10 Mar

Protokół Zebrania Kierownictwa Fundacji w dniu 10.03.2020

Protokół

Zebranie 10.03.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 

 1. Informacje o spotkaniu, które odbyło się 9.03 2020 w SDP-ie. Tematem spotkania była: „Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?” omawiane przez Andrzeja Dombrowicza i Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską. Spotkanie było w temacie szczególnie interesującym Fundację, ponieważ brak rozliczenia z przeszłością i bezkarność UB i TW do dziś nie pozwala na cieszenie się autentycznie niepodległą Ojczyzną. Bardzo cenna inicjatywa. Spotkanie dotknęło tylko tego tematu i konieczne jest jego kontynuowanie. Jednak na przyszłość dla lepszego zrozumienia przez osoby nie związane z tą historią potrzebny jest bardziej jednoznaczny przekaz i nie używanie skrótów, które mogą być niezrozumiałe poza środowiskiem.
 2. Informacja o zakończonym właśnie w Londynie kongresie: IV Polsko Brytyjskie Forum Belwederskie 2020 omawiane przez Elżbietę Królikowską-Avis. W dniach 3–4 marca w Londynie miało miejsce IV Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które jest formatem stworzonym na potrzeby dialogu społecznego. Tegoroczna edycja była pierwszą zorganizowaną przez wiodące ośrodki ekspertyzy międzynarodowej w obu państwach: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Królewski Instytut Stosunków Międzynarodowych – Chatham House, nie zaś przez ministerstwa spraw zagranicznych. Zmiana ta niepokoi bardzo Elżbietę Królikowską-Avis i środowisko europarlamentarzystów polskich, ponieważ obawiają się, że ta zmiana może spowodować zawłaszczenie forum przez środowiska lewackie. Nasi reprezentanci starali się wymuszać na organizatorach, aby równo były reprezentowane opinie konserwatywne i lewicowe, ale nie we wszystkich panelach to się udało. IV Forum Belwederskie skupiało się dużo bardziej wokół poglądów lewicowych a nawet lewackich. Ponieważ w dalszym ciągu Forum jest organizowane z pieniędzy MSZ-etu trzeba pilnować, aby nie stało się kolejnym ośrodkiem manipulacji zamiast miejscem wymiany myśli i idei.
 3. 03.2020r. odbyła się pikieta pod Pałacem Prezydenckim, którą Fundacja uznała za niewłaściwą z racji okresu wyborczego i możliwości zmanipulowania środowiska i wciągnięcia w wojnę z Prezydentem. Fundacja popiera postulaty uhonorowania opozycjonistów jednak z racji tego, że jedynie wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję daje szansę na kontynuowanie dobrych przemian w Polsce, przedkładając interes Ojczyzny nad własny nie przystąpiliśmy do tej pikiety. Krzysztof Lancman przejeżdżając obok pikiety ocenia ją na kilkanaście osób i uważa, że prowokatorzy wykorzystali Olewińskiego. Zgromadzeni działacze niepodległościowi nie protestowali przeciwko samemu Prezydentowi, nie udzielali wywiadów do mediów. Telewizja interesowała się tylko KOD-em z transparentem lżącym Prezydenta.
 4. Elżbieta Królikowska-Avis skomentowała, że dotknęło ją bardzo wyrzucenie Kurskiego, który tak dużo zrobił dla telewizji publicznej i teraz Czabański utorował sobie drogę do kierowania telewizją a będzie to dla niej z ogromną szkodą.
 5. Andrzej Dombrowicz opisał drogę, która doprowadziła do pikiety 5.03.2020 przed Pałacem Prezydenckim.
  • Przez ostatnie lata byliśmy zwodzeni i oszukiwani, że ustawa już leży i czeka do podpisania nie doczekaliśmy się do dnia dzisiejszego
  • 21.01.2020r. spotkanie w SDP-ie i wielu działaczy niepodległościowych skupionych wokół 14 postulatów uhonorowania opozycjonistów. Tam był postulat-żądanie spotkania się z Marleną Marląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej
   • 11.02.2020r. spotkanie z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radą Krajową…., nie wykazano chęci przychylenia się do 14-tu postulatów  zgłaszanych od lat przez środowisko działaczy niepodległościowych, które my jako Formacja  Niepodległościowa też znamy i je popieramy.
   • Poinformował również, że o ile mu wiadomo, z kancelarii Prezydenta przybyli pracownicy i zaprosili 3 osoby, które przekazały petycję dla Pana Prezydenta oraz sfotografowali wiele pism składanych od lat przez Stowarzyszenie na czele którego stoi Janusz Olewiński.
   • W dniu 20.02.2020 Urząd ds. Kombatantów złożył na dziennik do URM projekt ustawy dotyczący działaczy niepodległościowych.
   • Olewiński nie odstąpił od pikiety.
 6. Informacja od Krzysztofa Lancmana: Ala Cybula została odwołana z Przewodniczącej Rady Mazowieckiej z powodu deklaracji przystąpienia do pikiety, która została przygotowana przez służby. Uznano, że nie wolno jej było występować w imieniu Rady Wojewódzkiej. Wszyscy jesteśmy za świadczeniami, ale byliśmy przeciwko pikiecie.
 7. Tadeusz Stański – Nas najbardziej interesuje tło polityczne. Nastąpiła próba skłócenia naszego środowiska. W czasach KPN-u organizowałem różne uroczystości i wydarzenia. Pikieta okazała się porażką organizacyjną wykazującą kompletny brak zaplecza. Kilkanaście osób na manifestacji, gdy około 60 było na zebraniu organizacyjnym. Tak niszczona jest sprawa, wokół której się zebraliśmy. Olewiński pochodzi z Siedlec, a to jest rejon mojego wieloletniego działania, ale ja go nie znam i nigdy o nim nie słyszałem podczas działalności opozycyjnej. Każdy, kto teraz występuje nie może działać na szkodę Fundacji i naszej idei.
 8. Grażyna Rudnik przed pikietą odbyło się spotkanie z M. Zwiercanową, która prosiła, aby nie brać udziału w pikiecie, która może być wykorzystana w kampanii przeciwko Prezydentowi.
 9. Tadeusz Stański jeszcze przypominam o propozycji wyjazdu do Wilna w dniach 23-26.04, to jest pielgrzymka od parafii św. Kazimierza w Piasecznie do św. Kazimierza w Wilnie. Nasz środowisko zostało zaproszone do udziału w tym wydarzeniu.
 10. Paweł Bogacki – ustawa o weteranach opozycji komunistycznej jest bardzo ciekawą propozycją i wartą naszej uwagi. Nadaje nam tytuł weteranów zmieniło by stosunek do nas.

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

25 Lut

Protokół Kierownictwa Fundacji 25.02.2020r.

Protokół

Zebranie 25.02.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 1. Informacje dotyczące uroczystości 29.02.2020r.
  • Nagłośnienie -zorganizowane przez Tadeusza Stańskiego
  • Asysta wojskowa zapewniona po rozmowie z Gen. Głąbem
  • Wieniec zamówiony Tadeusz Skański
  • Będzie pododdział z klasy mundurowej ze szkoły Milewicza zapewniła Mirosława Niewiarowska
  • Prowadzić będzie Wiesław Wysocki. Wystąpienia:

– Wiesław Wysocki

– Tadeusz Krawczak

– Tadeusz Stański

– Andrzej Melak

 • Józef Maj -modlitwa
 • W drodze wyjątku dopuścimy przeczytanie listu od Kasprzyka przez jego reprezentantkę
 • Nagranie wydarzenia – Solidarni 2010 mają w tym czasie uroczystość na Bródnie Kwatera 45N nie mogą więc nagrywać wydarzenia. Z Dariuszem Jaworskim będzie rozmawiał Tadeusz Stański
 • Potrzebne dwa długie kije do transparentu – Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska zobowiązała się do użyczenia od Solidarnych 2010
 1. Informacja od Andrzeja Dombromicza:

5 marca szykowany jest protest przed Pałacem Prezydenckim. Będzie to protest-pikieta z kilkoma banerami. Zdecydowano, że telewizja i KOD-owcy nie zostaną dopuszczeni do manifestacji. W imieniu rozgoryczonego środowiska wypowiadać będzie się Wojciech Dobrzyński. Już w czerwcu miała być ustawa dotycząca uhonorowania środowisk opozycji niepodległościowej. Kasprzyk wskazuje na niespójność oczekiwań środowiska osób represjonowanych. Część środowiska występuje o średnią krajową, Na spotkaniu z min. Kasprzykiem Dobrzyński zaproponował, aby była to średnia UB-ecka przed obniżką. Minister zdawał się być zainteresowany tą propozycją dał telefon do swojego dyrektora, aby umówić się na spotkanie. Wojtek dzwonił w tej sprawie, ale rozmówca twierdził, że nic nie i spotkanie się nie odbyło. Art.19 Konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.” Zaś Prezydent Rzeczpospolitej zgodnie z art. 126 pkt 2 „… czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji…” Dlatego to właśnie Prezydent jest właściwym adresatem oczekiwań środowisk opozycjonistów, że ujmie się za nimi.

 1. Tadeusz Stański decyzje:
  1. Nie popieramy pikiety w okresie wyborczym mimo poparcia dla oczekiwań naszego środowiska. Zbyt wielkie jest ryzyko politycznego chaosu w wypadku przegranej Andrzeja Dudy, aby ci, którzy sterali swe życie w walce o niepodległą Rzeczpospolitą nie wykazali się odpowiedzialnością za państwo.
  2. Należy także przyjrzeć się tej inicjatywie, czy przypadkiem nie jest próbą rozbicia naszego środowiska i może jest to wykorzystywa przez obce służby do osłabienia naszego znaczenia.

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

 

 

18 Lut

Protokół Kierownictwa Fundacji 18.02.2020

Protokół

Zebranie 18.02.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 1. Analiza bieżąca Romuald Szeremietiew
  • Oceniam politykę Prezydenta Andrzeja Dudy jako dobrą. Uważam, że powinniśmy popierać jego kandydaturę na kolejną kadencję. Ośrodki wpływów będą starały się osłabiać Dudę.
  • Najprawdopodobniej nie wygra w pierwszej turze wyborów i dojdzie do drugiej w której wzmoże się działanie agentury wpływów i wykorzystywani będą pożyteczni idioci
  • Zjednoczenie przeciwko Dudzie jest możliwe siłami całej opozycji
  • Interesem wynikającym z odsunięcia Dudy od Prezydentury jest zniszczenie Polski. Jest to ciąg dalszy paktu Ribbentrop- Mołotow
  • W Europie zachodniej obecnie jest kryzys cywilizacyjny. Polska wraz ze swoją cywilizacją łacińską jest przeciwnikiem zarówno sił na zachodzie jaki i na wschodzie Europy. Sytuacja jest trudna i bardzo trudna
  • Przeciwnicy nie wahają posługiwać się kłamstwem, oszustwem i wszelkimi możliwymi sposobami, aby zdyskredytować kandydaturę obecnego Prezydenta
  • Trzeba zrobić wszystko, żeby Prezydentem został Duda. Przy wszystkich słabościach obozu rządzącego, to będzie służyło interesowi Polski. Wybór kogokolwiek innego na to stanowisko spowoduje całkowity rozkład sceny politycznej w Polsce i utoniemy w partyjnych sprzeczkach i kłótniach co osłabi pozycję i wpływ Polski na świecie.
 2. Tadeusz Stański
  • W ośrodkach władzy do tej pory zadośćuczynienie nie zostało uznane za wystarczająco ważne. Jeżeli Duda nie zrozumie, że koniecznym do wygrania jest uruchomienie trzeciej siły – siły społecznej.
  • My jesteśmy gotowi uruchomić siłę społeczną i wspomóc w ten sposób Prezydenta
  • Teraz potrzebna jest wola ze strony Prezydenta i uznanie, że jest ta trzecia siła i że z naszej pomocy skorzysta.
  • Napisaliśmy do Prezydenta list proponujący współpracę i czekamy na reakcję
  • Z Kaczyńskim jest różnie i nie wiadomo na ile wesprze kandydaturę Dudy na Prezydenta choć w tej sytuacji politycznej nie ma wyjścia, bo wystawienie innej kandydatury osłabiłoby jeszcze dodatkowo PiS
  • Dezintegracja w PiS jest tylko kwestią czasu i może nastąpić zaraz po wyborach. Naszym zadaniem jest być na to przygotowanym. Wiedzieć i wypracować to co będzie później i stanie się nieuchronnie po wyborach
  • Wynik jest 50/50 co oznacza, że nie można być pewnym wygranej obecnego Prezydenta. Oprócz totalnej opozycji pojawiają się kandydaci walczący o ten sam elektorat, czyli Bosak z Konfederacji, Paweł Świtoń, jest jakiś kandydat wspierany przez Ojca Rydzyka. Zgłoszono już 34 Komitety Wyborcze kandydata na Prezydenta.
  • Wybory niezależnie od wyniku spowodują zmianę układu sił w PiS-ie. Po ustaniu aktywności Kaczyńskiego nie widać nikogo kto chce i mógłby pociągnąć tą działalność dobrze. Premier Kornel Morawiecki niema zaplecza. Myśli, że ja i moi banksterzy będziemy rządzić Rzeczpospolitą, ale nie będzie to możliwe bez zaplecza.
  • W związku ze zmieniającą się sytuacja w kraju może pojawić się szansa na zmianę, która przywróci myślenie o interesie narodowym. Potrzeba utworzenia ruchu patriotycznego zbudowanego na haśle: Bóg, Honor, Ojczyzna.
  • Wszystkie nieprawidłowości w kraju skumulowały się w sądownictwie, które nie próbuje już dochodzić prawdy ani wydawać sprawiedliwych wyroków.
 3. Romuald Szeremietiew
  • Nasi sojusznicy są groźni, bo nie posiadają postaw patriotycznych i dlatego nie możemy na nich liczyć.
  • Postępująca integracja EWG + stosunki polsko-żydowskie powodują trudną sytuację Polski
  • Niemcy, Francja czy Włochy nie potrzebują majdanu, bo władzę w tych krajach przejmuje lewactwo w wyniku wyborów.
 4. Elżbieta Królikowska-Avis
  • Potrzebujemy, aby był propolski ośrodek władzy
  • Te same środowiska, które wcześniej kolaborowały z Rosją teraz z Brukseli działają przeciwko Polsce.
  • Kidawa jest fatalnym kandydatem na Prezydenta nie wie co mówi
  • Jeżeli nie wygra Duda to będzie polityczna jatka
  • Konfederacja przybrała nazbyt radykalną retorykę dyskredytującą PiS, co uniemożliwia działanie razem po zakończonej kampanii.
 5. Barbara Kądziela
  • Kościół, powinien się włączyć promując społeczną naukę Kościoła.
 6. Grażyna Rudnik
  • Komuniści bardzo przemyślnie działali i robili ruch do przodu. W PRL-u powołali ZBOWiD i dzięki temu podzieli AK
  • Niepokoi epizod, w którym znany dominikanin Adam Szustak ogłosił, że zagłosuje na Hołownię
 7. Monika….. – Członek specjalnej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na Ukrainie opisuje sytuację na Ukrainie objętej wojną
  • Rosja w 100% osiągnęła swój cel. Konflikt trwa już 6 lat. Sytuacja jest taka sama jak w Gruzji. Ukraińcy nie robią nic w sprawie odbicia Krymu. Najprawdopodobniej nie uda się odebranie Dombasu. Konflikt nie jest tak intensywny jak na początku, ale wojna trwa. Codziennie giną żołnierze.
  • Rosja nie jest tak słaba ani nie jest tak silna jak wydaje się to krajom na zachodzie. Europa nie rozumie Rosji i źle ocenia jej zamiary
  • Ukraińcy starają się odnaleźć swoją tożsamość i niestety dla nas stawiają na Banderę. Ja dwa razy do roku jadę do Polski przez Wołyń- to jest makabryczne miejsce. Totalna pustka, ma się wrażenie, że jedzie się przez cmentarz
  • Polacy nie zdają sobie sprawy jak niebezpieczna jest ideologia LGBT. OBWE jest wręcz opętane tą ideologią.
  • Uzbrojenie armii ukraińskiej w armaty nie spowodowało żadnej zmiany, one nie zostały nawet użyte.
  • Póki jest konflikt to niemożliwe jest wejście do NATO i Unii, więc Rosja podsyca konflikt, aby nie utracić strefy wpływów a równocześnie może sprawdzić swoją armię w boju.
  • My jako Polacy robimy bardzo dużo dla Ukraińców, odbudowujemy szkoły, pomagamy w budowaniu interesów, ale nie mówimy o tym. Inni przywożą gadżety i trąbią o swej pomocy, my nie potrafimy mówić o naszej prawdziwej pomocy i to powinno się zmienić.
  • Podejście Ukraińców do Polaków jest pozytywne. Jesteśmy przez nich dobrze oceniani nie spotykamy się z niechęcią.
 8. Korupcja została zlikwidowana przez ministra Mariana Banasia. My jako środowisko niepodległościowe dostrzegamy zasługi Mariana Banasia i bronimy przed bezzasadną krytyką i napaściami
 9. Informacje o postępach w przygotowaniu uroczystości 29.02.2020
  • Krzysztof Lancman pyta czy będzie Romuald Szeremietiew na uroczystościach, ponieważ są dwa odznaczenia Pro Bono Polonia i Krzyż Konfederacji do wręczenia, które można by było wręczyć w sposób uroczysty przy tej okazji
  • Tadeusz Stański przypomina, że: jest zasada, że nie czytamy listów jeśli nie ma ich autorów podczas uroczystości
  • Zaproszenia są gotowe
  • Manifestacja zarejestrowana- odpowiedzialny Krzysztof Lancman
  • Kontakt z wojskiem – Wiesław Wysocki- w najbliższym czasie rozmawia z Garnizonem Warszawskim
  • 50 krzeseł będzie do dyspozycji- do przewiezienia z PAST-y – odpowiedzialny Andrzej Dombrowicz
  • Za rozwinięcie flagi i umieszczenie banera- odpowiedzialny Mirosław Widlicki- 2 osoby do pomocy z WiN-u
  • Rozmowa z Olczakiem (AAN) na temat wystawy- Tadeusz Stański
  • Zamówienie wieńca- Tadeusz Stański
  • Identyfikatory
  • Nagłośnienie cały czas nie mamy, do rozpoznania sytuacji zgłosiła się Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska
  • Wystąpienia
   • Wiesław Wysocki-prowadzący
   • Tadeusz Krawczak- AAN
   • Tadeusz Stański
 10. Relacja Andrzeja Dombrowicza ze spotkania Olewińskiego i grupy opozycjonistów z ministrem Kasprzykiem, które zakończyło się w odczuciu osób, które tam były jako złe i nie doprowadziło do żadnych konkretów. Wojciech Dobrzyński zaproponował min. Kasprzykowi, że adekwatnym rozwiązaniem dla opozycjonistów byłoby świadczenie w wysokości średniej krajowej UB-ecji sprzed obniżki. Minister zdawał się być zainteresowanym tą propozycją i zaproponował ustalenie terminu spotkania ze swoim współpracownikiem. Do 13.02 wyznaczono termin spotkania z min. Maląg w razie braku zainteresowania ustalono, że będzie pikieta przed Pałacem Prezydenckim w której będzie sformułowana prośba do Prezydenta o zwrócenie uwagi na nie właściwe uhonorowanie opozycjonistów niepodległościowych.
 11. Członkowie Fundacji wspierają działania w kierunku właściwego uhonorowania działaczy niepodległościowych nie popierają jednak pomysłu pikiety w okresie kampanii prezydenckiej, rozumiejąc, że może ona przynieść naszym działaniom więcej szkody niż pożytku

 

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

 

 

11 Lut

Protokół z Zebrania Kierownictwa Fundacji 11.02.2020

Protokół

Zebranie 11.02.2020 Zarządu Fundacji

Budynek PAST-y

 1. 02.2020 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Ich kontynuatorów- Pokolenie, które po raz drugi odzyskało niepodległość
  • Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych dodać do zaproszenia jako współorganizator
  • WiN Inspektorat Warszawski włącza się w organizację 2 osoby przyjdą pomóc Mirosławowi Widleckiemu powiesić na pomniku flagę. Mirek ustali godzinę
  • 20 tablic z wystawą o PPN-ie na 29.02 w godz. 9.00-15.00 Tadeusz Stański będzie rozmawiał z AAN
 2. Jutro 12.02.2020 rocznica zaślubin z morzem -Jacek Macyszyn
 3. Uroczystości 7.06.2020r 35 lecie PPN-u
  • Beatyfikacja Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego, msza św. Pl. Piłsudskiego godz. 12.00. Wejściówki i miejsce dla fundacji ks. Józef Maj
  • Uroczystości PPN-u w budynku PAST-y IV piętro około 14.00
   1. Obiad
   2. Wystąpienia
    • Romuald Szeremietiew
    • Tadeusz Stański
    • Prałat Józef Maj
    • Tadeusz Krawczak
    • Ktoś z IPN
    • Jan Kasprzyk
   3. Odznaczenia PPN-u
    • Musi powstać kapituła odznaczenia PPN-u
     1. Romuald Szeremietiew
     2. Tadeusz Stański
     3. Ala Cebula
     4. Mariusz Olczak
     5. Stanisław Sakwa
     6. Wojciech Kurpisz
     7. Parys
    • Ustalenie wyglądu odznaczenia, propozycja aby była to wpinka z elementem orła Fundacji, Napisem PPN i datą powstania
    • 17.00 PPN-owska grupa jedzie do Augustowa
 1. 09.2020r odsłonięcie przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie tablicy Wojciecha Ziembińskiego jako głównego inicjatora budowy pomnika
 2. Analiza wydarzeń Tadeusz Stański
  1. 13 tys. w marszu poparcia, stan wrzenia w strukturach kierowniczych, PiS wzrasta w notowaniach
  2. Prezydent może zostać na kolejną kadencję z prawdopodobieństwem 50%
  3. Pytanie: Czy będzie chciał naszego wsparcia? Jako reprezentantów opozycji antykomunistycznej
  4. Wyraźnie widać brak wsparcia Beaty Szydło i Adama Bielana
  5. Jarosław Kaczyński zdecydował się wesprzeć Andrzeja Dudę
  6. Po wyborach prezydenckich szykują się zmiany w Rządzie. Podstawowym pytaniem jest: Czy Mateusz pozostanie Premierem?
  7. Niezależnie od tego jak potoczy się sprawa wyborów i ruchów powyborczych musimy przygotować wizję: co dalej? Intelektualnie rozpracować i konstruować wizję naszej przyszłości.
  8. W wyniku lekceważenia naszego środowiska nie mamy żadnych zobowiązań i możemy tworzyć dowolne rozwiązania
  9. Musimy mieć przygotowane projekty rozwiązań
   1. Ekonomicznych
   2. Zdrowotnych
 • Edukacji
 1. Wychowania patriotycznego
 1. W wyniku przekazania pisma do Prezydenta oddzwoniła Zofia Romaszewska z Kancelarii Prezydenta
 2. Nie ma jednak odpowiedzi na nasze pismo do Prezydenta a spotkanie jest konieczne
 1. Elżbieta Królikowska-Avis widziała się z Premierem Morawieckim i pytała o pismo, które wysłaliśmy do niego. Premier odpowiedział, że pisma nie dostał. Z tego wniosek, że trzeba telefonować, aby dostać odpowiedź.
 2. Tadeusz Stański podejmujemy decyzję, że nie ma więcej próśb.
 3. Krzysztof Lancman popieramy różne inicjatywy, które są zbieżne z naszymi działaniami.
 4. Dariusz Jaworski ma spotkać się z ks. Majem w sprawie II wydania książki „Gen Wolności” Lewandowskiego część jest, Ojcowizna przekazała swoje wystąpienie Tadeuszowi Stańskiemu. W przeciągu 2 tygodni powinniśmy doprowadzić do skompletowania rozszerzonej wersji do druku
 5. Przygotowanie dla Kasprzyka i szarka książek Gen Wolności z dedykacją. Kasprzykowi książka ma być przekazana na spotkaniu w Instytucie Lecha Kaczyńskiego w dniu 12.02.2020r
 6. Należy zebrać dokumenty które zostały po śp. Chojeckim i przekazać do AAN

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

4 Lut

Protokół Kierownictwa Fundacji 04.02.2020

Protokół

Zebranie 04.02.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 1. Informacje o uroczystościach
  • 13.02 godz. 18.00 msza u Kostki
  • 11. 02 dziś spotkanie z Kasprzykiem inicjatorów żądań niepodległościowych- obserwator Andrzej Dombrowicz
  • 7.06.2020r. uroczystość 35 lecia powstania PPN-u termin przesunięty z racji uroczystej mszy beatyfikacyjnej kard. St. Wyszyńskiego
 2. 29.02 uroczystość pod pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie
  • do soboty 14.02 wysyłamy informacje i gotowe zaproszenia Andrzej Kiryło
  • Współorganizatorzy na zaproszenie- loga do Kiryły
   • Historyczny Instytut Ostoja
   • Instytut Piłsudckiego
   • Opocznik – AK
   • Stowarzyszenie Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”
   • Szkoła Milewicza
   • WiN Inspektorat Warszawa
   • AAN
   • Fundacja
  • Baner i flaga – Mirosław Widlicki – rozwieszenie 8.00
 3. Paweł Bogucki – sformułuje petycję do Sejmu w sprawie postulatów działaczy niepodległościowych
 4. 02 Kasprzyk zaprosił przewodniczących Rad Wojewódzkich do Rady Krajowej w Amicus-ie na spotkanie w sprawie postulatów: Ala Cybula będąc przewodniczącą Rady mazowieckiej ma przedstawić 13 postulatów, ustali czy UDSKiOR ma pieniądze dla Represjonowanych, które byłyby funduszami kierunkowymi na działalność organizacji pozarządowych wspierających Represjonowanych. Środki, które byłyby przeznaczane stale na nasze działania statutowe a nie ze składanych wniosków i grantów

 

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

17 Lip

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 17.07.2019

Zebranie Kierownictwa Fundacji – PAST-a – 17.07.2019

 1. Spotkanie rozpoczął Tadeusz Stański od krótkiej informacji na tematy bieżących spraw wyborczych. Fundacja ma możliwość kontaktu bezpośredniego z Premierem Mateuszem Morawieckim oraz z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Daje to nam jako Fundacji możliwość sugerowania różnego rodzaju rozwiązań i pewność, że dotrą te informacje bezpośrednio do tych osób.
 2. Andrzej Dombrowicz przedstawił projekt konfederacji: 1polska, który powstaje z środowisk prawicowych. Inicjatywa wydaje się gromadzić osoby godne zaufania oraz wyłaniający się program może być zbieżny z naszymi jako Fundacji poczynaniami. Jako Fundacja decydujemy, że obserwujemy rozwój nowej inicjatywy.
 3. Rozpoczęła się dyskusja jakie środowiska powinniśmy wesprzeć podczas nadchodzących wyborów. W dyskusji pojawiły się dwie koncepcje popieramy PiS czy środowiska narodowe. Z racji możliwości kontynuacji wielu dobrych inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości i dobrej oceny sposobu rządzenia Witold Załęski proponował jednoznacznie opowiedzieć się za nimi. Andrzej Dombrowicz sugerował, że wiele cennych inicjatyw rodzi się w środowiskach narodowościowych. Według oceny Fundacji właściwym będzie wsparcie PiS-u
 4. Otrzymaliśmy propozycję od Prawa i Sprawiedliwości możliwość zgłoszenia kandydatów do Senatu. Chcemy przedstawić swoją kandydaturę w Wrocławiu. Elżbieta Królikowska- Avis zasugerowała, że powinniśmy zaproponować swoich kandydatów w innych regionach i także podjąć próbę zaproponowania swoich kandydatów do Sejmu. Tadeusz Stański poprosił o zgłaszanie kandydatur do Senatu. Po stworzeniu list przedstawimy je Kaczyńskiemu.
 5. Mirosław Witlicki szef okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, został zawieszony na 2 lata w Światowym Związku Żołnierzy. Po tym jak przydzielił tytuł honorowego członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zofii Klepackiej, którego nie zaakceptował Zarząd Główny. Pan Mirosław powiedział, że wstydzi się, że należy do Związku po decyzji podjętej przez Zarząd. Fundacja zgłosiła  wsparcia Pana Witlickiego. Zainteresowany na razie nie dostał oficjalnie żadnych papierów i czeka więc prosi o wstrzymanie się z listem poparcia do chwili oficjalnego stanowiska. Ma nadzieję, że zostanie wzięta pod uwagę 300 dni aktywności w zeszłym roku
 6. 30 lipca Tadeusz Stański otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. Nagrodzowny zobowiązał się, że część przekaże część nagrody finansowej na rzecz Fundacji.
 7. Następnie Barbara Gautier przedstawiła chęć przystąpienia do Fundacji Stowarzyszenia Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do Prawdy”. Pani Barbara jest byłym więźniem Auscwitz-Birkenau. Dostała się do obozy 12 sierpnia pierwszym transportem z Powstańczej Warszawy. Wiele lat po wojnie spędziła za granicą głównie w Szwajcarji. Jest prawnikiem, emerytowanym pracownikiem ONZ. Zna 4 języki angielski, francuski, hiszpański i niemiecki. Od niecałego roku powróciła do kraju i czynnie działa na rzecz prawdy o eksterminacji Polaków podczas II Wojny Światowej. Pani Barbara otrzymała deklarację do wypełnienia. Fundacja uznała za celowe przyjęcie w swoje szeregi kolejnej organizacji.
 8. We wrześniu z inicjatywy Urzędu do Spraw Kombatantów organizowany jest sanatoryjny wyjazd do Augustowa dla 20 osób. Podczas tego wyjazdu Fundacje chce zainicjować spotkania i będą nagrywane wspomnienia działaczy i kombatantów zweryfikowanych. Między innymi prelekcję wygłosi Romuald Szeremietiew
 9. 7 września na Rakowieckiej odbędą się uroczystości związane z wydaniem przez pocztę polską folderu i znaczka dotyczącego powstania KPN-u
 10. Pismo w sprawie odwołania rzecznika praw obywatelskich Bodnara dziś będzie złożone

Protokółowała Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

 

 

 

20 Kwi

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 17.04.2018

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 17.04.2018

Tadeusz Stański dokonał podsumowania Zjazdu Wyborczego ŚZŻAK w który brali udział członkowie Kierownictwa Fundacji. Do Zarządu Związku został powołany prof. Wiesław Wysocki a do Komisji Rewizyjnej Tadeusz Stański.

Następnie Władysław Antoni Terlecki z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz Komitetu Upamiętniającego Ofiary Obozu Zagłady KL Warschau przedstawił zagadnienia związane z Konferencją Oświęcimską, która ma się odbyć w budynku PASTA dnia 25.05.2018 r. o godz.10-tej. Współorganizatorem Konferencji jest Fundacja.

Władysław Terlecki stwierdził, że odczuwany jest coraz większy napór organizacji niemieckich, które negują zbrodnie oświęcimskie.

Zagrożeniem jest to, że w miarę wymierania świadków zbrodni kłamstwo oświęcimskie się rozszerza. Przykładem tego jest stale zmniejszająca się liczba zamordowanych z czterech milionów, do obecnie lansowanej ilości jednego miliona.

W latach 1959 – 2002 Niemcy masowo wywozili z Polski dokumenty związane ze swoimi zbrodniami.

Obecnie Muzeum Oświęcimskie przeistacza się w instytucję przemysłową. Działa jak pompa ssąco tłocząca, wejście wycieczki, nauszniki szablonowy tekst, podświetlone kanały zwiedzania i wymarsz.

Występują próby zniszczenia eksponatów świadectwa zbrodni np. skład butów, włosów, odzieży.

Należy bronić testamentu ludzi tam zamordowanych bez podziału na rasy i wyznanie.

Fundacja zobowiązała się do rozszerzenia informacji o Konferencji.

Waldemar Pernach podsumował przebieg i wyniki Konferencji prowadzonej 29 marca w NBP. Pomimo niespodziewanej zawiei śnieżnej przybyło na spotkanie 64 osoby. Referenci przedstawili swoje referaty zgodnie z ustaleniami dotyczącym treści i opisywanego okresu zdarzeń. Dyskusja była ożywiona i padały propozycji kontynuacji tematu.

Obecnie przystąpiono do przygotowania sprawozdań. Dokonano analizy i opisu przeprowadzonej na Konferencji auto ewaluacji projektu. Zgodnie z wymaganiami opisano przebieg przygotowań do Konferencji od pomysłu, potem podpisania umowy aż do dnia Konferencji.

Podpisano umowy na druk i kolportaż książki zawierającej materiały po konferencyjne.

Podpisano też umowy z prof. Pawłem Bromskim i prof. Wiesławem Wysockim o napisanie do książki wstępu, podsumowania oraz tła historycznego omawianych zdarzeń.

Przekazany są Fundacji dyskietki zawierające rejestracje przebiegu Konferencji. Trwają prace nad realizacją 15 min. filmu w którym jest skrótowy ogląd Konferencji .

Pozostaje żmudne rozliczenie finansowe Konferencji w tym zebranie rachunków od osób z którymi podpisano umowy i wypłacono należności.

Chcemy wyprzedzić termin zakończenia prac związanych z konferencją z przewidywanego końca roku na sierpień br.

Protokółował

Waldemar Pernach

4 Kwi

PROTOKÓŁ ze spotkania Kierownictwa Fundacji w dn. 27.03.2017

PROTOKÓŁ

ze spotkania Kierownictwa Fundacji w dn. 27.03.2017

 1. Głównym tematem spotkania było sprawozdanie Waldemara Pernacha z przygotowań do Konferencji w dniu 29 marca w NBP.

Wszystkie zapisy Harmonogramu zostały wykonane. Fundacja gotowa jest do przeprowadzenia konferencji.

Z wygłoszenia referaty ostatecznie zrezygnował Jerzy Kropiwnicki oraz przedstawiciel IPN co potwierdzono na piśmie.

W uzgodnionym z Bankiem Programem Konferencji referentami są:

Tomasz Gruszecki

Romuald Szeremietiew

Waldemar Pernach

Jan Parys

Andrzej Anusz

Tadeusz Stański

Zgłoszono wystąpienia przedstawicieli następujących organizacji:

Wieńczysław Nowacki – Stronnictwo Ludowe „Ojczyzna”

Adam Chajewski – LDP „Niepodległość”

Robert Majka – Członek Trybunału Stanu

Andrzej Melak – Poseł

Stanisław Plewako – GP „Samostanowienie”

Adam Słomka – KPN „N”

Ewa Tomaszewska – Poseł

W miejsce przedstawiciela IPN podsumowania Konferencji dokona prof. Paweł Bromski.

Ze względu na niski budżet z trudem znaleziono realizatora rejestracji przebiegu konferencji firmę ELART Stanisława Zakrzewskiego. Jak NBP poinformował nie będą dopuszczone do rejestracji media i operatorzy z jakichkolwiek ośrodków.

Ponadto wszystkie umowy dotyczące tego stanu konferencji zostały podpisane.

Po wielomiesięcznych ustaleniach IPN zrezygnował z głosu swego przedstawiciela i po kilku zmianach personalnych przedstawił pracownika który przedstawił warunki przyjęcia zlecenia na wydruk książki z materiałami pokonferencyjnymi, traktują to nie jako wcześniej uzgodniona współpracę a zlecenie „z miasta”.

Prowadzone są rozmowy w sprawie przygotowania omówień do książki i jej wydania.

 1. Tadeusz Stański przedstawił plan najbliższych uroczystości organizowanych przez Fundację.
 2. Andrzej Snarski zauważył że Fundacja nie istnieje w mediach.
 3. Andrzej Kiryłło ocenił, że istnieje centralizacji organizacji uroczystości i zawłaszczanie inicjatyw obywatelskich przez państwo.
 4. Barbara Kądziela stwierdziła, że trzeba robić swoje i nie ulegać presji władz.
 5. Jan Kulczycki poradził aby włączyć się do współpracy z Tow. Opieki nad Oświęcimiem i odzyskiwaniem pamięci o obozie.
 6. Prof. Wiesław Wysocki powiedział, że trzeba uświadomić światu, że obóz od początku istnienia przeznaczony był dla ludności polskiej. Pierwsze egzekucje wykonano na Polakach w tym wiceprezydencie Krakowa pochodzenia żydowskiego.

Prot. Waldemar Pernach

19 Mar

PROTOKÓŁ z posiedzenia Kierownictwa Zarządu Fundacji w dniu 13.03.2018

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kierownictwa Zarządu Fundacji

w dniu 13.03.2018

Waldemar Pernach jako Koordynator Projektu Konferencji „ Zagadnienia ekonomii gospodarczej występujące w konspiracyjnych drukach i debatach opozycji niepodległościowej w latach 1975 -1990” przedstawił zaawansowanie realizacji spotkania. Jako, że projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, główną przeszkodą są spowalniające aktywność drobiazgowe procedury.

Według obecnego stanu wykonano następujące prace:

 1. Podpisano umowy z koordynatorem projektu, administratorem, księgowością i firmą Akces na przygotowanie toreb reklamowych.
 2. Podpisano umowy z referentami:

Prof. Tomasz Gruszecki,

Prof. Romuald Szeremietiew,

Waldemar Pernach,

Dr Andrzej Anusz,

Tadeusz Stański

Dr Jan Parys

Prof. Paweł Bromski dokona podsumowania Konferencji.

 1. Wykonano i zamieszczone na stronie internetowej Fundacji spot zapowiadający konferencje.
 2. Duże trudności nastręcza współpraca z IPN, który zrezygnował z wygłoszenia referatu z powodu braku specjalistów oraz wydania książki z materiałami pokonferencyjnymi i omówieniami. Trwają uzgodnienia.
 3. Wysłano ponad 200 informacji i zaproszeń mailowych.
 4. Wysłano zaproszenia do sześciu uczelni i trzech szkół o profilu ekonomicznym.
 5. Wysłano informacje m.in. do Polskiego Radia, Radia Wnet, Kuriera Wnet, Gazety Polskiej codziennie, Gazety Obywatelskiej, Klubu Ronina, SDP.
 6. Waldemar Pernach wystąpił w Radio Wnet 08.03 br. o godz. 11.30 do 12 tej w Programie red. Stefana Truszczyńskiego.

Udział zapowiedziało ok. 110 osób ze środowisk naukowych, politycznych, administracji państwowe, jak i uczestników konspiracji antykomunistycznej.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego,

przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 dnia 29. 03. 2018 roku w godz. od 10.00 do 17.00.

Przewidziane jest przedstawienie dziesięciominutowej relacji z konferencji i wydanie tomu z zawartością referatów, głosów w dyskusji i omówień dokonanych przez specjalistów z tej dziedziny.

Tadeusz Stański przedstawił wstępny projekt organizacji Zjazdu Formacji Niepodległościowej na ok. 200 osób. Przewodnim tematem spotkania ma być prezentacja idei i koncepcji tworzenia ustroju politycznego w wolnej i niepodległej Polsce.

Spotkania będzie w połowie lata w Warszawie. Trwają poszukiwania odpowiedniej Sali. Przygotowano szereg pism do ministerstw, urzędów i darczyńców z prośba o pomoc.

 

prot. Waldemar Pernach

28 Lut

Protokół z spotkania Kierownictwa Fundacji 27.02.2018 roku

Protokół z spotkania Kierownictwa Fundacji 27.02.2018 roku

1. Tadeusz Stański podziękował wszystkim osobom za wysiłek włożony w organizację uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyróżnieni zostali Łucjan Sokołowski i Mirosław Widlicki odpowiedzialni za zlecone im czynności. Uroczystość miała miejsce 24 lutego przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie  (Wagon) przy ul. Muranowskiej. Na obchody przybyli licznie  warszawiacy, uczniowie szkół podwarszawskich, żołnierze, harcerze oraz Grupa Rekonstrukcyjna “Zawiszacy”. W tym roku szczególnie zostali uhonorowani księża  pomordowani w służbie Niepodległej: ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec i ks. Sylwester Zych. Prezes T.Stański podkreślił wzrost zdolności organizacyjne Fundacji poprosił o przygotowanie do akceptacji listy podziękowań za udział i pomoc instytucjom i poszczególnym osobom.

Postanowiono przygotować uniwersalny baner Fundacji, który będzie prezentowany podczas najbliższych uroczystości.

2. Na zebranie przybył Karol Teliga jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników „Ojcowizna”. Wyraził chęć podpisania deklaracji współpracy z Fundacją. Proponował aby skonfederować nasze organizacje, zgłosić nasz aneks do Zjednoczonej Prawicy w celu uzyskania miejsc na listach wyborczych.

3. Waldemar Pernach jako Koordynator przygotowań do Konferencji „Zagadnienia ekonomii w konspiracyjnych drukach i debatach opozycji niepodległościowej 1975-1990” organizowanej z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, przedstawił zaawansowanie prac na miesiąc przed datą spotkania 29 marca br. Jak stwierdził zagrożeń nie widać, są pewne zmiany dotyczące składu referentów i realizatorów filmu propagującego. Po ustaleniach IPN nie deleguje referenta na konferencje, a jedynie obserwatora. Wynika to z braku specjalisto wśród badaczy Instytutu.

Upowszechniono program konferencji wśród dziennikarzy na Zjeździe SDP Okręgu Warszawskiego a bieżącym tygodniu zaproszenia zostaną wysłane na wybrane uczenie wyższe oraz szkoły średnie o profilu ekonomicznym. W najbliższych dniach zostaną wysłane do referentów pisma przypominające o terminie doręczenia do 9-ego marca podpisanych umów i referatów

Komunikat

1.03 br. o godz.18.00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się państwowa uroczystość z udziałem Prezydenta RP upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych. Na uroczystość zapraszaprof. Jan Wysocki, który wygłosi referat okolicznościowy.

Protokółował

Waldemar Pernach