27 Maj

Protokół ze spotkania Kierownictwa Fundacji

Protokół ze spotkania Kierownictwa Fundacji

z dnia 27.05.2020

 1. Tadeusz Stański omówił sprawy bieżące Fundacji
 • Spotkania Kierownictwa zawsze w środy o godz. 11.00
 • Planuję mieć dyżur w każdy wtorek w budynku PAST-y
 • Walne Zgromadzenie Fundacji musi zawierać punkt zmiany statutowe we Władzach Fundacji
 1. Akademia Myśli Politycznej Fundacji Niepodległościowej
 • Musimy ustalić na ile skuteczne docieramy z materiałami Akademii. Proszę, aby każdy kto otrzymał lub nie otrzymał materiałów informował o tym mnie lub Agnieszkę.
 • Materiały, zgodnie z zapowiedzią, będą wysyłane w każdą środę. Dziś drugi materiał, prof. Pawła Bromskiego. Do materiału dołączymy zdjęcie i kilka słów o autorze.
 • Tadeusz Stański chce także przedstawiać raz w miesiącu analizy polityczne będzie to w czwartym tygodniu Akademii.
 • Jako osoby gotowe do współpracy i tworzenia materiałów zgłosili się: dr Andrzej Anusz, prof. Wiesław Wysocki, ks. Józef Maj. Nabiera więc nasza Akademia tempa. Po miesiącu zdecydujemy na podstawie odzewu, czy zwiększyć częstotliwość.
 • Teraz najważniejszym jest rozszerzanie zakresu i dostępu coraz liczniejszej rzeszy osób do materiałów Akademii. Mamy kilkanaście tzw. odbiorców zbiorczych, którzy rozsyłają otrzymane materiały dalej. Stanisław Sakwa na Śląsku, Sekretariat Instytutu Historycznego nn im. Ostoja Owsianego, Łukasz Ossowski do środowiska SW
 • Mamy kontakt ze szkołą Milewicza i szkołą dla Polaków z zagranicy na Chełmskiej oraz z SoliDeo organizacją młodzieży katolickiej. Będziemy rozmawiać z Zofią Optułowicz–Pilecką, aby skorzystać z jej kontaktów z 43 szkołami im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Naszym hasłem powinno być: „Walka trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB”
 • Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL wydaje biuletyn, w którym także może znaleźć się miejsce dla naszych materiałów szczególnie historycznych. Istnieje także możliwość współpracy z Archiwum Akt Nowych, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz z „Opinią”
 • Elżbieta Królikowska –Avis chciałabym jednak zachęcić, aby co tydzień wysyłać trzy teksty, bo będzie to dawało odbiorcom wybór.
 • Wiesław Wysocki otwiera się jeszcze jedna droga współpracy. Minister rolnictwa Szymon Giżycki w rozmowie wyraził chęć współpracy w przybliżeniu informacji o 1920 roku w szkołach rolniczych i zorganizowanie Konkursu, który z czasem może rozwinie się w Olimpiadę ogólnopolską.

Podczas gdy ministrem edukacji był Roman Giertych powstał zespół, który pracował nad przekazem patriotycznym. Mam te materiały i są one w do wykorzystania. Była to ciekawa inicjatywa, bo z zapleczem resortowym

 1. Wyjazd do Augustowa 20.06-4.

Jak najszybciej deklaracja i przekazanie dokumentów Krzysztofowi Lancmanowi

 1. Zjazd Formacji Niepodległościowej
 • odznaczenie powstaje – Krzyż Służby Niepodległości na wzór Krzyża Niepodległości. Propozycja, aby w centrum nie było orła tylko korona (aby wyraźnie odróżnić od innych odznaczeń), zamiast czarnych pasków szare, na ramionach napis Formacja Niepodległościowa. Mirosław Widlicki konsultuje z heraldykami z MON.
 • Ma powstać odznaczenie na wstążce oraz miniaturka (konieczne pudełko i legitymacja)
 • potrzebnych około 500 odznaczeń, dla VIP-ów, działaczy żyjących i pośmiertnie
 • termin zsynchronizujemy z Katedrą Polową
 • Prosimy osoby, które opodatkowały się na rzecz Zjazdu o wpłaty i także inne osoby z formacji poza PPN-em proszę o deklaracje wpłat.
 1. Odsłonięcie tablicy Ziembińskiego
 • podjął już działania Bogusław Falkowski z Augustowa
 • Wysocki podał telefony do osób z Sejn między innymi: wojewoda podlaski, IPN Białystok, rektor ASzWoj (3 osoby z Sejn i jedna z Białegostoku)
 • Połączymy te dwie grup i wtedy możemy prowadzić na miejscu Komitet Organizacyjny
 • Lancman zapewnił dołączenie się KPN z Białegostoku
 • My z Warszawy zorganizujemy autokar i pojedziemy większą grupą
 1. Krzysztof Lancman –UdSKiOR od wczoraj otwarty będę zabiegał o spotkanie z Kasprzykiem
 2. Mirosław Widlicki poinformował o tym, że nie ma sztandaru na miesięcznicy smoleńskiej, ponieważ Zarząd Główny zabronił wystawiania sztandarów.

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *