11 Mar

Trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem AK!

Kolejny głos w dyskusji o walce, która się nie zakończyła i trwa do dnia dzisiejszego ponieważ jest to walka o wartości i sposób życia. Teraz decyduje się, czy młode pokolenie będzie potrafiło bronić sposobu życia ich przodków. Czy polskość i katolicyzm w naszym życiu prywatnym ocalimy, czy zostaniemy zalani przez barbarzyństwo “róbta co chceta”. Dyskusja toczyła się od ofiary naszej inteligencji od II Wojny Światowej począwszy przez Żołnierzy Wyklętych aż do opozycji antykomunistycznej po dzień dzisiejszy.

10 Mar

Protokół Zebrania Kierownictwa Fundacji w dniu 10.03.2020

Protokół

Zebranie 10.03.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 

 1. Informacje o spotkaniu, które odbyło się 9.03 2020 w SDP-ie. Tematem spotkania była: „Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?” omawiane przez Andrzeja Dombrowicza i Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską. Spotkanie było w temacie szczególnie interesującym Fundację, ponieważ brak rozliczenia z przeszłością i bezkarność UB i TW do dziś nie pozwala na cieszenie się autentycznie niepodległą Ojczyzną. Bardzo cenna inicjatywa. Spotkanie dotknęło tylko tego tematu i konieczne jest jego kontynuowanie. Jednak na przyszłość dla lepszego zrozumienia przez osoby nie związane z tą historią potrzebny jest bardziej jednoznaczny przekaz i nie używanie skrótów, które mogą być niezrozumiałe poza środowiskiem.
 2. Informacja o zakończonym właśnie w Londynie kongresie: IV Polsko Brytyjskie Forum Belwederskie 2020 omawiane przez Elżbietę Królikowską-Avis. W dniach 3–4 marca w Londynie miało miejsce IV Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które jest formatem stworzonym na potrzeby dialogu społecznego. Tegoroczna edycja była pierwszą zorganizowaną przez wiodące ośrodki ekspertyzy międzynarodowej w obu państwach: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Królewski Instytut Stosunków Międzynarodowych – Chatham House, nie zaś przez ministerstwa spraw zagranicznych. Zmiana ta niepokoi bardzo Elżbietę Królikowską-Avis i środowisko europarlamentarzystów polskich, ponieważ obawiają się, że ta zmiana może spowodować zawłaszczenie forum przez środowiska lewackie. Nasi reprezentanci starali się wymuszać na organizatorach, aby równo były reprezentowane opinie konserwatywne i lewicowe, ale nie we wszystkich panelach to się udało. IV Forum Belwederskie skupiało się dużo bardziej wokół poglądów lewicowych a nawet lewackich. Ponieważ w dalszym ciągu Forum jest organizowane z pieniędzy MSZ-etu trzeba pilnować, aby nie stało się kolejnym ośrodkiem manipulacji zamiast miejscem wymiany myśli i idei.
 3. 03.2020r. odbyła się pikieta pod Pałacem Prezydenckim, którą Fundacja uznała za niewłaściwą z racji okresu wyborczego i możliwości zmanipulowania środowiska i wciągnięcia w wojnę z Prezydentem. Fundacja popiera postulaty uhonorowania opozycjonistów jednak z racji tego, że jedynie wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję daje szansę na kontynuowanie dobrych przemian w Polsce, przedkładając interes Ojczyzny nad własny nie przystąpiliśmy do tej pikiety. Krzysztof Lancman przejeżdżając obok pikiety ocenia ją na kilkanaście osób i uważa, że prowokatorzy wykorzystali Olewińskiego. Zgromadzeni działacze niepodległościowi nie protestowali przeciwko samemu Prezydentowi, nie udzielali wywiadów do mediów. Telewizja interesowała się tylko KOD-em z transparentem lżącym Prezydenta.
 4. Elżbieta Królikowska-Avis skomentowała, że dotknęło ją bardzo wyrzucenie Kurskiego, który tak dużo zrobił dla telewizji publicznej i teraz Czabański utorował sobie drogę do kierowania telewizją a będzie to dla niej z ogromną szkodą.
 5. Andrzej Dombrowicz opisał drogę, która doprowadziła do pikiety 5.03.2020 przed Pałacem Prezydenckim.
  • Przez ostatnie lata byliśmy zwodzeni i oszukiwani, że ustawa już leży i czeka do podpisania nie doczekaliśmy się do dnia dzisiejszego
  • 21.01.2020r. spotkanie w SDP-ie i wielu działaczy niepodległościowych skupionych wokół 14 postulatów uhonorowania opozycjonistów. Tam był postulat-żądanie spotkania się z Marleną Marląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej
   • 11.02.2020r. spotkanie z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radą Krajową…., nie wykazano chęci przychylenia się do 14-tu postulatów  zgłaszanych od lat przez środowisko działaczy niepodległościowych, które my jako Formacja  Niepodległościowa też znamy i je popieramy.
   • Poinformował również, że o ile mu wiadomo, z kancelarii Prezydenta przybyli pracownicy i zaprosili 3 osoby, które przekazały petycję dla Pana Prezydenta oraz sfotografowali wiele pism składanych od lat przez Stowarzyszenie na czele którego stoi Janusz Olewiński.
   • W dniu 20.02.2020 Urząd ds. Kombatantów złożył na dziennik do URM projekt ustawy dotyczący działaczy niepodległościowych.
   • Olewiński nie odstąpił od pikiety.
 6. Informacja od Krzysztofa Lancmana: Ala Cybula została odwołana z Przewodniczącej Rady Mazowieckiej z powodu deklaracji przystąpienia do pikiety, która została przygotowana przez służby. Uznano, że nie wolno jej było występować w imieniu Rady Wojewódzkiej. Wszyscy jesteśmy za świadczeniami, ale byliśmy przeciwko pikiecie.
 7. Tadeusz Stański – Nas najbardziej interesuje tło polityczne. Nastąpiła próba skłócenia naszego środowiska. W czasach KPN-u organizowałem różne uroczystości i wydarzenia. Pikieta okazała się porażką organizacyjną wykazującą kompletny brak zaplecza. Kilkanaście osób na manifestacji, gdy około 60 było na zebraniu organizacyjnym. Tak niszczona jest sprawa, wokół której się zebraliśmy. Olewiński pochodzi z Siedlec, a to jest rejon mojego wieloletniego działania, ale ja go nie znam i nigdy o nim nie słyszałem podczas działalności opozycyjnej. Każdy, kto teraz występuje nie może działać na szkodę Fundacji i naszej idei.
 8. Grażyna Rudnik przed pikietą odbyło się spotkanie z M. Zwiercanową, która prosiła, aby nie brać udziału w pikiecie, która może być wykorzystana w kampanii przeciwko Prezydentowi.
 9. Tadeusz Stański jeszcze przypominam o propozycji wyjazdu do Wilna w dniach 23-26.04, to jest pielgrzymka od parafii św. Kazimierza w Piasecznie do św. Kazimierza w Wilnie. Nasz środowisko zostało zaproszone do udziału w tym wydarzeniu.
 10. Paweł Bogacki – Projekt ustawy o weteranach opozycji komunistycznej jest bardzo ciekawą propozycją i wartą naszej uwagi. Nadaje nam tytuł weteranów zmieniło by stosunek do nas.

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

9 Mar

Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?

W klubie Ronina w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie na ul. Foksal odbyło się spotkanie na temat bardzo nas interesujący: “Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?”

Jest to głos w dyskusji, który musi być coraz głośniejszy po to abyśmy odczarowali przeszłość i oddali hołd opozycjonistom niepodległościowym. Tym, którzy nie poszli na współpracę i ponieśli ofiarę ze zdrowia i zaryzykowali całe swoje życie a konsekwencje ponoszą do dziś.

To że agentura była bardzo głęboko w strukturach opozycyjnych i często w ich władzach powoduje przekonanie budowane przez dziesięciolecia, ze w PRL-u wszyscy byli umoczeni i że wszyscy jesteśmy tacy sami. To nie jest prawda między tymi, którzy byli ofiarami a katami. Musimy widzieć różnicę bo inaczej nie oddamy całej prawdy o nas samych.

4 Mar

“Zbieżne interesy Polski i Wielkiej Brytanii”. Trwa forum o współpracy polsko-brytyjskiej

W Londynie trwa Polsko brytyjskie IV Forum Belwederskie 2020. Kilka słów na jego temat w artykule PAP-u

Współpraca polsko-brytyjska po brexicie jest tematem czwartej edycji odbywającego się w Londynie Forum Belwederskiego. Jak podkreślono, rozbieżne cele w negocjacjach handlowych unijno-brytyjskich nie powinny przesłaniać wspólnych interesów w innych dziedzinach.

Więcej: na stronie PAP

więcej na stronie Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

 

25 Lut

Protokół Kierownictwa Fundacji 25.02.2020r.

Protokół

Zebranie 25.02.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 1. Informacje dotyczące uroczystości 29.02.2020r.
  • Nagłośnienie -zorganizowane przez Tadeusza Stańskiego
  • Asysta wojskowa zapewniona po rozmowie z Gen. Głąbem
  • Wieniec zamówiony Tadeusz Skański
  • Będzie pododdział z klasy mundurowej ze szkoły Milewicza zapewniła Mirosława Niewiarowska
  • Prowadzić będzie Wiesław Wysocki. Wystąpienia:

– Wiesław Wysocki

– Tadeusz Krawczak

– Tadeusz Stański

– Andrzej Melak

 • Józef Maj -modlitwa
 • W drodze wyjątku dopuścimy przeczytanie listu od Kasprzyka przez jego reprezentantkę
 • Nagranie wydarzenia – Solidarni 2010 mają w tym czasie uroczystość na Bródnie Kwatera 45N nie mogą więc nagrywać wydarzenia. Z Dariuszem Jaworskim będzie rozmawiał Tadeusz Stański
 • Potrzebne dwa długie kije do transparentu – Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska zobowiązała się do użyczenia od Solidarnych 2010
 1. Informacja od Andrzeja Dombromicza:

5 marca szykowany jest protest przed Pałacem Prezydenckim. Będzie to protest-pikieta z kilkoma banerami. Zdecydowano, że telewizja i KOD-owcy nie zostaną dopuszczeni do manifestacji. W imieniu rozgoryczonego środowiska wypowiadać będzie się Wojciech Dobrzyński. Już w czerwcu miała być ustawa dotycząca uhonorowania środowisk opozycji niepodległościowej. Kasprzyk wskazuje na niespójność oczekiwań środowiska osób represjonowanych. Część środowiska występuje o średnią krajową, Na spotkaniu z min. Kasprzykiem Dobrzyński zaproponował, aby była to średnia UB-ecka przed obniżką. Minister zdawał się być zainteresowany tą propozycją dał telefon do swojego dyrektora, aby umówić się na spotkanie. Wojtek dzwonił w tej sprawie, ale rozmówca twierdził, że nic nie i spotkanie się nie odbyło. Art.19 Konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.” Zaś Prezydent Rzeczpospolitej zgodnie z art. 126 pkt 2 „… czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji…” Dlatego to właśnie Prezydent jest właściwym adresatem oczekiwań środowisk opozycjonistów, że ujmie się za nimi.

 1. Tadeusz Stański decyzje:
  1. Nie popieramy pikiety w okresie wyborczym mimo poparcia dla oczekiwań naszego środowiska. Zbyt wielkie jest ryzyko politycznego chaosu w wypadku przegranej Andrzeja Dudy, aby ci, którzy sterali swe życie w walce o niepodległą Rzeczpospolitą nie wykazali się odpowiedzialnością za państwo.
  2. Należy także przyjrzeć się tej inicjatywie, czy przypadkiem nie jest próbą rozbicia naszego środowiska i może jest to wykorzystywa przez obce służby do osłabienia naszego znaczenia.

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

 

 

19 Lut

Opowiadamy o najnowszej historii Polski w Szkole Amerykańskiej

Do szkoły dotarło 21 osób w tym 5 osób jeszcze z AK. Był też wielce zasłużony dla opozycji prałat Ks. Józef Maj. Dyrektor, Amerykanin miło i z pełnym honorami nas przywitał, przedstawicielka uczniów dziękowała, ze chcieliśmy przyjechać i podzielić się naszymi doświadczeniami. Szefowa Stowarzyszenia przekazała na ręce dyrekcji i nauczycieli dla uczniów album o Gołdapi.

Młodzież podzielono na małe grupy po 6-7 uczniów i tłumaczka. Dzieci 12 – 13 letnie prosiły o opowiedzenie osobistych doświadczeń z okresu stanu wojennego. Po wysłuchaniu zadawali pytania. Wśród słuchaczy byli Polacy, Amerykanie i Koreanki z Korei Południowej. Polacy nagrywali opowieści, robili zdjęcia pamiątkom z tamtego okresu i oglądali album o Gołdapi.

Dzieciaki wcześniej byli w Gdańsku i oglądali Muzeum Solidarności, w którym to Wałęsa zajmuje najważniejsze miejsce. Było tylko jedno niewielkie zdjęcie Ani Walentynowicz bez informacji jaka ważna role odegrała podczas strajku. Mogliśmy niektóre rzeczy sprostować. Chłopcy zadawali bardzo dużo pytań włącznie z obecnym rządem i opozycja.Dzieci były bardzo zainteresowane i żałowały, że tak krótko trwało spotkanie.

Poczęstowali nas pysznym obiadem i słodkościami a na koniec dali śliczne bukiety kwiatów.

To miło, ze dyrekcja szkoły realizuje taki program.

 

 

18 Lut

Protokół Kierownictwa Fundacji 18.02.2020

Protokół

Zebranie 18.02.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 1. Analiza bieżąca Romuald Szeremietiew
  • Oceniam politykę Prezydenta Andrzeja Dudy jako dobrą. Uważam, że powinniśmy popierać jego kandydaturę na kolejną kadencję. Ośrodki wpływów będą starały się osłabiać Dudę.
  • Najprawdopodobniej nie wygra w pierwszej turze wyborów i dojdzie do drugiej w której wzmoże się działanie agentury wpływów i wykorzystywani będą pożyteczni idioci
  • Zjednoczenie przeciwko Dudzie jest możliwe siłami całej opozycji
  • Interesem wynikającym z odsunięcia Dudy od Prezydentury jest zniszczenie Polski. Jest to ciąg dalszy paktu Ribbentrop- Mołotow
  • W Europie zachodniej obecnie jest kryzys cywilizacyjny. Polska wraz ze swoją cywilizacją łacińską jest przeciwnikiem zarówno sił na zachodzie jaki i na wschodzie Europy. Sytuacja jest trudna i bardzo trudna
  • Przeciwnicy nie wahają posługiwać się kłamstwem, oszustwem i wszelkimi możliwymi sposobami, aby zdyskredytować kandydaturę obecnego Prezydenta
  • Trzeba zrobić wszystko, żeby Prezydentem został Duda. Przy wszystkich słabościach obozu rządzącego, to będzie służyło interesowi Polski. Wybór kogokolwiek innego na to stanowisko spowoduje całkowity rozkład sceny politycznej w Polsce i utoniemy w partyjnych sprzeczkach i kłótniach co osłabi pozycję i wpływ Polski na świecie.
 2. Tadeusz Stański
  • W ośrodkach władzy do tej pory zadośćuczynienie nie zostało uznane za wystarczająco ważne. Jeżeli Duda nie zrozumie, że koniecznym do wygrania jest uruchomienie trzeciej siły – siły społecznej.
  • My jesteśmy gotowi uruchomić siłę społeczną i wspomóc w ten sposób Prezydenta
  • Teraz potrzebna jest wola ze strony Prezydenta i uznanie, że jest ta trzecia siła i że z naszej pomocy skorzysta.
  • Napisaliśmy do Prezydenta list proponujący współpracę i czekamy na reakcję
  • Z Kaczyńskim jest różnie i nie wiadomo na ile wesprze kandydaturę Dudy na Prezydenta choć w tej sytuacji politycznej nie ma wyjścia, bo wystawienie innej kandydatury osłabiłoby jeszcze dodatkowo PiS
  • Dezintegracja w PiS jest tylko kwestią czasu i może nastąpić zaraz po wyborach. Naszym zadaniem jest być na to przygotowanym. Wiedzieć i wypracować to co będzie później i stanie się nieuchronnie po wyborach
  • Wynik jest 50/50 co oznacza, że nie można być pewnym wygranej obecnego Prezydenta. Oprócz totalnej opozycji pojawiają się kandydaci walczący o ten sam elektorat, czyli Bosak z Konfederacji, Paweł Świtoń, jest jakiś kandydat wspierany przez Ojca Rydzyka. Zgłoszono już 34 Komitety Wyborcze kandydata na Prezydenta.
  • Wybory niezależnie od wyniku spowodują zmianę układu sił w PiS-ie. Po ustaniu aktywności Kaczyńskiego nie widać nikogo kto chce i mógłby pociągnąć tą działalność dobrze. Premier Kornel Morawiecki niema zaplecza. Myśli, że ja i moi banksterzy będziemy rządzić Rzeczpospolitą, ale nie będzie to możliwe bez zaplecza.
  • W związku ze zmieniającą się sytuacja w kraju może pojawić się szansa na zmianę, która przywróci myślenie o interesie narodowym. Potrzeba utworzenia ruchu patriotycznego zbudowanego na haśle: Bóg, Honor, Ojczyzna.
  • Wszystkie nieprawidłowości w kraju skumulowały się w sądownictwie, które nie próbuje już dochodzić prawdy ani wydawać sprawiedliwych wyroków.
 3. Romuald Szeremietiew
  • Nasi sojusznicy są groźni, bo nie posiadają postaw patriotycznych i dlatego nie możemy na nich liczyć.
  • Postępująca integracja EWG + stosunki polsko-żydowskie powodują trudną sytuację Polski
  • Niemcy, Francja czy Włochy nie potrzebują majdanu, bo władzę w tych krajach przejmuje lewactwo w wyniku wyborów.
 4. Elżbieta Królikowska-Avis
  • Potrzebujemy, aby był propolski ośrodek władzy
  • Te same środowiska, które wcześniej kolaborowały z Rosją teraz z Brukseli działają przeciwko Polsce.
  • Kidawa jest fatalnym kandydatem na Prezydenta nie wie co mówi
  • Jeżeli nie wygra Duda to będzie polityczna jatka
  • Konfederacja przybrała nazbyt radykalną retorykę dyskredytującą PiS, co uniemożliwia działanie razem po zakończonej kampanii.
 5. Barbara Kądziela
  • Kościół, powinien się włączyć promując społeczną naukę Kościoła.
 6. Grażyna Rudnik
  • Komuniści bardzo przemyślnie działali i robili ruch do przodu. W PRL-u powołali ZBOWiD i dzięki temu podzieli AK
  • Niepokoi epizod, w którym znany dominikanin Adam Szustak ogłosił, że zagłosuje na Hołownię
 7. Monika….. – Członek specjalnej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na Ukrainie opisuje sytuację na Ukrainie objętej wojną
  • Rosja w 100% osiągnęła swój cel. Konflikt trwa już 6 lat. Sytuacja jest taka sama jak w Gruzji. Ukraińcy nie robią nic w sprawie odbicia Krymu. Najprawdopodobniej nie uda się odebranie Dombasu. Konflikt nie jest tak intensywny jak na początku, ale wojna trwa. Codziennie giną żołnierze.
  • Rosja nie jest tak słaba ani nie jest tak silna jak wydaje się to krajom na zachodzie. Europa nie rozumie Rosji i źle ocenia jej zamiary
  • Ukraińcy starają się odnaleźć swoją tożsamość i niestety dla nas stawiają na Banderę. Ja dwa razy do roku jadę do Polski przez Wołyń- to jest makabryczne miejsce. Totalna pustka, ma się wrażenie, że jedzie się przez cmentarz
  • Polacy nie zdają sobie sprawy jak niebezpieczna jest ideologia LGBT. OBWE jest wręcz opętane tą ideologią.
  • Uzbrojenie armii ukraińskiej w armaty nie spowodowało żadnej zmiany, one nie zostały nawet użyte.
  • Póki jest konflikt to niemożliwe jest wejście do NATO i Unii, więc Rosja podsyca konflikt, aby nie utracić strefy wpływów a równocześnie może sprawdzić swoją armię w boju.
  • My jako Polacy robimy bardzo dużo dla Ukraińców, odbudowujemy szkoły, pomagamy w budowaniu interesów, ale nie mówimy o tym. Inni przywożą gadżety i trąbią o swej pomocy, my nie potrafimy mówić o naszej prawdziwej pomocy i to powinno się zmienić.
  • Podejście Ukraińców do Polaków jest pozytywne. Jesteśmy przez nich dobrze oceniani nie spotykamy się z niechęcią.
 8. Korupcja została zlikwidowana przez ministra Mariana Banasia. My jako środowisko niepodległościowe dostrzegamy zasługi Mariana Banasia i bronimy przed bezzasadną krytyką i napaściami
 9. Informacje o postępach w przygotowaniu uroczystości 29.02.2020
  • Krzysztof Lancman pyta czy będzie Romuald Szeremietiew na uroczystościach, ponieważ są dwa odznaczenia Pro Bono Polonia i Krzyż Konfederacji do wręczenia, które można by było wręczyć w sposób uroczysty przy tej okazji
  • Tadeusz Stański przypomina, że: jest zasada, że nie czytamy listów jeśli nie ma ich autorów podczas uroczystości
  • Zaproszenia są gotowe
  • Manifestacja zarejestrowana- odpowiedzialny Krzysztof Lancman
  • Kontakt z wojskiem – Wiesław Wysocki- w najbliższym czasie rozmawia z Garnizonem Warszawskim
  • 50 krzeseł będzie do dyspozycji- do przewiezienia z PAST-y – odpowiedzialny Andrzej Dombrowicz
  • Za rozwinięcie flagi i umieszczenie banera- odpowiedzialny Mirosław Widlicki- 2 osoby do pomocy z WiN-u
  • Rozmowa z Olczakiem (AAN) na temat wystawy- Tadeusz Stański
  • Zamówienie wieńca- Tadeusz Stański
  • Identyfikatory
  • Nagłośnienie cały czas nie mamy, do rozpoznania sytuacji zgłosiła się Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska
  • Wystąpienia
   • Wiesław Wysocki-prowadzący
   • Tadeusz Krawczak- AAN
   • Tadeusz Stański
 10. Relacja Andrzeja Dombrowicza ze spotkania Olewińskiego i grupy opozycjonistów z ministrem Kasprzykiem, które zakończyło się w odczuciu osób, które tam były jako złe i nie doprowadziło do żadnych konkretów. Wojciech Dobrzyński zaproponował min. Kasprzykowi, że adekwatnym rozwiązaniem dla opozycjonistów byłoby świadczenie w wysokości średniej krajowej UB-ecji sprzed obniżki. Minister zdawał się być zainteresowanym tą propozycją i zaproponował ustalenie terminu spotkania ze swoim współpracownikiem. Do 13.02 wyznaczono termin spotkania z min. Maląg w razie braku zainteresowania ustalono, że będzie pikieta przed Pałacem Prezydenckim w której będzie sformułowana prośba do Prezydenta o zwrócenie uwagi na nie właściwe uhonorowanie opozycjonistów niepodległościowych.
 11. Członkowie Fundacji wspierają działania w kierunku właściwego uhonorowania działaczy niepodległościowych nie popierają jednak pomysłu pikiety w okresie kampanii prezydenckiej, rozumiejąc, że może ona przynieść naszym działaniom więcej szkody niż pożytku

 

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

 

 

11 Lut

Protokół z Zebrania Kierownictwa Fundacji 11.02.2020

Protokół

Zebranie 11.02.2020 Zarządu Fundacji

Budynek PAST-y

 1. 02.2020 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Ich kontynuatorów- Pokolenie, które po raz drugi odzyskało niepodległość
  • Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych dodać do zaproszenia jako współorganizator
  • WiN Inspektorat Warszawski włącza się w organizację 2 osoby przyjdą pomóc Mirosławowi Widleckiemu powiesić na pomniku flagę. Mirek ustali godzinę
  • 20 tablic z wystawą o PPN-ie na 29.02 w godz. 9.00-15.00 Tadeusz Stański będzie rozmawiał z AAN
 2. Jutro 12.02.2020 rocznica zaślubin z morzem -Jacek Macyszyn
 3. Uroczystości 7.06.2020r 35 lecie PPN-u
  • Beatyfikacja Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego, msza św. Pl. Piłsudskiego godz. 12.00. Wejściówki i miejsce dla fundacji ks. Józef Maj
  • Uroczystości PPN-u w budynku PAST-y IV piętro około 14.00
   1. Obiad
   2. Wystąpienia
    • Romuald Szeremietiew
    • Tadeusz Stański
    • Prałat Józef Maj
    • Tadeusz Krawczak
    • Ktoś z IPN
    • Jan Kasprzyk
   3. Odznaczenia PPN-u
    • Musi powstać kapituła odznaczenia PPN-u
     1. Romuald Szeremietiew
     2. Tadeusz Stański
     3. Ala Cebula
     4. Mariusz Olczak
     5. Stanisław Sakwa
     6. Wojciech Kurpisz
     7. Parys
    • Ustalenie wyglądu odznaczenia, propozycja aby była to wpinka z elementem orła Fundacji, Napisem PPN i datą powstania
    • 17.00 PPN-owska grupa jedzie do Augustowa
 1. 09.2020r odsłonięcie przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie tablicy Wojciecha Ziembińskiego jako głównego inicjatora budowy pomnika
 2. Analiza wydarzeń Tadeusz Stański
  1. 13 tys. w marszu poparcia, stan wrzenia w strukturach kierowniczych, PiS wzrasta w notowaniach
  2. Prezydent może zostać na kolejną kadencję z prawdopodobieństwem 50%
  3. Pytanie: Czy będzie chciał naszego wsparcia? Jako reprezentantów opozycji antykomunistycznej
  4. Wyraźnie widać brak wsparcia Beaty Szydło i Adama Bielana
  5. Jarosław Kaczyński zdecydował się wesprzeć Andrzeja Dudę
  6. Po wyborach prezydenckich szykują się zmiany w Rządzie. Podstawowym pytaniem jest: Czy Mateusz pozostanie Premierem?
  7. Niezależnie od tego jak potoczy się sprawa wyborów i ruchów powyborczych musimy przygotować wizję: co dalej? Intelektualnie rozpracować i konstruować wizję naszej przyszłości.
  8. W wyniku lekceważenia naszego środowiska nie mamy żadnych zobowiązań i możemy tworzyć dowolne rozwiązania
  9. Musimy mieć przygotowane projekty rozwiązań
   1. Ekonomicznych
   2. Zdrowotnych
 • Edukacji
 1. Wychowania patriotycznego
 1. W wyniku przekazania pisma do Prezydenta oddzwoniła Zofia Romaszewska z Kancelarii Prezydenta
 2. Nie ma jednak odpowiedzi na nasze pismo do Prezydenta a spotkanie jest konieczne
 1. Elżbieta Królikowska-Avis widziała się z Premierem Morawieckim i pytała o pismo, które wysłaliśmy do niego. Premier odpowiedział, że pisma nie dostał. Z tego wniosek, że trzeba telefonować, aby dostać odpowiedź.
 2. Tadeusz Stański podejmujemy decyzję, że nie ma więcej próśb.
 3. Krzysztof Lancman popieramy różne inicjatywy, które są zbieżne z naszymi działaniami.
 4. Dariusz Jaworski ma spotkać się z ks. Majem w sprawie II wydania książki „Gen Wolności” Lewandowskiego część jest, Ojcowizna przekazała swoje wystąpienie Tadeuszowi Stańskiemu. W przeciągu 2 tygodni powinniśmy doprowadzić do skompletowania rozszerzonej wersji do druku
 5. Przygotowanie dla Kasprzyka i szarka książek Gen Wolności z dedykacją. Kasprzykowi książka ma być przekazana na spotkaniu w Instytucie Lecha Kaczyńskiego w dniu 12.02.2020r
 6. Należy zebrać dokumenty które zostały po śp. Chojeckim i przekazać do AAN

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska