3 paź

Ks. Kustosz Marian Kopko kawelerem Krzyża Służby Niepodległości

Stanisław Sakwa odznacza ks. kustosza Mariana Kopko

W niedzielę 3 października 2021r. przedstawiciele Fundacji Walczącym o Niepodległość Stanisław Sakwa i Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska wręczyli Krzyże Służby Niepodległości w Bazylice Krzeszowieckiej.

Gratulacje dla Kawalera Krzyża

Uhonorowano ks. kustosza Mariana Kopko, który przywrócił świetność Bazyliki Krzeszowskiej. Jest osobą, która charakteryzuje się oddaniem dla Ojczyzny i Kościoła. W latach 1981 -1985 pracował jako wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Legnicy. Aktywnie wspierał NSZZ “Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał poszukiwanych przez władze działaczy związku oraz przechowywał i kolportował podziemne wydawnictwa. Następnie w latach 1985-1991 pracował w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie. W parafii inicjował wykłady, spotkania i wystawy o tematyce patriotycznej. Zorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy i odprawiał Msze św. za Ojczyznę. W 1987 r. został skazany przez kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie mszy św. 1 maja w Górach Sowich. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. Inicjator wmurowania tablic pamiątkowych poświęconych marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy oraz Konfederatom Barskim w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Bielawie. 25 czerwca 1991r. został skierowany przez kard. Henryka Gulbinowicza do Polkowic w celu zorganizowania życia parafialnego w nowo powstającej parafii oraz wybudowania kościoła. Powstała parafia Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach gdzie był proboszczem i kapelanem “Solidarności”. Inicjator budowy kościołów parafialnych w Polkowicach, Guzicach i Moskorzynie. Wieloletni kierownik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górą z Diecezji Legnickiej. Organizował pielgrzymki ludzi pracy. Zorganizował Festiwal piosenki religijnej i patriotycznej w Polkowicach a obecnie w Krzeszowicach. Aktywny członek komitetu organizacyjnego polsko-czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizator wielu imprez w ramach współpracy transgranicznej z Czechami i Niemcami. Za całokształt Jego działań decyzją kapituły odznaczony Krzyżem Służby Niepodległości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *