23 Sie

Protokół z zebrania Kierownictwa Fundacji 22.08.17

 

Podczas nieobecności Prezesa Fundacji Tadeusza Stańskiego, który jest na delegacji służbowej we Wrocławiu, zebranie prowadził Waldemar Pernach.

  1. Na wniosek Ali Cybuli potwierdzono udział Fundacji w pracach nad rozszerzeniem działania t.zw. ustawy kombatanckiej. Postuluje się aby podwyższyć ustalone 400 złotowe renty, do kwoty emerytur ubeckich, tym działaczom, którzy mają w sumie przychody niższe.
  2. Krzysztof Lancman referował przygotowania do uroczystości w dniu 2 września b.r. w Puszczy Białej z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK pod Pecynką.
  3. Mirek Widlicki zapraszał na odsłonięcie pomnika żołnierzy wyklętych, które odbędą się 3 września w Wodyniach.

Natomiast 16.09 b.r. w rocznicę zrzutu cichociemnych z majorem Dekutowskim, będzie miała miejsce pod Wyszkowem rekonstrukcja tego wydarzenia. W roli cichociemnych wystąpią żołnierze z oddziału GROM. Wezmą też udział żołnierze z oddziałów Obrony Terytorialnej Kraju. Prowadzić wydarzenie będzie redaktor Piotr Otrębski z Radia Warszawa. Na koniec odbędzie się koncert i poczęstunek przygotowany przez wojsko i okolicznych mieszkańców.

  1. Waldemar Pernach zapoznał zebranych z pracami nad sesją prezentującą koncepcje ekonomiczne formacji niepodległościowej w okresie 1976-1990. 16 sierpnia wysłano do Narodowego Banku Polskiego, który jest współorganizatorem spotkania, plan i zakres sesji i oczekujemy teraz na odpowiedź.

 

Prot: Waldemar Pernach

17 Sie

Rozprawa o stosowanie tortur wobec więźniów politycznych

Fundacja Walczącym o Niepodległość – Wyklętych – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych informuje, że 23 sierpnia 2017r. o godz 12:00 w sali nr 427 w Sądzie Rejonowym przy ul. Ogrodowej 51A odbędzie się rozprawa o stosowaniu tortur wobec więźniów politycznych ZK Barczewo w latach 1983-84. Wyjaśnienia składał będzie szef buntu czynnego więźniów politycznych – Tadeusz Stański.

8 Sie

Prośba o dobrą wolę

Reparacje wojenne za lata 1939-45 od strony niemieckiej w stosunku do państwa polskiego, w/g historyków europejskich, nie zostały uregulowane. Jednocześnie Niemcy za II Wojnę Światową do dziś wypłacają różne odszkodowania lecz skrzętnie pomijają w tym Polskę a kolejne rządy od PRL-u aż po III RP przez wzgląd na “poprawność polityczną” milczały.
Jeśli było zniszczenie to powinno być także zadośćuczynienie.
Jako pierwszy objaw dobrej woli odszkodowania ze strony społeczeństwa niemieckiego, bez którego przyzwolenia holocaustu narodu polskiego by nie było, powinien nastąpić bezwarunkowy zwrot dóbr kultury zrabowanych Polakom.
Czasy obecnie są niespokojne. Europa zalewana przez ludność islamską nie jest już obszarem bezpiecznym. Islam walczy nie tylko ze społeczeństwem kulturowo wyrosłym z pnia chrześcijańskiego ale także z jego symboliką w postaci kultury i sztuki.
W Europie jeszcze nie nagłośniono przypadków niszczenia zabytków przez islamistów, co nie znaczy, że takich zdarzeń nie było.
Polska w chwili obecnej jest najbezpieczniejszym krajem europejskim. Dlatego aby zachować spuściznę kulturową Polaków dla przyszłych pokoleń należy nasze wszelkie dobra świadczące o tym kim byliśmy, kim jesteśmy i skąd nasz ród, ponownie zgromadzić na rodzinnej ziemi.

gb