30 wrz

O nas

W sierpniu 2013 roku zarejestrowano Fundację Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych.

Statutowym celem Fundacji jest zapewnienie kombatantom (żołnierzom) i osobom represjonowanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski należytego szacunku, honoru oraz opieki i pomocy.

Po latach upokorzeń i zaniedbań, tolerowanych również przez społeczeństwo, musimy wreszcie zadbać o tych, którzy ponieśli ofiary w walce z dwoma okupantami.

Chcemy objąć wszystkich zaniedbanych przez państwo polskie pozostających w biedzie, która jest skutkiem represji i prześladowań. Pozyskane środki przeznaczone będą nie tylko na pomoc finansową ale i opiekę medyczną, środki pomocy i domy opieki.

Wzorem naszym jest młode państwo polskie, które natychmiast po odzyskaniu niepodległości już w 1918 roku podjęło regulacje prawne w sprawie zadośćuczynienia.

Początkowo zdecydowano, że przy należytym szacunku dla starań innych organizacji i środowisk my rezygnujemy z nieskutecznych, zabiegów o regulacje prawne (ustawy), które zaniedbania wyrównają.

Fundacja w porozumieniu z innymi organizacjami i stowarzyszeniami wystąpiła o zadośćuczynienia do sądu w pozwie zbiorowym.

Sprawa została oddalona.

Obecnie z racji starań jakie poczyniło państwo polskie i ustaw, które objęły opieką działaczy antykomunistycznych i osoby represjonowane za przekonania fundacja wstrzymała działania procesowe i czynnie współpracuje w celu doprowadzenia do uhonorowania osób, które walczyły i po raz drugi w jednym stuleciu odzyskały niepodległość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *