8 Feb

Zebranie Kierownictwa Fundacji 07.02.2017

PROTOKÓŁ

ze spotkania Kierownictwa Fundacji

 07.02.17

 

1.Waldemar Pernach odczytał protokół z ostatniego posiedzenia. Zapis przyjęto bez uwag.

2.Tadeusz Stański podjął omawianie projektu plakatu i zaproszenia.

Po dyskusji ustalono treść podpisu pod zdjęciem Stefana Melaka.

Przyjęto zapis;

– Strażnik pamięci o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych,

– o Katyniu

– zginął pod Smoleńskiem 2020r.

 1. Uzgodniono listę instytucji wspierających, których logo będzie na plakacie.
 2. Andrzej Melak za tydzień przekaże informację dotyczącą pocztu sztandarowego i ilościowego udziału żołnierzy w uroczystościach 25.02.br. pod “wagonem”.

Uzgodniono treść Zaproszenia, którą zapisał projektant Andrzej Kiryłło.

 1. Mariusz Olczak zadeklarował wydrukowanie 300szt.zaproszeń i pokrycie kosztów wydruku przez AAN.
 2. Tadeusz Stański zdecydował, że akcja plakatowania rozpocznie się w piątek, tydzień przed uroczystością.
 3. Przystąpiono do omówienia koncepcji plakatowania. Podsuwano pomysły na wieszanie plakatów na przystankach, w ratuszach, tramwajach, na monitorach INF0-METRO.
 4. Odpowiedzialność za plakatowanie na Pradze wziął na siebie Krzysztof Lancman. Pozostali uczestnicy spotkania zobowiązani zostali do zbadania procedur pozwoleń i organizowanie grup plakatujących.

 

Prot. Waldemar Pernach

 

7 Feb

Zebranie Kierownictwa Fundacji 31.01.2017

 

Protokół

Z zebrania Kierownictwa Fundacji

31.01.2017

 

1.Tadeusz Stański uzasadnił powody rozwiązania współpracy z organizacjami z Kobyłki, Ząbek i Wołomina. Powodem jest niezgodność w sprawie organizacji Dnia Żołnierzy Wyklętych, treści plakatów i zaproszeń, co wskazywało na dominacje uroczystości podwarszawskich nad centralnymi w

Warszawie przy Wagonie Sybiraków.

 1. Postanowiono organizować uroczystości samodzielnie przez Fundację.
 2. O prowadzenie uroczystości poproszono Łucjana Sokołowskiego. Załatwi wystąpienia do władz o pozwolenia na organizacje uroczystości. Podejmie też próbę zaproszenia chóru.
 3. Andrzej Kiryłło podjął się przygotowania plakatów i zaproszeń
 4. Z Andrzejem Melakiem uzgodniono pomoc w finansowaniu druku plakatów i zaproszeń, nagłośnienia i załatwienia asysty wojskowej.
 5. Zygmunt Rosiak odpowiedzialny będzie za organizację grupy i przygotowanie wystroju uroczystości.
 6. Zrezygnowano z tworzenia komitetu honorowego.

 

Prot: Waldemar Pernach

17 Jan

Zebranie Kierownictwa Fundacji 17.01.2017

PROTOKÓŁ

z Zebrania Kierownictwa Fundacji

 17.01.17

 

 1. Tadeusz Stański przedstawił skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych;

Alina Cybula – Stowarz. Kobiet Internowanych Mazowsza

Ewa Smalcerz – Radna m.st. Warszawy

Zygmunt Rosiak – Fundacja Walcz. o Niepodległość

Karol Buczyński –  Bank Ochrony Środowiska

Tadeusz Bartold – Solid. Walcząca

Wiktor Cygan – Mińsk Mazowiecki

Artur Konrad – Związek Łagierników

Łucjan Sokołowski – Świat. Zw. Ż. AK Okręg Wschód.

Mirosław Widlicki – ŚZ ŻAK Wschód

Wiesław Wysocki – Instytut Piłsudskiego

 1. Tadeusz Stański przypomniał ustalenie, że każda z rocznic będzie miała patrona spośród kontynuatorów idei walki Żołnierzy Wyklętych.

W 2016r, był nim Wojciech Ziembiński,

W 2017r. będzie Stefan Melak,

W 2018r. ks. Niedzielak.

 1. Koordynatorem technicznym uroczystości ma zostać Piotr Rzewuski. Skład Komitetu Honorowego przygotuje Wiesław Wysocki.
 2. Z przedstawionych projektów wybrano plakat i zaproszenie na uroczystości.
 3. Artur Konrad przedstawił propozycję programu uroczystości, w tym zebranie i obiad przewidziany na ok. 200 osób. Przewiduje się udział delegacji z miejscowości podwarszawskich, m.in. Wołomina, Kobyłki, Mińska. Udział tych delegacji będzie zobowiązywał do uczestnictwa w obchodach przygotowanych przez te organizacje. Rozmowy w sprawie udostępnienia sali przy kościele garnizonowym na u. Długiej przeprowadzi z proboszczem parafii prof. W.Wysocki.
 4. W następnym tygodniu przewidziane są rozmowy z Urzędem ds. Kombatantów w składzie; Tadeusz Stański. Wiesław Wysocki, Artur Konrad.
 5. Wiktor Cygan przedstawił zakres uroczystości przygotowywanych w Mińsku Mazowieckim, w których wezmą udział historyczne grupy rekonstrukcyjne, grupy strzelców i młodzieży szkolnej. Prosił o udział naszych przedstawicieli w obchodach w Mińsku. Na następnym spotkaniu przedstawi określone role i udział delegacji z Mińska Mazowieckiego w warszawskich obchodach.
 6. Mirosław Widlicki przedstaw sytuację o współpracy z Ostrowią Mazowiecką na następnym spotkaniu.
 7. Ewa Smalcerz również na następnym spotkaniu przedstawi udział kibiców Legii.
 8. Biorąc pod uwagę innych wiele uroczystości, które odbywają się w tym czasie, wstępnie uzgodniono termin Obchodów na sobotę 02.2017r na godz. 12.00
 9. Następne Spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się we wtorek 24.01 o godz.00 w budynku PASTA. Telefonicznie uzgodniono obecność z Andrzejem Melakiem oraz Piotrem Rzewuskim.

Na zebraniu koniecznym będzie ustalenie odpowiedzialnych za przygotowanie:

– pocztów sztandarowych,

– chóru,

– wieńców,

– autokarów,

– straży honorowej,

– straży porządkowej,

– nagłośnienia,

– obiadu.

 

Protokołował: Waldemar Pernach

 

10 Jan

Zebranie Kierownictwa Fundacji 10.01.2017

PROTOKÓŁ

Ze spotkania Kierownictwa Fundacji

10.01.2017

 

Tadeusz Stański przedstawił ocenę obecnej sytuacji politycznej w kraju. Powiedział, że obecnie obserwujemy nieustający spór dwóch partnerów umowy okrągłostołowej o władzę. Uważa, że jest to schyłkowy okres trwania tego dwubiegunowego podziału.

Wywołał tą opinia krótką dyskusję.

Waldemar Pernach zaproponował, oby dyskusje polityczne odbywały się po wyczerpaniu porządku spotkania związanego z działalnością Fundacji.

 1. Omówiono przygotowania do obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Proponowana data, to 04.03.2017r w sobotę, tradycyjnie pod Wagonem Sybiraków. Ustalono, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych rozszerzona będzie na kontynuatorów ich postaw. W ubiegłym roku był to Wojciech Ziembiński w obecnym Stefan Melak.

„Jurand” przedstawił cztery projekty zaproszeń na uroczystość. Po ocenie przez zebranych wskazano projekt do dalszego przetwarzania.

 1. Wiesław Wysocki zaproponował zwiększenie przez Fundację aktywności w zakresie świadczeń pieniężnych dla kombatantów.
 2. Krzysztof Lancman zaproponował aby poczekać na wyniki działań Komisji Sejmowej pod przewodnictwem Szefa Urzędu d.s. Kombatantów. Przygotowywana jest ustaw, która ma uprościć i rozszerzyć przyznawanie uprawnień. W projekcie , każdy z uprawnionych ma otrzymać stałą dopłatę miesięczną bez dokumentowania stanu dochodów.
 3. Andrzej Snarski zaproponował, aby rozpocząć współpracę z władzami miasta i dzielnic o nadawanie imionami kombatantów m.in. Stefana Melaka i Wojciecha Ziembińskiego ulic i szkół nowotworzonych w ramach reformy edukacji.
 4. Wiesław Wysocki powiedział, że będzie Bral udział w pracach zespołu przygotowującego obchody Dnia Armii Hallera.

 

Protokołował: Waldemar Pernach

4 Jan

Zebranie Kierownictwa Fundacji 03.01.2017

PROTOKOŁ

z zebrania Kierownictwa Fundacji

03.01.2017

1.Pokrótce omówiono sytuacje polityczną oceniając, że PIS przetrzymał napór opozycji, która teraz została pozbawiona w dużej mierze podstaw do protestów. Wyrażono nadzieję szybkiego zakończenia kryzysu.

2.Tadeusz Stański zdecydował, że na spotkania kierownictwa nie będzie można przyprowadzać osób bez wcześniejszego ustalenia.

3.Po wcześniejszej zapowiedzi Waldemara Pernacha o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu, podjęto decyzję o rekonstrukcji składu Zarządu i uproszczeniu struktury organizacyjnej Fundacji.

Propozycje w tej sprawie przedstawi do polowy miesiąca mec. Marek Harasiuk. Propozycję zmiany składu Zarząd ma przedstawić za tydzień. W.Pernach.

4.Prof. Jan Wysocki przedstawi do następnego spotkania wstępne ustalenia dot. obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych pod „Wagonem” na ul.Konwiktorskiej

Andrzej Snarski zaprosił na organizowane przez Akcję Katolicką na Bemowie spotkanie z ks. Pawłem Bortkiewiczem z Poznania. Miejsce; kościół p.w Bogurodzicy NMP na Bemowie 24.01 br. O godz. 19tej.

Obecni;

Krzysztof Lancman

Grzegorz Boguszewski

Waldemar Pernach

Tadeusz Stański

Wiesław Wysocki

Lucjan Sokołowski

Marek Harasiuk

Mirosław Widlicki

Andrzej Snarski

 

Protokółował;

Waldemar Pernach

4 Jan

Zebrania Kierownictwa Fundacji 20.12.2016

PROTOKÓŁ

z Zebrania Kierownictwa Fundacji

20.12.2016

 1. Na wstępie zebrani wnosili uwagi do przedstawionego projektu zaproszenia na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy wyklętych w dniu1 marca 2017 r. Projekt zaproszenia i wniesione uwagi maja być jeszcze skonsultowane ze Stowarzyszeniem Łagierników.
 2. Prezes Tadeusz Stański przedstawił ocenę obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Skrytykował warcholskie zachowanie opozycji w Sejmie i na ulicach oraz blokowanie głosowania nad budżetem państwa.
 3. Zebrani uważali, że PIS nie prowadzi skoordynowanej polityki informacyjnej, brakuje mu taktyki w działaniu przy obecności totalnej opozycji, której działania zmierzają do destabilizacji sytuacji w kraju i obalenia rządu. To, co dzieje się pod Sejmem jest elementem walki o przywództwo w opozycji między Petru a Schetyną i świadczy o tym, że to są działania przeciwko Polsce.
 4. Prezes przedstawił plan działania na najbliższy miesiąc;

– przygotowanie przez prof. Wiesława Wysockiego propozycji składu komitetu honorowego do obchodów 1 marca Dia Żołnierzy Wyklętych.

– przygotowanie zamian strukturalnych we władzach Fundacji i zgłoszenie ich do KRSu.

– Zorganizowanie spotkania ok. 30 organizacji w których kapelanem jest ks. Józef Maj.

Na zakończenie Tadeusz Stański wysnuł tezę, że obecna sytuacja świadczy o gniciu systemu umowy przy „okrągłym stole” i wrócił do koncepcji budowania nowej siły politycznej.

Postanowiono, że następne zebranie Kierownictwa odbędzie się we wtorek 27.12br.

Protokołował; Waldemar Pernach

10 Dec

APELACJA 6 grudnia 2016

 

                APELACJA

            od wyroku Sadu Okręgowego z dnia 14 października 2016 roku

                      z wnioskiem o zwolnienie od opłaty apelacyjnej

 

 

W związku z otrzymaniem wyroku z dnia 14 października 2016 roku z uzasadnieniem, oświadczamy, że zaskarżamy go w całości, zarzucając jak niżej  i wnosząc o zmianę wyroku tudzież zasądzenie powództwa zgodnie z żądaniem pozwu.

 

UZASADNIENIE

 

 1. Zarzucamy, że Sąd Okręgowy w swoim wyroku i uzasadnieniu całkowicie zignorował podstawy pozwu Fundacji a w szczególności argumentację konstytucyjną powództwa(art. 87 Konstytucji w związku z art.8). Sąd Okręgowy nie uznając Konstytucji za najważniejszą normę prawną całego systemu prawnego występuje w istocie przeciw Konstytucji. Jest prawda, że nie jest to karalne ale w kategoriach polskiego systemu prawnego niedopuszczalne i naganne. Gdyż w istocie ignorując podstawy pozwu Fundacji Sąd Okręgowy przyjmuje argumentację pozwanej, której argumentacja oparta jest o prawo komunistyczne co wyczerpuje znamiona art.13 Konstytucji. Sąd Okręgowy nie zareagował w żaden sposób na sformułowania i oceny strony pozwanej. Co wskazuje na zaangażowanie Sądu w argumentacje strony pozwanej. Wobec braku bezstronności Sądu wnosimy o uznanie za sprzeczne z normami prawa i podstawę do uchylenia wyroku.

 

 1. Sąd Okręgowy wbrew intencjom powódki narzucił rozpatrywanej sprawie argumentację niezgodna z tezami powództwa argumentację cywilno-prawną (art. 417 i 361 par.2 k.c.) i procedurę cywilną(art. 162, 207, 217, 229, 230 k. p. c.) w uzasadnieniu wyroku w ogóle tego nie wyjaśniając. Powód jako zasadę naczelną uznał, że nie tylko ma prawo ale i obowiązek oparcia pozwu na przepisach Konstytucji. Należy zauważyć, że w żadnym punkcie uzasadnienia Sąd nie podważył, że można oprzeć pozew na Konstytucji. Nie wypowiadając się w w/w kwestii Sąd przyznaje, że założenia ideowe pozwu były zasadne. Już samo to powinno być podstawa unieważnienia wyroku.

 

 1. Sąd okręgowy w uzasadnieniu wyroku , choć przytoczono podstawy powództwa: normy konstytucyjne z których Fundacja wywodziła swoje roszczenia (art. 8, 19 40, 41, 43, 45, 77 Konstytucji RP z 1997 roku) , bardzo oględnie i pobieżnie ustosunkowano się jedynie do przywołanego w pozwie przepisu art. 19 Konstytucji RP. Należy dodać, że nawet ta incydentalna argumentacja SO jest dla niego kompromitująca, ponieważ wynika z niej, że dla sądu normy konstytucyjne są nic nie znaczące. Szczególnie rażące jest cytowanie przez Sąd Okręgowy jako autorytetu prawnego i moralnego W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Lex 2013, teza do art. 19. Powoływanie się przez Sąd na osobę W. Skrzydło znanego jako piewcę prawa komunistycznego i cytowanie go wobec faktu złożenia przez Fundację Walczącym o Niepodległość pozwu o zadośćuczynienie należy traktować jako argumentację niezgodną z prawdą. Musi zastanawiać brak jakichkolwiek cytatów i tez zgłaszanych przez autorytety prawne dotyczących Konstytucji. Szczególnie ważny jest oficjalny komentarz sejmowy: komentarz do Konstytucji RP

w redakcji Pana Leszka Garlickiego wyd. sejmowe. Tezy do art 19 Konstytucji z w/w wydawnictwa dołączamy do apelacji jako zał nr 1.

 

 1. Według Sądu Okręgowego kluczowym punktem w niniejszej sprawie wysuwający się na pierwszy plan jest kwestia legitymacji czynnej powódki oraz ustalenia, czy w sprawie występuje ona w imieniu własnym  czy jako pełnomocnik innych podmiotów.

Co do kwestii legitymacji czynnej powódki należy stwierdzić, że Sąd Okręgowy nie uwzględnił faktu, ze legitymacja procesowa Fundacji w niniejszej sprawie oparta została na ochronie praw politycznych poszkodowanych obywateli polskich, w wyniku opresji politycznych doznanych od władz okupacyjnych i powojennych PRL. Wskazanie w uzasadnieniu na normy Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczące stosunków z zakresy prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, świadczyło o niezrozumieniu  intencji Powódki, która w swoim pozwie odwoływała się wyłącznie do naruszania praw podstawowych politycznych i obywatelskich, których przestrzeganie jest jednym z naczelnych celów Rzeczpospolitej (art. 5 Konstytucji RP).

 

 1. Sąd Okręgowy zignorowała wskazywaną w trakcie postępowania okoliczność, że Fundacja swoją legitymację procesową wywodzi bezpośrednio z norm Konstytucji ( generalnie w oparciu o normy rozdziału I Konstytucji „Rzeczpospolita”) a w szczególności z normy art. 77 gwarantującego drogę sądową przy dochodzeniu naruszonych wolności i praw. Zdaniem Powódki – Fundacji, Sąd Okręgowy  swoim rozstrzygnięciem drastycznie naruszył normę art. 87 Konstytucji RP, który określając źródła prawa  Rzeczpospolitej Polskiej przyznaje normom  Konstytucji miejsce nadrzędne oraz normie art. 8, szczególnie w części (ust.2) gwarantującej obywatelom bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji . Jakiekolwiek złamanie tej normy skutkuje działaniem sprzecznym z zapisami Konstytucji i powinno stanowić kolejną podstawę do uchylenia skarżonego wyroku.

 

 1. W kwestii określenia roli w jakiej występuje Fundacja czy występuje ona w imieniu własnym czy jako pełnomocnik innych podmiotów oświadczamy po raz kolejny, że posiadamy pełnomocnictwa formalno – prawne do reprezentowania organizacji przed Sądem. Sad Okręgowy zarówno w trakcie postępowania jak i w uzasadnieniu nie zanegował prawomocności w/w pełnomocnictw. Stąd należy uznać, że są one zgodne z prawem. W związku z tym powódka oświadcza, że zgodnie z pozwem jak i wystąpieniami przed Sądem powódka występowała w imieniu własnym a także jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz innych wymienionych przez Sąd podmiotów. Należy tu stwierdzić, że nie istotne są porozumienia z punktu widzenia prawa ale pełnomocnictwa. Cytowany w uzasadnieniu prezes Fundacji na rozprawie w dniu 14 października br według Sądu oświadczył, że posiada pełnomocnictwa to w sporze domaga się zapłaty 10 miliardów pln a rada Fundacji po otrzymaniu tych środków dokona sprawiedliwego podziału(strona nie numerowana czwarta od końca uzasadnienia). W celu udokumentowania na co miała być przeznaczona suma 10 mld złotych obok zapisów zawartych w pozwie, wyjaśnień składanych przed Sądem, powódka wezwała jako świadków 5 osób, które miały świadczyć na okoliczność zagospodarowania w/w sumy i zasad współpracy w ramach rady Fundacji. Wśród zgłoszonych świadków znajdowało się dwóch aktualnych posłów na Sejm RP. Odrzucenie przez Sąd dowodu z wyjaśnień świadków dyskwalifikuje postępowanie przed Sądem Okręgowym i powinno skutkować jak w apelacji.

 

 1. Odwołanie się do przepisów procedury cywilnej w niniejszej sprawie, zdaniem Fundacji, powinno mieć charakter pomocniczy, proceduralny. W żadnym przypadku nie powinno zamykać drogi sądowej w rozpatrzeniu powództwa Fundacji opartej na argumentacji konstytucyjnej, ze względu na wskazanie naruszania prawa politycznych i wolności obywatelskich. W toku postępowania Sąd świadomie i celowo uciekał od kwestii Konstytucyjnych skupiając się na drugorzędnych kwestiach związanych z kpc starając się wykazać brak czynnej legitymacji procesowej Fundacji. Zważyć należy iz Fundacja posiada czynną legitymację procesową wypływającą z art 61 par 1 p5. Kwestia ta została wyjaśniona w piśmie Fundacji z czerwca 2016 roku. Ze statutu Fundacji wyraźnie wynika po co została utworzona. Kwestia możliwości dochodzenia zadośćuczynienia winna być traktowana szerzej aniżeli suchy przepis art 61 par 1 p5 kpc.

 

 1. Podnieść też należy, że postanowieniem z 9 lutego 2016 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie Fundacji w przedmiocie rozpoznania sprawy niniejszej wyraźnie wskazując, że Prezydent RP odpowiada za szkodę wywołaną jego działaniem lub zaniechaniem. W tym przypadku szkoda wywołana przez Prezydenta RP wskutek zaniechania jawi się jako ewidentna. Dr Andrzej Duda ewidentnie nie dopełnił obowiązku nałożonego nań przez art 19 Konstytucji RP w związku z art 126 Konstytucji RP. Brak dopuszczenia dowodu z przesłuchania Dr Andrzeja Dudy w charakterze strony i pana B. Komorowskiego jako świadka uniemożliwiło wyjaśnienie istoty sprawy.

 

 1. W kwestii przeprowadzonych przez Sąd rozważań (strona nienumerowana) dotyczących celowości ustanowienia przez powódkę fachowego pełnomocnika – K.168 z czego nie skorzystała należy wyjaśnić:

Pomysł złożenia pozwu wyłącznie w oparciu o przepisy Konstytucji był przygotowywany przez dwa lata, przed iw trakcie rejestracji Fundacji co spowodowało mało przyjemną uwagę Przewodniczącego Sądu, że trwało to tak długo. Oświadczamy, że prowadzący postępowanie w imieniu Fundacji ( a. 21 p1 statutu) jak i na podstawie pełnomocnictw jest absolwentem ATK wydziału prawa kanonicznego. Pracę magisterską obronił w 1973 roku u docenta Stanisława Stommy pt ”Nieznajomość prawa w polskim prawie karnym”. W 1979 jako jeden z założycieli i szef organizacyjny KPN pierwszej niezależnej partii politycznej w całym w obozie komunistycznym latem w 1980 zorganizował wobec przewidywanych represji zespół 10 prawników-adwokatów którym przewodził  mec. de Virion. W trakcie trwającego 180 dni procesu kierował czynnościami przed Sądem, któremu przewodniczył s. Jankowski a po ogłoszeniu stanu wojennego przed Sądem Wojskowym z Przewodniczącym s. płk Dudzikiem. Tadeusz Stański został skazany na 5 lat więzienia za próbę obalenia przemocą ustroju. Sąd Okręgowy nie dał możliwości przedstawienia opisu dlaczego T. S. występuje przed Sądem Okręgowym wydział cywilny. w Warszawie. Istotne jest, że w trakcie składania swoich wyjaśnień (180 dni procesowych) powoływał się na zapisy Konstytucji  PRL czyli to samo co przed Sądem Cywilnym było przeprowadzone aktualnie. Z żalem należy stwierdzić, że skutek był i jest ten sam. Zarówno w 1981/82 jak i dziś dla Sądu w RP. Konstytucja jest nic nie znaczącym dokumentem.

W 1988 T. Stański założył pierwsza prywatna firmę prawnicza w PRL. W ramach Spółdzielni Pracy Plan stworzył agencję prawną „Lex” przekształcona po 1989 roku w Lex Service sp. z o. o. Na podstawie tych doświadczeń jak i swojej działalności niepodległościowej nie może dziwić zaangażowanie i umiejętność stosowania prawa w szczególności jego zasad Konstytucyjnych jak i podstaw z filozofii prawa. Dlatego uznać należy postępowanie Sadu Okręgowego w tym obszarze mając na uwadze art. 77, 78, 79, 80 a zwłaszcza przywoływany wielokrotnie art 45 czyli prawo do Sądu za niedopuszczalne i sprzeczne z Konstytucją RP.

Należy tu także wyjaśnić obecność postępowania przed Sądem Okręgowym Fundacja Lex Nostra jako czynnika społecznego w/w Fundacja jest w trakcie rejestracji w KRS stowarzyszenia pod nazwą „Międzynarodowy Obywatelski Trybunał Praw Człowieka” afiliowany przy Trybunale Sprawiedliwości w Strasburgu i to było i jest podstawą naszej współpracy z w/w Fundacją.

Mając powyższe na uwadze powodowa Fundacja wnosi jak na wstępie.

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Komentarz do art 19 Konstytucji RP
 2. Odpis Apelacji
28 Nov

STATUT

Statut Fundacji Walczącym

o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

 

STATUT
Fundacji Walczącym o Niepodległość,
Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zygmunta Michała Goławskiego, Wiesława Jana Wysockiego, Waldemara Romana Pernacha, Tadeusza Stańskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Annę Miszkiel, zastępcą notariusza Jacka Nalewajek w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.33 za nr repertorium A Nr 11678/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 • 4
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie
  na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 • 6

Fundacja może ustanawiać medale i odznaki honorowe oraz przyznawać je osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji i jej idei. Szczegółowe postanowienia
w tym zakresie należą do kompetencji Rady Fundacji.

 • 7

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 8

Fundacja została powołana w celu:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym tradycji walk
  o suwerenność i niepodległość Polski, szczególnie w okresie po 1 września 1939 roku;
 2. ochrona praw i wolności kombatantom (żołnierzom) i osobom represjono­wanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski;
 3. zapewnianie kombatantom (żołnierzom) i osobom represjonowanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski należnego szacunku i honoru oraz opieki i pomocy, także w uzyskiwaniu świadczeń i odszkodowań;
 4. działalności charytatywnej na rzecz osób objętych opieką Fundacji, w tym rodzin zamordowanych, więzionych, internowanych, prześladowanych w okresie do 1989 roku.
 • 9
 1. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego przez:
  1. wytaczanie i popieranie pozwów zbiorowych zgodnych z celami i zadaniami Fundacji;
  2. udzielanie świadczeń materialnych i niematerialnych osobom objętym pomocą Fundacji;
  3. udział w postępowaniach przed sądami w sprawach karnych i cywilnych
   w charakterze przedstawiciela społecznego;
  4. prowadzenie i koordynowanie postępowań grupowych w sprawach o ustalenie odpowiedzialności osób prawnych i fizycznych;
  5.  stworzenie listy osób Walczących o Niepodległość;
  6. organizowanie sesji, wystaw, wydawanie książek i wydawnictw, produkcję filmów
   a także wykorzystywanie innych form przekazu, w tym nowych technologii;
  7. opieka nad grobami i miejscami kaźni kombatantów (żołnierzy) i osób represjonowanych, walczących o Niepodległość Polski;
  8. organizowanie imprez propagujących cele Fundacji.
 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub współpracować z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) wymieniony  w akcie notarialnym jej ustanowienia, wpłacony przez Fundatorów w gotówce oraz jej przychody.

 • 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 13

Przychód Fundacji pochodzi z:

 1. uzyskanych odszkodowań z pozwów zbiorowych;
 2. darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych w formie pieniężnej
  i niepieniężnej;
 3. grantów i programów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych;
 4. zbiórek publicznych;
 5. pożytków z mienia należącego do Fundacji.
 • 14

Dochód Fundacji jest przeznaczony na działalność statutową.

 • 15
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia spadku, zapisu lub darowizny bez uzasadnienia odmowy.

 

 • 16
 1. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, zapisów lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości stanowiącej równowartość, co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) złotych uzyskają tytuł Przyjaciela Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
 2. Tytuł Przyjaciela Fundacji ma charakter osobisty i jest przyznawany przez Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji.
 • 17

Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ORGANIZACJI FUNDACJI

 • 18

Organami Fundacji są:

 1. Fundatorzy.
 2. Prezes Fundacji.
 3. Rada Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji.
 • 19
 1. Fundatorzy i członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział
  w pracach na rzecz Fundacji, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie, których zasady ustalą Fundatorzy.
 • 20
 1. Organy Fundacji podejmują uchwały lub decyzje zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 51 procent aktualnego składu, chyba, że ustawa o fundacjach stanowi inaczej.
 2. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji, z zastrzeżeniem decyzji Fundatorów.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji, a gdy funkcja taka nie jest obsadzona ? głos Przewodniczącego obrad.
 4. Powiadomienia o posiedzeniach organów Fundacji oraz ich uchwały lub decyzje
  (z wyłączeniem personalnych) mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 5. Na żądanie, co najmniej wszystkich członków danego organu, jego Przewodniczący lub Prezes zarządzi głosowanie listowne.
 6. Posiedzenie organu Fundacji winno się odbyć nie później niż 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie.
 • 21
 1. Fundatorzy wybierają ze swojego grona Prezesa, który koordynuje działania Fundacji wobec władz politycznych, ustawodawczych, wykonawczych, sądowych
  i administracyjnych. Odwołanie Prezesa Fundacji następuje w drodze uchwały Fundatorów.
 2. Posiedzenia Fundatorów zwołuje Prezes lub dwóch pozostałych Fundatorów łącznie.
 3. Z grona Fundatorów do Rady Fundacji i Zarządu deleguje się po jednej osobie, które sprawują odpowiednio funkcję Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu.
 4. Za zgodą wszystkich Fundatorów funkcje opisane w ust. 2 mogą sprawować osoby niebędące Fundatorami.
 5. W przypadku, gdy liczba Fundatorów będzie mniejsza niż 3, kompetencję Fundatorów przejmuje Rada Fundacji.
 • 22

Do kompetencji Fundatorów należy:

 1. wybór Prezesa Fundacji;
 2. przyjęcie statutu Fundacji oraz jego zmian;
 3. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz jego członków;
 4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz jego członków;
 5. podjęcie uchwał o rozwiązania Fundacji i wyznaczeniu likwidatora;
 6. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji przez uchwalenie regulaminu;
 7. podjęcie uchwały o przystąpieniu do współpracy innym podmiotem, na wniosek Zarządu Fundacji;
 8. określenie generalnych kierunków realizacji celów Fundacji określonych w §8.
 • 23
 1. Rada Fundacji jest organem konsultacyjno-opiniodawczym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na wniosek Prezesa Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek, co najmniej jednej trzeciej liczby członków Rady Fundacji lub Prezesa Fundacji.
 • 24

Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w drodze obiegowej za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych.

 • 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 2. określanie planów i programu działań bieżących i długofalowych Fundacji;
 3. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu;
 4. przyznawanie tytułu Przyjaciela Fundacji, ustanowienie medali i innych tytułów;
 5. kontrola gospodarki finansowej Fundacji w zakresie jej zgodności z celami i zasadami działania Fundacji;
 6. kontrola wykonywania uchwał organów Fundacji i zgodności działania organów
  ze Statutem;
 7. ustanawianie regulaminów związanych z wydatkowaniem majątku Fundacji;
 8. podejmowanie uchwał o zbywaniu składników majątku Fundacji o wartości jednostkowo wyższej niż 10.000 zł.
 • 26
 1. Zarząd Fundacji składa się z jego Prezesa i nie mniej niż 3 osób powoływanych
  i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz które złożyły nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne.
 3. Zarządem kieruje Prezes Zarządu i określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy
  lub na wniosek Prezesa Fundacji lub przynajmniej trzech członków Zarządu Fundacji.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji albo jego rezygnacji.
 6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
  3. nienależytego wypełniania funkcji członka;
  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji stwierdzonego przez Fundatorów.
 • 27

Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w drodze obiegowej za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych.

 • 28
 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji oraz kieruje działalnością bieżącą Fundacji, niezastrzeżoną dla innych jej organów.
 2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i składa oświadczenia majątkowe
  w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności w zakresie wskazanym w §13 Statutu,
  a ponadto:

  1. opracowuje roczne plany działania oraz preliminarze wydatków;
  2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
  3. przyjmuje subwencje, darowizny i zapisy;
  4. organizuje zbiórki publiczne;
  5. zatwierdza znak graficzny oraz pieczęcie Fundacji;
  6. ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji i osób współpracujących;
  7. uchwala regulaminy pracy i wynagrodzeń;
  8. tworzy lub znosi oddziały i filie Fundacji;
  9. realizuje zalecenia innych organów Fundacji;
  10. podejmuje wszelkie działania zmierzające do zwiększenia efektywności działalności Fundacji zaś stosowne wnioski przedkłada właściwym organom Fundacji;
  11. formułuje wnioski do Fundatorów o zmiany w Statucie Fundacji, przystąpienie
   do innych podmiotów, o likwidację Fundacji oraz o nadanie medali i odznak Fundacji;
  12. wykonuje zadania administracyjno-organizacyjne na rzecz innych organów Fundacji.
 • 29

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo.

 • 30
 1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć celów Fundacji, z wyjątkiem dodania nowych celów.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 31
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmują Fundatorzy. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Fundatorzy ustanawiają likwidatora, a w razie braku takiej decyzji likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu Fundacji.
 • 32

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej, a w przypadku jego braku na rzecz CARITAS POLSKA.

 • 33

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpisy Fundatorów:
Zygmunt Michał Goławski
Wiesław Jan Wysocki
Waldemar Roman Pernach
Tadeusz Stański