30 Paź

PROTOKÓŁ z posiedzenia Kierownictwa Fundacji 25.10.2017

 

Tadeusz Stański złożył sprawozdanie z Walnego Zebrania SZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód. Na Prezesa Zarządu wybrano osoby z naszej Fundacji : Mirosława Widlickiego, jako rezerwowego Krzysztofa Lancmana oraz Grażynę Rudnik. Jak stwierdził Tadeusz Stański forsowana przez nas koncepcja przyjmowania do Stowarzyszenia członków kontynuatorów idei i tradycji akowskiej sprawdziła się.

Tadeusz Stański poinformował, że odwołano wyznaczoną na 26 bm. rozprawę przeciw naczelnikowi więzienia w Barczewie o stosowanie tortur wobec więźniów politycznych w stanie wojennym.

Nowy termin rozprawy wyznaczona na 13 grudnia br. na godz. 9.00 w sali 422 Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów ul. Ogrodowa 51a.

Waldemar Pernach referował sprawę konferencji ekonomicznej. Złożono w tej sprawie wniosek o dofinansowanie, który został przyjęty przez Narodowy Bank Polski. Jak zawiadomił Bank wniosek przez kilka tygodni będzie weryfikowany. Do wniosku dołączono listę proponowanych referentów, adresową listę współpracujących z Fundacją organizacji, program ramowy konferencji oraz informację o organizowanych przez Fundację uroczystościach i akcjach.

 

Protokołował:

Waldemar Pernach

24 Paź

PILNE  !!!!!!!!!!!!

Odwołano jutrzejszą rozprawę  w procesie przeciwko naczelnikowi wiezienia w Barczewie o stosowanie tortur wobec więźniów politycznych w stanie wojennym.

>Kolejny termin rozprawy to  13 grudnia br. godzina 9.00 sala nr 422
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a.
>
 

 

23 Paź

Kolejna rozprawa sądowa

w procesie przeciwko naczelnikowi wiezienia w Barczewie o stosowanie tortur wobec więźniów politycznych w stanie wojennym. Zeznawać będą Tadeusz Stański i Jerzy Kropiwnicki.

25.10. br. godz. 9.00 s. nr 427, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Mokotowa ul. Ogrodowa 51a.

23 Paź

PROTOKÓŁ z zebrania kierownictwa Fundacji 03.10.17

 

Tadeusz Stański zaproponował aby do referowania na organizowanej z NBP Konferencji wystąpili:

– Gabriel Janowski (rolnictwo),

– Andrzej Anusz (Kościół),

– Wojciech Myślecki (Solidarność Walcząca),

– Jerzy Kropiwnicki (Grupy Robocze),

– Jan Parys (współpraca ze środowiskami w Europie Zachodniej oraz spotkanie w Ramzau (Austria) z Rządem RP w Londynie,

– syn S. Kotowskiego z „Niepodległości” i syn Witolda Chodakiewicza, obaj profesorzy pracujący w USA. Ponadto przedstawił pogląd, żeby Konferencji nie traktować jako cel sam w sobie, ale jako środek do nawiązania kontaktów z przyszłymi sponsorami np. banki i środowiska gospodarcze.

Zebrani wypowiadali się na temat jak najszerszego nagłośnienia Konferencji przez przygotowaną kampanię medialną. Padły propozycje rozmów w tej sprawie z Tadeuszem Płużańskim, Wojciechem Reszczyńskim, Stefanem Truszczyńskim, Bartkiem Skibą, reprezentujących poszczególne ośrodki mediów.

Ustalono, że w teczkach konferencyjnych nie będzie referatów tematycznych, a raczej sylwetki referentów i środowisk przez nich prezentowanych oraz synteza tematów poruszanych na Konferencji.

Referaty, po ich wygłoszeniu i ewentualne uzupełnienia i przypisy znajdą się w książce wydanej po Konferencji.

Podsumowania Konferencji, dokona podczas jej trwania prof., Paweł Bromski.

 

Protokółował:

Waldemar Pernach

23 Wrz

INFORMACJA o organizowanych  przez Fundacje uroczystościach latem 2017 roku.

23 lipca 2017 roku pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej przy Placu Grunwaldzkim na Żoliborzu  odbyła się uroczystość upamiętniająca 100- lecie powstania Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.  Uroczystość objęta była patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uświetniły ją osobistości z życia politycznego, poczty sztandarowe, delegacje środowisk, organizacji, szkół i liczne grono Warszawiaków. Szczególną uwagę zwróciło przemówienie Antoniego Macierewicz Ministra Obrony Narodowej, Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wygłoszone po polsku wystąpienie Attache Ambasady USA,  pułk. Raya Wojcika.
Dodatkową atrakcją spotkania była obecność oficerów amerykańskich, kanadyjskich oraz kompanii  Wojska Polskiego, która oddała salwę honorową. Należy z zadowoleniem przyjąć liczbę stacji radiowych i telewizyjnych, które obsługiwały uroczystość, co znalazło miejsce w ich serwisach informacjach.
Atrakcją dla publiczności była planszowa wystawa zdjęć hallerczyków, przygotowana przez MON, namioty z wydawnictwami IPN oraz poczęstunek wojskową grochówką.

2 września b.r.  uroczystości z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK w ramach operacji „Burza” pod Pecynką w Puszczy Białej. Koordynatorem organizacyjnym był Krzysztof Lancman przy współpracy z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Koła Krajowego „Opocznik” Światowego Związki Żołnierzy Armii Krajowej, Wójta Gminy Wąsewo, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej oraz miejscowych szkół. Po mszy św. Polowej pod Pecynką odczytano Apel Pamięci w wykonaniu żołnierzy WP, po czym złożono kwiaty i wieńce na grobach poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej, Długosiodle  i w Lipniaku-Majoracie, w miejscu pamięci zamordowanych przez Niemców mieszkańców Puszczy Białej.

2 września b.r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci, którą ufundowały kobiety internowane w Areszcie Śledczym w Gołdapi i Darłówku. Ceremonię poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pod wezwaniem NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W uroczystości wzięli udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Jan Józef Kasprzyk, Ojciec Dyr. Tadeusz Rydzyk oraz posłanka pani Małgorzata Zwiercan. Uroczystość odbyła się dzięki wielkim staraniom Ali Cybuli i Stowarzyszeniu Kobiet Internowanych Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsza. Dwudniowy wyjazd został zrealizowany dzięki materialnemu i finansowemu  wsparciu  MON oraz UdSKiOR. Szczególne wzruszenie zebranych wywołały słowa ministra Jana Kasprzyka, że „kobiety zachowały się jak trzeba”.

16 września b.r. na łąkach  Łosiny k/Wyszkowa, odbyła się inscenizacja “Zrzutu cichociemnych – Zapora”. Organizatorem był  Mirosław Widlicki, przy współpracy z Ministrem Obrony Narodowej,  Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej i Jednostką Wojskową GROM.  Po wystąpieniu Ministra H. Kowalczyka  odtworzono pięć scen naziemnych z życia pod okupacją niemiecką:
– aresztowanie,
-walka,
– przygotowanie do odebrania zrzutu,
– zrzut,
– na rodzimej ziemi – serdeczne powitanie zrzutków. Następnie dokonano pokazu skoków cichociemnych żołnierzy AK oraz demonstrowano współczesną wersja zrzutu spadochroniarzy GROM. Po modlitwie za nieżyjących i złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbył się koncert zespołu CONTRA-MUNDUM.  Przy nadspodziewanie wysokiej frekwencji, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się skoki spadochronowe z transportowca „Bryza”. Stwierdzić należy, że podobnej rekonstrukcji jeszcze w Polsce nie było.  Wydarzenie rejestrowała TV Republika, TV 3 oraz lokalne ośrodki informacyjne. Impreza jest oglądana na youtube.pl i w Internecie.
Bogata ilustracja fotograficzna na naszej stronie. http:// odszkodowani.pl

20 Wrz

PROTOKÓŁ z zebrania Kierownictwa Fundacji 18.09.2017 rok

Waldemar Pernach złożył krótką informację o przygotowaniach do konferencji ekonomicznej współorganizowanej z Narodowym Bankiem Polskim. Po wymianie korespondencji i zapoznaniu się z warunkami dofinansowania projektów z zakresu edukacji ekonomicznej ustalono termin spotkania Waldemara Pernacha i Tadeusza Stańskiego z dyr. Martyną Wojciechowską na piątek 22.09. br. w siedzibie Banku.
Andrzej Snarski poinformował o swoich działaniach dotyczących składania wniosków do Komisji Wojewody oraz został zobowiązany do dalszych starań zgodnie z listą przygotowaną na zebraniu:
Włodzimierz Sarnecki – Solidarność Walcząca.
Bolesław A. Jabłoński – Grupy Oporu
Krzysztof Lancman – Fundacja
Alina Cybula – Stowarzyszenie Kobiet Internowanych
Witold Załęski – PPN
Barbara Kądziela –Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość
Andrzej Snarski – Stowarzyszenie Internowanych Mazowsza.
Mirosław Widlicki, jako organizator inscenizacji zrzutu cichociemnych ZAPORA ocenił przebieg uroczystości. Stwierdził, że frekwencja była nad spodziewanie wysoka. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się skoki spadochronowe z transportowca „Bryza” w wykonaniu żołnierzy z jednostki GROM. Stwierdził też, że podobnej rekonstrukcji jeszcze w Polsce nie było.  Wydarzenie rejestrowała TV Republika, TV 3 oraz lokalne ośrodki informacyjne. Impreza jest oglądana na You Toobie i Internecie.
Zauważył, że największą zachętą promocyjną są plakaty.
Tadeusz Stański poinformował, że został zaproszony przez Ambasadę USA na ceremonię pożegnania w dniu 20.09 br. pułk. Reya Wojcika, który współpracował z Fundacją m.in.. przy organizacji obchodów 100-lecia powstania Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera. Postanowiono wręczyć odchodzącemu Attache album pamiątkowy „Generał Józef Haller”- z odpowiednim wpisem oraz pamiątkowy plakat i zaproszenie.
Ala Cybula poinformowała o organizowanym 07.10. b.r.  różańcu wokół Polski. Będzie zbierała chętnych na wyjazd do wybranego odcinka granicy.
Prezes Fundacji zobowiązał Waldemara Pernacha do napisania i zamieszczenia na naszej stronie sprawozdania z organizowanych prze Fundację uroczystości w ostatnim miesiącu.

W piątek 22.09. br. w Radzymińskiej kolegiacie o godz. 16.30 odbędzie się msza św.

za Prezesa ŚZŻAK- Warszawa Wschód, Edmunda Muszyńskiego oraz Piotra Kurka.

Prot.
Waldemar Pernach

18 Wrz

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci poświęconej kobietom internowanym i więzionym w Gołdapi i Darłówku w stanie wojennym, z dnia 2 września 2017 roku.

 

Hasło tablicy to słowa Jana Pawła II.

„Nie chciej Ojczyzny, która cię nic nie kosztuje”

Tablica ufundowana została przez kobiety internowane i więzione w stanie wojennym w Gołdapi i Darłówku a została odsłonięta w dniu 2 września 2017 roku w kościele Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, w dniu zjazdu Rodzin Radia Maryja.

Organizatorami uroczystości odsłonięcia tablicy byli:

  1. Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych Regionu Mazowsze w stanie wojennym. Obecni byli – przewodnicząca Alina Cybula-Borowińska, Grażyna Najmigiel, Halina Kamać, Janina Jelonek, Wiesława Anna Bielańska, Barbara Kądziela.
  2. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentowany przez: Ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz dyrektora departamentu Monikę Kalinowską.
  3. Przedstawicielem ze strony Kościoła oraz zakonu Redemptorystów był ojciec dr Tadeusz Rydzyk.

Wyjazd został zrealizowany dzięki wsparciu (przejazdy oraz obiad dnia 2 września) i osobistemu zaangażowaniu Jana Józefa Kasprzyka z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych a także dzięki wsparciu oraz życzliwości Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza (nocleg, śniadanie i obiad w dniu 3 września) zorganizowanych na terenie jednostek wojskowych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca.

Tablicę poświęcili: bp. Ignacy Dec, prowincjał Dariusz Paszyński, ojciec dyrektor dr Tadeusz Rydzyk.

Odsłonięcia dokonały Gołdapianki Alina Cybula – Borowińska, Hanna Notora – Macierewicz, posłanka Ewa Tomaszewska.

W uroczystości uczestniczyli:

Na specjalne zaproszenie Gołdapianek – poseł Małgorzata Zwiercan, która złożyła kwiaty, ministrowie Jan Józef Kasprzyk, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak, dyrektor Departamentu w Ministerstwie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Monika Kalinowska oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. A także uczestniczki Gołdapianki w liczbie 42.

Homilia bp. Ignacego Deca, wystąpienia Ministrów oraz ojca dr Tadeusza Rydzyka podkreśliły rolę kobiet w walce o niepodległość Polski. Szczególnie słowa ministra Jana Józefa Kasprzyka, że „kobiety zachowały się jak trzeba” wywołały wzruszenie internowanych oraz aplauz zebranych na uroczystości.

Podziękowania również należą się oficerom oraz żołnierzom Wojska Polskiego, którzy gościli przedstawicieli Stowarzyszenia oraz służyli pomocą we wszelkich kwestiach.

Uczestniczki zjazdu składają podziękowania darczyńcy za opłacenie przewodnika po Toruniu, co pozwoliło zapoznać się z piękną historią miasta.

18 Wrz

PROTOKÓŁ ze spotkania Kierownictwa Fundacji 12.09.2017r

Po dokonaniu przez Tadeusza Stańskiego oceny ostatnich uroczystości organizowanych przez i przy udziale Fundacji zabrał głos Mirek Widlicki jako organizator Widowiska Historycznego Zrzutu Cichociemnych ZAPORA, które odbędzie się na łąkach w pobliżu miejscowości Łosina koło Wyszkowa 16 września b.r. Uznał on, że organizacja imprezy jest daleko zaawansowana i brakuje jeszcze załatwienia autobusu na dojazd z Warszawy.
Tadeusz Stański, jako Prezes Fundacji otrzymał zaproszenie od płk. Reya z Ambasady USA na ceremonię jego pożegnania. Postanowiono wręczyć mu album o gen, Józefie Hallerze z podziękowaniem za czynny udział Pana Pułkownika w organizacji uroczystości pod pomnikiem Błękitnej Armii w roku 2016 i 2017tym.
W trakcie posiedzenia nadeszła korespondencja z NBP, dotycząca organizacji sesji ekonomicznej podczas  której przedstawiony będzie dorobek podziemnych organizacji niepodległościowych. W liście padła propozycja aby Fundacja złożyła w tej sprawie wniosek do rozpatrzenia w przewidzianym trybie. W związku z rozbieżnościami w pierwotnych ustaleniach postanowiono sprawę wyjaśnić i ich wynik przedstawić na następnym posiedzeniu.

Prot; Waldemar Pernach