9 Sie

O nas

 W sierpniu 2013 roku zarejestrowano Fundację Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych.

Statutowym celem Fundacji jest zapewnienie kombatantom (żołnierzom) i osobom represjonowanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski należytego szacunku, honoru oraz opieki i pomocy.

Chcemy objąć wszystkich zaniedbanych przez państwo polskie pozostających w biedzie, która jest skutkiem represji i prześladowań. Pozyskane środki przeznaczone będą nie tylko na pomoc finansową ale i opiekę medyczną, środki pomocy i domy opieki.

Wzorem naszym jest młode państwo polskie, które natychmiast po odzyskaniu niepodległości już w 1918 roku podjęło regulacje prawne w sprawie zadośćuczynienia.

Po latach upokorzeń i zaniedbań, tolerowanych również przez społeczeństwo, musimy wreszcie zadbać o tych, którzy ponieśli ofiary w walce z dwoma okupantami.

Przy należytym szacunku dla starań innych organizacji i środowisk my rezygnujemy z nieskutecznych, zabiegów o regulacje prawne (ustawy), które zaniedbania wyrównają.

Fundacja w porozumieniu z innymi organizacjami i stowarzyszeniami wystąpi o zadośćuczynienia do sądu w pozwie zbiorowym.

Ze względu na to, że w polskim prawodawstwie brak jest jednoznacznych uregulowań w tej kwestii, wystąpienie nasze będzie wymagało bezprecedensowych działań, Zachęcamy życzliwych do współdziałania w tej prekursorskiej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *