11 lis

Rozprawa Witolda Ł.

10 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowego dla Warszawy Mokotowa ul.Ogrodowa 51A kontynuowano proces w sprawie odpowiedzialnego za represje wobec więźniów politycznych PRL-u zastępcy naczelnika niesławnego więzienia w Barczewie Witolda Ł. (zgodnie z decyzją sądu nie możemy ujawniać wizerunku i i danych personalnych oskarżonego). Dodatkowe zeznania złożył Jerzy Kropiwnicki. Rozprawa o stosowaniu tortur wobec więźniów politycznych ZK Barczewo w latach 1983-84 rozpoczęła się 23 sierpnia 2017r. Obecnie powróciła do Sądu Okręgowego po apelacji, która uznała, że zarzuty mają znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i nie podlegają przedawnieniu i nakazała rozpatrzenie sprawy powtórnie w sądzie okręgowym.

Oskarżycielami posiłkowymi w procesie są byli więźniowie Barczewa: Tadeusz Stański, Jerzy Kropiwnicki i Andrzej Słowik.

Podczas procesu Tadeusz Stański wniósł na początku o nie utajnianie personaliów i wizerunku Witolda Ł. sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku. Następnie wnioskował o dołączenie jego akt zawierających kilkaset kar którym był poddany w Barczewie i o ustalenie czy oskarżony i jego obrońca należeli do PZPR.

O dołączenie akt IPN dokumentujących represje wnioskowali później także pozostali oskarżyciele posiłkowi.

26 stycznia 2022 roku o godz. 12.00 w w Sądzie Okręgowego dla Warszawy Mokotowa ul. Ogrodowa 51A sala nr.4 będzie kontynuowany proces. Nastąpi przesłuchanie Tadeusza Stańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *