23 Wrz

INFORMACJA o organizowanych przez Fundacje uroczystościach latem 2017 roku.

INFORMACJA o organizowanych  przez Fundacje uroczystościach latem 2017 roku.

23 lipca 2017 roku pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej przy Placu Grunwaldzkim na Żoliborzu  odbyła się uroczystość upamiętniająca 100- lecie powstania Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.  Uroczystość objęta była patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uświetniły ją osobistości z życia politycznego, poczty sztandarowe, delegacje środowisk, organizacji, szkół i liczne grono Warszawiaków. Szczególną uwagę zwróciło przemówienie Antoniego Macierewicz Ministra Obrony Narodowej, Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wygłoszone po polsku wystąpienie Attache Ambasady USA,  pułk. Raya Wojcika.
Dodatkową atrakcją spotkania była obecność oficerów amerykańskich, kanadyjskich oraz kompanii  Wojska Polskiego, która oddała salwę honorową. Należy z zadowoleniem przyjąć liczbę stacji radiowych i telewizyjnych, które obsługiwały uroczystość, co znalazło miejsce w ich serwisach informacjach.
Atrakcją dla publiczności była planszowa wystawa zdjęć hallerczyków, przygotowana przez MON, namioty z wydawnictwami IPN oraz poczęstunek wojskową grochówką.

2 września b.r.  uroczystości z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK w ramach operacji „Burza” pod Pecynką w Puszczy Białej. Koordynatorem organizacyjnym był Krzysztof Lancman przy współpracy z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Koła Krajowego „Opocznik” Światowego Związki Żołnierzy Armii Krajowej, Wójta Gminy Wąsewo, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej oraz miejscowych szkół. Po mszy św. Polowej pod Pecynką odczytano Apel Pamięci w wykonaniu żołnierzy WP, po czym złożono kwiaty i wieńce na grobach poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej, Długosiodle  i w Lipniaku-Majoracie, w miejscu pamięci zamordowanych przez Niemców mieszkańców Puszczy Białej.

2 września b.r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci, którą ufundowały kobiety internowane w Areszcie Śledczym w Gołdapi i Darłówku. Ceremonię poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pod wezwaniem NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W uroczystości wzięli udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Jan Józef Kasprzyk, Ojciec Dyr. Tadeusz Rydzyk oraz posłanka pani Małgorzata Zwiercan. Uroczystość odbyła się dzięki wielkim staraniom Ali Cybuli i Stowarzyszeniu Kobiet Internowanych Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsza. Dwudniowy wyjazd został zrealizowany dzięki materialnemu i finansowemu  wsparciu  MON oraz UdSKiOR. Szczególne wzruszenie zebranych wywołały słowa ministra Jana Kasprzyka, że „kobiety zachowały się jak trzeba”.

16 września b.r. na łąkach  Łosiny k/Wyszkowa, odbyła się inscenizacja “Zrzutu cichociemnych – Zapora”. Organizatorem był  Mirosław Widlicki, przy współpracy z Ministrem Obrony Narodowej,  Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej i Jednostką Wojskową GROM.  Po wystąpieniu Ministra H. Kowalczyka  odtworzono pięć scen naziemnych z życia pod okupacją niemiecką:
– aresztowanie,
-walka,
– przygotowanie do odebrania zrzutu,
– zrzut,
– na rodzimej ziemi – serdeczne powitanie zrzutków. Następnie dokonano pokazu skoków cichociemnych żołnierzy AK oraz demonstrowano współczesną wersja zrzutu spadochroniarzy GROM. Po modlitwie za nieżyjących i złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbył się koncert zespołu CONTRA-MUNDUM.  Przy nadspodziewanie wysokiej frekwencji, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się skoki spadochronowe z transportowca „Bryza”. Stwierdzić należy, że podobnej rekonstrukcji jeszcze w Polsce nie było.  Wydarzenie rejestrowała TV Republika, TV 3 oraz lokalne ośrodki informacyjne. Impreza jest oglądana na youtube.pl i w Internecie.
Bogata ilustracja fotograficzna na naszej stronie. http:// odszkodowani.pl

20 Wrz

PROTOKÓŁ z zebrania Kierownictwa Fundacji 18.09.2017 rok

PROTOKÓŁ z zebrania Kierownictwa Fundacji 18.09.2017 rok

Waldemar Pernach złożył krótką informację o przygotowaniach do konferencji ekonomicznej współorganizowanej z Narodowym Bankiem Polskim. Po wymianie korespondencji i zapoznaniu się z warunkami dofinansowania projektów z zakresu edukacji ekonomicznej ustalono termin spotkania Waldemara Pernacha i Tadeusza Stańskiego z dyr. Martyną Wojciechowską na piątek 22.09. br. w siedzibie Banku.
Andrzej Snarski poinformował o swoich działaniach dotyczących składania wniosków do Komisji Wojewody oraz został zobowiązany do dalszych starań zgodnie z listą przygotowaną na zebraniu:
Włodzimierz Sarnecki – Solidarność Walcząca.
Bolesław A. Jabłoński – Grupy Oporu
Krzysztof Lancman – Fundacja
Alina Cybula – Stowarzyszenie Kobiet Internowanych
Witold Załęski – PPN
Barbara Kądziela –Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość
Andrzej Snarski – Stowarzyszenie Internowanych Mazowsza.
Mirosław Widlicki, jako organizator inscenizacji zrzutu cichociemnych ZAPORA ocenił przebieg uroczystości. Stwierdził, że frekwencja była nad spodziewanie wysoka. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się skoki spadochronowe z transportowca „Bryza” w wykonaniu żołnierzy z jednostki GROM. Stwierdził też, że podobnej rekonstrukcji jeszcze w Polsce nie było.  Wydarzenie rejestrowała TV Republika, TV 3 oraz lokalne ośrodki informacyjne. Impreza jest oglądana na You Toobie i Internecie.
Zauważył, że największą zachętą promocyjną są plakaty.
Tadeusz Stański poinformował, że został zaproszony przez Ambasadę USA na ceremonię pożegnania w dniu 20.09 br. pułk. Reya Wojcika, który współpracował z Fundacją m.in.. przy organizacji obchodów 100-lecia powstania Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera. Postanowiono wręczyć odchodzącemu Attache album pamiątkowy „Generał Józef Haller”- z odpowiednim wpisem oraz pamiątkowy plakat i zaproszenie.
Ala Cybula poinformowała o organizowanym 07.10. b.r.  różańcu wokół Polski. Będzie zbierała chętnych na wyjazd do wybranego odcinka granicy.
Prezes Fundacji zobowiązał Waldemara Pernacha do napisania i zamieszczenia na naszej stronie sprawozdania z organizowanych prze Fundację uroczystości w ostatnim miesiącu.

W piątek 22.09. br. w Radzymińskiej kolegiacie o godz. 16.30 odbędzie się msza św.

za Prezesa ŚZŻAK- Warszawa Wschód, Edmunda Muszyńskiego oraz Piotra Kurka.

Prot.
Waldemar Pernach

18 Wrz

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci poświęconej kobietom internowanym i więzionym w Gołdapi i Darłówku w stanie wojennym, z dnia 2 września 2017 roku.

 

Hasło tablicy to słowa Jana Pawła II.

„Nie chciej Ojczyzny, która cię nic nie kosztuje”

Tablica ufundowana została przez kobiety internowane i więzione w stanie wojennym w Gołdapi i Darłówku a została odsłonięta w dniu 2 września 2017 roku w kościele Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, w dniu zjazdu Rodzin Radia Maryja.

Organizatorami uroczystości odsłonięcia tablicy byli:

  1. Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych Regionu Mazowsze w stanie wojennym. Obecni byli – przewodnicząca Alina Cybula-Borowińska, Grażyna Najmigiel, Halina Kamać, Janina Jelonek, Wiesława Anna Bielańska, Barbara Kądziela.
  2. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentowany przez: Ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz dyrektora departamentu Monikę Kalinowską.
  3. Przedstawicielem ze strony Kościoła oraz zakonu Redemptorystów był ojciec dr Tadeusz Rydzyk.

Wyjazd został zrealizowany dzięki wsparciu (przejazdy oraz obiad dnia 2 września) i osobistemu zaangażowaniu Jana Józefa Kasprzyka z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych a także dzięki wsparciu oraz życzliwości Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza (nocleg, śniadanie i obiad w dniu 3 września) zorganizowanych na terenie jednostek wojskowych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca.

Tablicę poświęcili: bp. Ignacy Dec, prowincjał Dariusz Paszyński, ojciec dyrektor dr Tadeusz Rydzyk.

Odsłonięcia dokonały Gołdapianki Alina Cybula – Borowińska, Hanna Notora – Macierewicz, posłanka Ewa Tomaszewska.

W uroczystości uczestniczyli:

Na specjalne zaproszenie Gołdapianek – poseł Małgorzata Zwiercan, która złożyła kwiaty, ministrowie Jan Józef Kasprzyk, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak, dyrektor Departamentu w Ministerstwie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Monika Kalinowska oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. A także uczestniczki Gołdapianki w liczbie 42.

Homilia bp. Ignacego Deca, wystąpienia Ministrów oraz ojca dr Tadeusza Rydzyka podkreśliły rolę kobiet w walce o niepodległość Polski. Szczególnie słowa ministra Jana Józefa Kasprzyka, że „kobiety zachowały się jak trzeba” wywołały wzruszenie internowanych oraz aplauz zebranych na uroczystości.

Podziękowania również należą się oficerom oraz żołnierzom Wojska Polskiego, którzy gościli przedstawicieli Stowarzyszenia oraz służyli pomocą we wszelkich kwestiach.

Uczestniczki zjazdu składają podziękowania darczyńcy za opłacenie przewodnika po Toruniu, co pozwoliło zapoznać się z piękną historią miasta.

18 Wrz

PROTOKÓŁ ze spotkania Kierownictwa Fundacji 12.09.2017r

Po dokonaniu przez Tadeusza Stańskiego oceny ostatnich uroczystości organizowanych przez i przy udziale Fundacji zabrał głos Mirek Widlicki jako organizator Widowiska Historycznego Zrzutu Cichociemnych ZAPORA, które odbędzie się na łąkach w pobliżu miejscowości Łosina koło Wyszkowa 16 września b.r. Uznał on, że organizacja imprezy jest daleko zaawansowana i brakuje jeszcze załatwienia autobusu na dojazd z Warszawy.
Tadeusz Stański, jako Prezes Fundacji otrzymał zaproszenie od płk. Reya z Ambasady USA na ceremonię jego pożegnania. Postanowiono wręczyć mu album o gen, Józefie Hallerze z podziękowaniem za czynny udział Pana Pułkownika w organizacji uroczystości pod pomnikiem Błękitnej Armii w roku 2016 i 2017tym.
W trakcie posiedzenia nadeszła korespondencja z NBP, dotycząca organizacji sesji ekonomicznej podczas  której przedstawiony będzie dorobek podziemnych organizacji niepodległościowych. W liście padła propozycja aby Fundacja złożyła w tej sprawie wniosek do rozpatrzenia w przewidzianym trybie. W związku z rozbieżnościami w pierwotnych ustaleniach postanowiono sprawę wyjaśnić i ich wynik przedstawić na następnym posiedzeniu.

Prot; Waldemar Pernach

5 Wrz

Protokół z zebrania kierownictwa Fundacji w dniu 05.09.2017

Zweryfikowano przygotowane przez poszczególne stowarzyszenia wnioski rekomendacji kandydatów do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Mazowieckim. Uzgodniono, że wszystkie organizacje składają wnioski indywidualnie. Część wniosków ma dzisiaj doręczyć Krzysztof Lancman, część Alina Cybula, pozostali składają indywidualnie.

  1. Złożono sprawozdania z przebiegu uroczystości patriotycznych w sobotę i niedzielę w których organizacji brali udział stowarzyszenia związane z Fundacją:

– Krzysztof Lancman, jako współorganizator, ocenił jako udane uroczystości z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK w ramach operacji „Burza” pod Pecynką w Puszczy Białej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Koła Krajowego „Opocznik” ŚZŻAK, Wójta Gminy Wąsewo, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej oraz miejscowe szkoły.

– Mirosław Widlicki, jako przedstawiciel ŚZŻ AK Warszawa Wschód przedstawił przebieg uroczystości w Wodyniach. Obok miejscowego kościoła parafialnego, przy ulicy Newelskiego, odsłonięto tablicę poświęconą walczącym na tym terenie Żołnierzom Niezłomnym. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe a oficjalną część zakończony patriotyczne deklamacje i śpiewy młodzieży. Po uroczystości zaproszono przybyłych na poczęstunek. Wydarzenie przygotowało Towarzystwo Ziemi Wodyńskiej, przy walnym udziale Katarzyny i Tadeusza Markiewiczów.

– Tadeusz Stański przedstawił przebieg uroczystości pod pomnikiem Oddziału „Jeżyków” w Kampinosie. Po mszy św. i wystąpieniach okolicznościowych wysłuchano koncertu Kapeli Praskiej, wykonującej repertuar warszawskich piosenek z lat okupacji.

– Alina Cybula relacjonowała przebieg uoczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej kobiety internowane w Areszcie Śledczym w Gołdapi. Ceremonie poprzedziła msz św, odprawiona w kościele pod wezwaniem NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W uroczystości wzięli udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Prezes Urzędu DSKiOR Jan Józef Kasprzyk, Ojciec Dyr. TADEUSZ Rydzyk oraz posłanka pani Zwiercan. Uroczystość odbyła się dzięki wielkim staraniom Ali Cybuli i Stow. Kobiet Internowanych Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsza.

Ala Cybula zapowiedziała odsłonięcie tablicy upamiętniającej internowane kobiety w AŚ Olszynka Grochowska w Warszawie.

  1. Tadeusz Stański uznał, że w wyniku ostatnich doświadczeń trzeba poprawić funkcjonowanie informacji wewnętrznej i przed uroczystościami uzgadniać udział naszych przedstawicieli w zapowiedzianych imprezach.
  2. Mirek Widlicki zaproponował aby zawiesić tablicę zawierającą oczekiwane imprezy i nazwiska osób, które mają w nich uczestniczyć. Przypomniał też o organizowanym przez siebie widowisku historycznym „Zrzutu Cichociemnych ZAPORA”, które się odbędzie w sobotę 16.09 br. o godz. 14-tej. W miejscowości Łosinno koło Wyszkowa. Zaproszenia będą wręczane w przyszłym tygodniu.

Tadeusz Stański zapowiedział na przyszły tydzień omawianie przygotowań do konferencji przedstawiającej programy ekonomiczne formacji niepodległościowej, która ma się odbyć w NBP.

 

Prot

Waldemar Pernach