21 Sty

Pogrzeb ks. Jerzego Błaszczaka

Dziś w południe pożegnaliśmy ks. Jerzego Błaszczaka kapelana wielu środowisk kombatanckich, misjonarza palotyna, życzliwego człowieka. Krzysztof Lancman odczytał uchwałę Kapituły Krzyża Służby Niepodległości o przyznaniu pośmiertnie odznaczenia ks. Błaszczakowi. Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska reprezentowała Formację Niepodległościową. Podczas pogrzebu przedstawiono sylwetkę ks. Jerzego Błaszczaka, przemawiali przedstawiciele: MON – Łukasz Kudlicki, Ministra Kultury, dziedzictwa i Sportu – Zofia Klepacka, rodziny, samorządu lokalnego, zgromadzenia sióstr. Po mszy pogrzebowej uczestnicy odprowadzili ks. Błaszczaka na pobliski cmentarz.

11 Sty

Krystyna Klażyńska

Decyzją Kapituły Krzyża Służby Niepodległości przyznano Odznaczenie Krystynie Klażyńskiej pseudonim „Teresa” – żołnierzowi Armii Krajowej i łączniczce w Powstaniu Warszawskim, która w styczniu 1940 roku została zaprzysiężona jako żołnierz ZWZ/AK i pełniła służbę w oddziale majora Anatola Białynowicz Obarskiego ps. „Reda”, dowódcy Batalionu Olza w Zgrupowaniu „Baszta”. Dostojna Jubilatka ukończyła właśnie 100 lat.

W imieniu Formacji Niepodległościowej Krzyż wręczył Krzysztof Lancman.

20210117_133101.jpg
20210117_133056.jpg
11 Sty

Krzyż Służby Niepodległości dla Mariusza Olszewskiego, Zbigniewa Śniadeckiego i Jerzego Wawrynowicza.

Świętokrzyski poseł III kadencji Sejmu RP i przewodniczący Komitetu Obrony Województwa Kieleckiego „Moje Kielce – Nasza Kielecczyzna” Mariusz Olszewski został odznaczony Krzyżem Służby Niepodległości.

-Za Polskę i nasz wspólny decydujący zryw ku Wolności i Niepodległości – za odwagę, poświęcenie i ofiarę, za niezniszczalne świadectwo prawdy i miłości naszej wspólnej Ojczyzny, poszanowanie nieprzemijających wartości chrześcijańskich, a także za kształtowanie współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej –  

Odznaczeniem Krzyża Służby Niepodległości uhonorowano także Zbigniewa Śniadeckiego, inżyniera budownictwa, uczestnika ruchu antykomunistycznego i KPN w latach 80-tych we Wrocławiu

oraz Jerzego Wawrowskiego, działacza podziemnej Solidarności, redaktora pism Templum Novum i Opinii.

W imieniu Formacji Niepodległościowej Krzyże wręczył Krzysztof Lancman