10 Mar

Protokół Zebrania Kierownictwa Fundacji w dniu 10.03.2020

Protokół

Zebranie 10.03.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 1. Informacje o spotkaniu, które odbyło się 9.03 2020 w SDP-ie. Tematem spotkania była: „Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?” omawiane przez Andrzeja Dombrowicza i Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską. Spotkanie było w temacie szczególnie interesującym Fundację, ponieważ brak rozliczenia z przeszłością i bezkarność UB i TW do dziś nie pozwala na cieszenie się autentycznie niepodległą Ojczyzną. Bardzo cenna inicjatywa. Spotkanie dotknęło tylko tego tematu i konieczne jest jego kontynuowanie. Jednak na przyszłość dla lepszego zrozumienia przez osoby nie związane z tą historią potrzebny jest bardziej jednoznaczny przekaz i nie używanie skrótów, które mogą być niezrozumiałe poza środowiskiem.
 2. Informacja o zakończonym właśnie w Londynie kongresie: IV Polsko Brytyjskie Forum Belwederskie 2020 omawiane przez Elżbietę Królikowską-Avis. W dniach 3–4 marca w Londynie miało miejsce IV Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które jest formatem stworzonym na potrzeby dialogu społecznego. Tegoroczna edycja była pierwszą zorganizowaną przez wiodące ośrodki ekspertyzy międzynarodowej w obu państwach: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Królewski Instytut Stosunków Międzynarodowych – Chatham House, nie zaś przez ministerstwa spraw zagranicznych. Zmiana ta niepokoi bardzo Elżbietę Królikowską-Avis i środowisko europarlamentarzystów polskich, ponieważ obawiają się, że ta zmiana może spowodować zawłaszczenie forum przez środowiska lewackie. Nasi reprezentanci starali się wymuszać na organizatorach, aby równo były reprezentowane opinie konserwatywne i lewicowe, ale nie we wszystkich panelach to się udało. IV Forum Belwederskie skupiało się dużo bardziej wokół poglądów lewicowych a nawet lewackich. Ponieważ w dalszym ciągu Forum jest organizowane z pieniędzy MSZ-etu trzeba pilnować, aby nie stało się kolejnym ośrodkiem manipulacji zamiast miejscem wymiany myśli i idei.
 3. 03.2020r. odbyła się pikieta pod Pałacem Prezydenckim, którą Fundacja uznała za niewłaściwą z racji okresu wyborczego i możliwości zmanipulowania środowiska i wciągnięcia w wojnę z Prezydentem. Fundacja popiera postulaty uhonorowania opozycjonistów jednak z racji tego, że jedynie wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję daje szansę na kontynuowanie dobrych przemian w Polsce, przedkładając interes Ojczyzny nad własny nie przystąpiliśmy do tej pikiety. Krzysztof Lancman przejeżdżając obok pikiety ocenia ją na kilkanaście osób i uważa, że prowokatorzy wykorzystali Olewińskiego. Zgromadzeni działacze niepodległościowi nie protestowali przeciwko samemu Prezydentowi, nie udzielali wywiadów do mediów. Telewizja interesowała się tylko KOD-em z transparentem lżącym Prezydenta.
 4. Elżbieta Królikowska-Avis skomentowała, że dotknęło ją bardzo wyrzucenie Kurskiego, który tak dużo zrobił dla telewizji publicznej i teraz Czabański utorował sobie drogę do kierowania telewizją a będzie to dla niej z ogromną szkodą.
 5. Andrzej Dombrowicz opisał drogę, która doprowadziła do pikiety 5.03.2020 przed Pałacem Prezydenckim.
  • Przez ostatnie lata byliśmy zwodzeni i oszukiwani, że ustawa już leży i czeka do podpisania nie doczekaliśmy się do dnia dzisiejszego
  • 21.01.2020r. spotkanie w SDP-ie i wielu działaczy niepodległościowych skupionych wokół 14 postulatów uhonorowania opozycjonistów. Tam był postulat-żądanie spotkania się z Marleną Marląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej
   • 11.02.2020r. spotkanie z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radą Krajową…., nie wykazano chęci przychylenia się do 14-tu postulatów  zgłaszanych od lat przez środowisko działaczy niepodległościowych, które my jako Formacja  Niepodległościowa też znamy i je popieramy.
   • Poinformował również, że o ile mu wiadomo, z kancelarii Prezydenta przybyli pracownicy i zaprosili 3 osoby, które przekazały petycję dla Pana Prezydenta oraz sfotografowali wiele pism składanych od lat przez Stowarzyszenie na czele którego stoi Janusz Olewiński.
   • W dniu 20.02.2020 Urząd ds. Kombatantów złożył na dziennik do URM projekt ustawy dotyczący działaczy niepodległościowych.
   • Olewiński nie odstąpił od pikiety.
 6. Informacja od Krzysztofa Lancmana: Ala Cybula została odwołana z Przewodniczącej Rady Mazowieckiej z powodu deklaracji przystąpienia do pikiety, która została przygotowana przez służby. Uznano, że nie wolno jej było występować w imieniu Rady Wojewódzkiej. Wszyscy jesteśmy za świadczeniami, ale byliśmy przeciwko pikiecie.
 7. Tadeusz Stański – Nas najbardziej interesuje tło polityczne. Nastąpiła próba skłócenia naszego środowiska. W czasach KPN-u organizowałem różne uroczystości i wydarzenia. Pikieta okazała się porażką organizacyjną wykazującą kompletny brak zaplecza. Kilkanaście osób na manifestacji, gdy około 60 było na zebraniu organizacyjnym. Tak niszczona jest sprawa, wokół której się zebraliśmy. Olewiński pochodzi z Siedlec, a to jest rejon mojego wieloletniego działania, ale ja go nie znam i nigdy o nim nie słyszałem podczas działalności opozycyjnej. Każdy, kto teraz występuje nie może działać na szkodę Fundacji i naszej idei.
 8. Grażyna Rudnik przed pikietą odbyło się spotkanie z M. Zwiercanową, która prosiła, aby nie brać udziału w pikiecie, która może być wykorzystana w kampanii przeciwko Prezydentowi.
 9. Tadeusz Stański jeszcze przypominam o propozycji wyjazdu do Wilna w dniach 23-26.04, to jest pielgrzymka od parafii św. Kazimierza w Piasecznie do św. Kazimierza w Wilnie. Nasz środowisko zostało zaproszone do udziału w tym wydarzeniu.
 10. Paweł Bogacki – Projekt ustawy o weteranach opozycji komunistycznej jest bardzo ciekawą propozycją i wartą naszej uwagi. Nadaje nam tytuł weteranów zmieniło by stosunek do nas.

 

 

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *