11 lis

Rozprawa Witolda Ł.

10 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowego dla Warszawy Mokotowa ul.Ogrodowa 51A kontynuowano proces w sprawie odpowiedzialnego za represje wobec więźniów politycznych PRL-u zastępcy naczelnika niesławnego więzienia w Barczewie Witolda Ł. (zgodnie z decyzją sądu nie możemy ujawniać wizerunku i i danych personalnych oskarżonego). Dodatkowe zeznania złożył Jerzy Kropiwnicki. Rozprawa o stosowaniu tortur wobec więźniów politycznych ZK Barczewo w latach 1983-84 rozpoczęła się 23 sierpnia 2017r. Obecnie powróciła do Sądu Okręgowego po apelacji, która uznała, że zarzuty mają znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i nie podlegają przedawnieniu i nakazała rozpatrzenie sprawy powtórnie w sądzie okręgowym.

Czytaj dalej
7 cze

Rozprawa o stosowanie tortur wobec więźniów politycznych

Fundacja Walczącym o Niepodległość – Wyklętych – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych informuje, że 14 czerwca 2021r. o godz 10:00 w sali nr 4 w Sądzie Rejonowym w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51A odbędzie się rozprawa o stosowaniu tortur wobec więźniów politycznych ZK Barczewo w latach 1983-84. Sąd okręgowy w wyniku apelacji wydał wyrok w sprawie Łuciuka, byłego szefa ochrony w więzieniu w Barczewie, który uznał że czyny jego wypełniają cechy ludobójstwa i nie podlegają przedawnieniu. I przesłał do rozpatrzenia sprawę ponownie do sądu rejonowego. Tadeusz Stański w imieniu Fundacji przesłał listy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, więźnia politycznego, Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, Wiceprezesa Rady Ministrów dr Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka w celu uświadomienia, że ten wyrok daje szansę na dochodzenie sprawiedliwości przez więźniów politycznych torturowanych podczas ich uwięzienia. Obecnie z wielką uwagą będziemy śledzić jaki wyrok wyda sąd niższej instancji, który uciekł od dociekania winy korzystając z artykułu o przedawnieniu. Teraz musi ocenić postępowanie oskarżonego.

12 sty

Zapadł ważny wyrok.

Przedstawiamy wyrok sądu okręgowego w sprawie Łuciuka byłego szefa ochrony w więzieniu w Barczewie. Jest on o tyle ważny, ponieważ sąd uznał że czyny kpt. Łuciuka wypełniają cechy ludobójstwa i nie podlegają przedawnieniu.

Tadeusz Stański będąc obrońcą sussicedialnym w w/w procesie postanowił wystosować pismo do Prezydenta RP i najważniejszych osób w państwie, które mogą mieć wpływ na stosowanie prawa w którym informuje o tym jaki wyrok zapadł. 

Wyrok ten może stać się kluczowym jeżeli cała palestra prawnicza i pokrzywdzeni w PRL będą zdawali sobie sprawę z tego, że zapadł i stosowała go w wydawanych przez siebie wyrokach.

30 lis

Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie więzionych w Barczewie

30 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w którym uchylił wyrok sądu rejonowego uniewinniający odpowiedzialnego za represje wobec więźniów politycznych PRL-u z-cę naczelnika niesławnego więzienia w Barczewie Witolda Łuciuk. Uznał, że sąd rejonowy niewłaściwie rozpatrzył tą sprawę przyjmując, że nastąpiło przedawnienie, które nie następuje w wypadku zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości. Zaś przesłanki wskazują że należałoby traktować to jako zbrodnię przeciwko ludzkości, co wyklucza przedawnienie i przesłało sprawę do sądu rejonowego w celu ponownego rozpatrzenia.

W czasie gdy pracował w więzieniu w Barczewie Witold Łuciuk torturowano więźniów politycznych PRL-u przez bicie ich zawiązanych w kaftanach bezpieczeństwa, zmuszanie do godzinnych spacerów na mrozie bez ciepłej odzieży, wielokrotne bicie pałkami, przetrzymywanie w zawilgoconych, zimnych celach bez elementarnych warunków sanitarnych, podduszanie więźniów w ramach dalszych represji przez grupowe umieszczanie ich w dusznej celi pozbawionej wentylacji (tzw. termosie ). A są to tylko niektóre z długiej listy represji wobec opozycjonistów antykomunistycznych, którym zostali poddani w okresie więzienia ich w zakładzie karnym w Barczewie w 1984 r.

Na sali wysłuchali wyroku oskarżyciele posiłkowi dr Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Słowik i Tadeusz Stański oraz mec. Marek Markiewicz

Szczegóły w nagraniu:

5 cze

Rozprawa w Sadzie Apelacyjnym z pozwu Fundacji Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

Pilne !!!

Rozprawa w Sadzie Apelacyjnym z pozwu Fundacji Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych i organizacji przez Fundację reprezentowanych, przeciwko Prezydentowi RP i Skarbowi Państwa odbędzie się 07.06.br o godzinie 10.30 w sali 209, adres: ul. Inflancka 4c, budynek D, I piętro.

Będzie rozpatrywane odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego.

Prezes Fundacji Tadeusz Stański.