25 Lut

Zebranie Kierownictwa Fundacji 21.02.17

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kierownictwa Fundacji

21.02.17

 

 

Prezes Fundacji Tadeusz Stański dokonał przeglądu realizacji przygotowań do obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Odpowiedzialni za plakatowanie relacjonowali, że częste jest zrywanie plakatów, zdarza się to i w instytucjach w których formalnie otrzymano zgodę na ich zawieszenie.  Najpewniejszy jest los tych plakatów, które umieszczono na witrynach sklepów, jednak uzyskano niewiele zgód na ich zamieszczenie.

Waldemar Pernach wystąpi do Radia Wnet, Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Klubu RONINA o zamieszczenie komunikatu i plakatu w ich sieciach. komunikacyjnych.

Andrzej Melak poinformował, że załatwił asystę wojskową, oprawę ceremonialną, apel poległych, poczet sztandarowy drużyny ze szkoły im. Waldemara Milewicza i udział trzech cechów rzemiosła.

Tadeusz Stański oznajmił, że załatwione są samochody do przewozu sprzętu pomocniczego i baneru, przygotowane są drabiny, szarfa na Pomnik oraz identyfikatory dla organizatorów.

Zygmunt Rosiak zameldował o gotowości drużyny do dekoracji miejsca uroczystości.

Ze strony organizatorów wystąpią;

Andrzej Melak i Tadeusz Krawczak. Modlitwę poprowadzi ks. Prałat Józef Maj przy udziale ks. Infułata Jana Sikorskiego. Jako rezerwowi do wystąpień przygotowani są Wiesław Wysocki i Tadeusz Stański.

Całość Uroczystości poprowadzi Łucjan Sobolewski, który przedstawił scenariusz przebiegu zgromadzenia. Na wstępie zaintonuje odśpiewanie Hymnu Narodowego i Roty.

Przewidziane są salwy honorowe i race kibiców Legii, których sprowadzi Ewa Smalcerz.

Za warty i poczty sztandarowe odpowiedzialny jest Krzysztof Lancman.

Uroczystość zakończy składanie wieńców.

 

Prot. Waldemar Pernach

 

24 Lut

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w skład którego wchodzą m.in. Fundacja Walczącym o Niepodległość Wyklętych Pokrzywdzonych Internowanych Więzionych, Komitet Katyński Krąg Pamięci Narodowej im Stefana Melaka, Instytut Jozefa Piłsudskiego, Fundacja „Lex Nostra” oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych.

 

ZAPRASZAJĄ NA OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I KONTYNUATORÓW ICH WALKI, KTÓRE ODBĘDA SIĘ w sobotę, 25 LUTEGO br. O GODZ. 17-TEJ POD POMNIKIEM POLEGLYCH I POMORDOWANYCH NA WSCHODZIE U ZBIEGU ULIC MURANOWSKIEJ I GEN, WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE.

 

W roku bieżącym za patrona uroczystości obrano Stefana Melaka, strażnika pamięci o Żołnierzach Wyklętych i oficerach pomordowanych w Katyniu, który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

8 Lut

Zebranie Kierownictwa Fundacji 07.02.2017

PROTOKÓŁ

ze spotkania Kierownictwa Fundacji

 07.02.17

 

1.Waldemar Pernach odczytał protokół z ostatniego posiedzenia. Zapis przyjęto bez uwag.

2.Tadeusz Stański podjął omawianie projektu plakatu i zaproszenia.

Po dyskusji ustalono treść podpisu pod zdjęciem Stefana Melaka.

Przyjęto zapis;

– Strażnik pamięci o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych,

– o Katyniu

– zginął pod Smoleńskiem 2010r.

 1. Uzgodniono listę instytucji wspierających, których logo będzie na plakacie.
 2. Andrzej Melak za tydzień przekaże informację dotyczącą pocztu sztandarowego i ilościowego udziału żołnierzy w uroczystościach 25.02.br. pod “wagonem”.

Uzgodniono treść Zaproszenia, którą zapisał projektant Andrzej Kiryłło.

 1. Mariusz Olczak zadeklarował wydrukowanie 300szt.zaproszeń i pokrycie kosztów wydruku przez AAN.
 2. Tadeusz Stański zdecydował, że akcja plakatowania rozpocznie się w piątek, tydzień przed uroczystością.
 3. Przystąpiono do omówienia koncepcji plakatowania. Podsuwano pomysły na wieszanie plakatów na przystankach, w ratuszach, tramwajach, na monitorach INF0-METRO.
 4. Odpowiedzialność za plakatowanie na Pradze wziął na siebie Krzysztof Lancman. Pozostali uczestnicy spotkania zobowiązani zostali do zbadania procedur pozwoleń i organizowanie grup plakatujących.

 

Prot. Waldemar Pernach

 

7 Lut

Zebranie Kierownictwa Fundacji 31.01.2017

 

Protokół

Z zebrania Kierownictwa Fundacji

31.01.2017

 

1.Tadeusz Stański uzasadnił powody rozwiązania współpracy z organizacjami z Kobyłki, Ząbek i Wołomina. Powodem jest niezgodność w sprawie organizacji Dnia Żołnierzy Wyklętych, treści plakatów i zaproszeń, co wskazywało na dominacje uroczystości podwarszawskich nad centralnymi w

Warszawie przy Wagonie Sybiraków.

 1. Postanowiono organizować uroczystości samodzielnie przez Fundację.
 2. O prowadzenie uroczystości poproszono Łucjana Sokołowskiego. Załatwi wystąpienia do władz o pozwolenia na organizacje uroczystości. Podejmie też próbę zaproszenia chóru.
 3. Andrzej Kiryłło podjął się przygotowania plakatów i zaproszeń
 4. Z Andrzejem Melakiem uzgodniono pomoc w finansowaniu druku plakatów i zaproszeń, nagłośnienia i załatwienia asysty wojskowej.
 5. Zygmunt Rosiak odpowiedzialny będzie za organizację grupy i przygotowanie wystroju uroczystości.
 6. Zrezygnowano z tworzenia komitetu honorowego.

 

Prot: Waldemar Pernach