27 Cze

Posiedzenie Kierownictwa Fundacji w rozszerzonym składzie w dniu 27.06.2017r.

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Kierownictwa Fundacji w rozszerzonym składzie

w dniu 27.06.2017r.

Zebranie poświęcone było przeglądowi przygotowań obchodów 100-lecia powstania Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera w dniu 23 lipca b.r.

  1. Na wstępie Prezes Fundacji Tadeusz Stański poinformował, że na miejscu będą do odebrania zaproszenia na uroczystość. W pierwszej kolejności, otrzymają je przedstawiciele instytucji przybyłych na zebranie. Zbierane będą również deklaracje zapotrzebowania na ilości plakatów do rozwieszania.
  2. Wiesław Wysocki poinformował, że przez AAN i IPN została przygotowana broszurka opisująca czyny generała J. Hallera. Przedstawi także zgłoszenie przyjazdu trzech przedstawicieli Kongresu Polonii Amerykańskiej, wśród nich autor pomnika.
  3. Krzysztof Grabiec zakomunikował, że zgłosił zawiadomienia do Urzędu Miasta o zebraniu pod pomnikiem 23 lipca b.r. Przedstawił również planowany przebieg uroczystości:

– wystąpienia oficjalnych gości, honory, sztandary, składanie wieńców. Organizatorzy złożą wspólny wieniec.

–  zwiedzanie przygotowanych wystaw, czołgu i poczęstunek wojskowy.

Negocjowany jest udział grupy rekonstrukcyjnej Zawiszacy.

W przypadku pytań, uwag i odbioru plakatów i zaproszeń, można przyjść do siedziby Fundacji na IX piętro, 18.07 w godzinach 11 do 13.30.

Protokołował:

Waldemar Pernach

25 Lut

Zebranie Kierownictwa Fundacji 21.02.17

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kierownictwa Fundacji

21.02.17

 

 

Prezes Fundacji Tadeusz Stański dokonał przeglądu realizacji przygotowań do obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Odpowiedzialni za plakatowanie relacjonowali, że częste jest zrywanie plakatów, zdarza się to i w instytucjach w których formalnie otrzymano zgodę na ich zawieszenie.  Najpewniejszy jest los tych plakatów, które umieszczono na witrynach sklepów, jednak uzyskano niewiele zgód na ich zamieszczenie.

Waldemar Pernach wystąpi do Radia Wnet, Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Klubu RONINA o zamieszczenie komunikatu i plakatu w ich sieciach. komunikacyjnych.

Andrzej Melak poinformował, że załatwił asystę wojskową, oprawę ceremonialną, apel poległych, poczet sztandarowy drużyny ze szkoły im. Waldemara Milewicza i udział trzech cechów rzemiosła.

Tadeusz Stański oznajmił, że załatwione są samochody do przewozu sprzętu pomocniczego i baneru, przygotowane są drabiny, szarfa na Pomnik oraz identyfikatory dla organizatorów.

Zygmunt Rosiak zameldował o gotowości drużyny do dekoracji miejsca uroczystości.

Ze strony organizatorów wystąpią;

Andrzej Melak i Tadeusz Krawczak. Modlitwę poprowadzi ks. Prałat Józef Maj przy udziale ks. Infułata Jana Sikorskiego. Jako rezerwowi do wystąpień przygotowani są Wiesław Wysocki i Tadeusz Stański.

Całość Uroczystości poprowadzi Łucjan Sobolewski, który przedstawił scenariusz przebiegu zgromadzenia. Na wstępie zaintonuje odśpiewanie Hymnu Narodowego i Roty.

Przewidziane są salwy honorowe i race kibiców Legii, których sprowadzi Ewa Smalcerz.

Za warty i poczty sztandarowe odpowiedzialny jest Krzysztof Lancman.

Uroczystość zakończy składanie wieńców.

 

Prot. Waldemar Pernach