24 lip

Fundacja Walczącym o Niepodległość reprezentacja

 

 Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych z siedzibą w 01-108 Warszawie, przy ul.Zielnej 39 lok.10, NIP:5252565069, REGON:146865528, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000471774 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Waldemara Pernacha, który jest „umocowany” do podpisywania umów

 konto Fundacji: 19 1020 1026 0000 1302 0231 3310

 

 

20 kw.

Zaproszenie Konferencja Oświęcimska

Komitet Organizacyjny „Konferencji Oświęcimskiej”:

Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem

Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

Kapituła Odznaki Pamiątkowej Grup Oporu „Solidarni”

Stowarzyszenie „Solidarni 2010”

Okręg Warszawa-Wschód Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Warszawa 17.04.2018 rok

ZAPROSZENIE

                                     Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału

w Konferencji Oświęcimskiej,

która odbędzie się

dnia 25 kwietnia 2018 roku, w godz. 10.00 – 18.00,

na IV piętrze w gmachu PASTA

Potrzeba zorganizowania takiej konferencji wynika, naszym zdaniem, ze sposobu prezentacji tego Świętego Miejsca, który odbiega od prawdy historycznej. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ma moralny obowiązek przedstawiania całej prawdy o obozie.

Chcemy zwrócić uwagę, także na fakt, że wiedza nie tylko młodzieży, ale także dorosłych, o martyrologii Polaków w czasie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu, jest szczątkowa.

Z poważaniem za Komitet Organizacyjny

Władysław Terlecki

24 lut

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w skład którego wchodzą m.in. Fundacja Walczącym o Niepodległość Wyklętych Pokrzywdzonych Internowanych Więzionych, Komitet Katyński Krąg Pamięci Narodowej im Stefana Melaka, Instytut Jozefa Piłsudskiego, Fundacja „Lex Nostra” oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych.

 

ZAPRASZAJĄ NA OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I KONTYNUATORÓW ICH WALKI, KTÓRE ODBĘDA SIĘ w sobotę, 25 LUTEGO br. O GODZ. 17-TEJ POD POMNIKIEM POLEGLYCH I POMORDOWANYCH NA WSCHODZIE U ZBIEGU ULIC MURANOWSKIEJ I GEN, WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE.

 

W roku bieżącym za patrona uroczystości obrano Stefana Melaka, strażnika pamięci o Żołnierzach Wyklętych i oficerach pomordowanych w Katyniu, który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.