembińskiego ulic i szkół nowotworzonych w ramach reformy edukacji.
 4. Wiesław Wysocki powiedział, że będzie Bral udział w pracach zespołu przygotowującego obchody Dnia Armii Hallera.

 

Protokołował: Waldemar Pernach