17 Sty

Zebranie Kierownictwa Fundacji 17.01.2017

PROTOKÓŁ

z Zebrania Kierownictwa Fundacji

 17.01.17

 

 1. Tadeusz Stański przedstawił skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych;

Alina Cybula – Stowarz. Kobiet Internowanych Mazowsza

Ewa Smalcerz – Radna m.st. Warszawy

Zygmunt Rosiak – Fundacja Walcz. o Niepodległość

Karol Buczyński –  Bank Ochrony Środowiska

Tadeusz Bartold – Solid. Walcząca

Wiktor Cygan – Mińsk Mazowiecki

Artur Konrad – Związek Łagierników

Łucjan Sokołowski – Świat. Zw. Ż. AK Okręg Wschód.

Mirosław Widlicki – ŚZ ŻAK Wschód

Wiesław Wysocki – Instytut Piłsudskiego

 1. Tadeusz Stański przypomniał ustalenie, że każda z rocznic będzie miała patrona spośród kontynuatorów idei walki Żołnierzy Wyklętych.

W 2016r, był nim Wojciech Ziembiński,

W 2017r. będzie Stefan Melak,

W 2018r. ks. Niedzielak.

 1. Koordynatorem technicznym uroczystości ma zostać Piotr Rzewuski. Skład Komitetu Honorowego przygotuje Wiesław Wysocki.
 2. Z przedstawionych projektów wybrano plakat i zaproszenie na uroczystości.
 3. Artur Konrad przedstawił propozycję programu uroczystości, w tym zebranie i obiad przewidziany na ok. 200 osób. Przewiduje się udział delegacji z miejscowości podwarszawskich, m.in. Wołomina, Kobyłki, Mińska. Udział tych delegacji będzie zobowiązywał do uczestnictwa w obchodach przygotowanych przez te organizacje. Rozmowy w sprawie udostępnienia sali przy kościele garnizonowym na u. Długiej przeprowadzi z proboszczem parafii prof. W.Wysocki.
 4. W następnym tygodniu przewidziane są rozmowy z Urzędem ds. Kombatantów w składzie; Tadeusz Stański. Wiesław Wysocki, Artur Konrad.
 5. Wiktor Cygan przedstawił zakres uroczystości przygotowywanych w Mińsku Mazowieckim, w których wezmą udział historyczne grupy rekonstrukcyjne, grupy strzelców i młodzieży szkolnej. Prosił o udział naszych przedstawicieli w obchodach w Mińsku. Na następnym spotkaniu przedstawi określone role i udział delegacji z Mińska Mazowieckiego w warszawskich obchodach.
 6. Mirosław Widlicki przedstaw sytuację o współpracy z Ostrowią Mazowiecką na następnym spotkaniu.
 7. Ewa Smalcerz również na następnym spotkaniu przedstawi udział kibiców Legii.
 8. Biorąc pod uwagę innych wiele uroczystości, które odbywają się w tym czasie, wstępnie uzgodniono termin Obchodów na sobotę 02.2017r na godz. 12.00
 9. Następne Spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się we wtorek 24.01 o godz.00 w budynku PASTA. Telefonicznie uzgodniono obecność z Andrzejem Melakiem oraz Piotrem Rzewuskim.

Na zebraniu koniecznym będzie ustalenie odpowiedzialnych za przygotowanie:

– pocztów sztandarowych,

– chóru,

– wieńców,

– autokarów,

– straży honorowej,

– straży porządkowej,

– nagłośnienia,

– obiadu.

 

Protokołował: Waldemar Pernach

 

10 Sty

Zebranie Kierownictwa Fundacji 10.01.2017

PROTOKÓŁ

Ze spotkania Kierownictwa Fundacji

10.01.2017

 

Tadeusz Stański przedstawił ocenę obecnej sytuacji politycznej w kraju. Powiedział, że obecnie obserwujemy nieustający spór dwóch partnerów umowy okrągłostołowej o władzę. Uważa, że jest to schyłkowy okres trwania tego dwubiegunowego podziału.

Wywołał tą opinia krótką dyskusję.

Waldemar Pernach zaproponował, oby dyskusje polityczne odbywały się po wyczerpaniu porządku spotkania związanego z działalnością Fundacji.

 1. Omówiono przygotowania do obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Proponowana data, to 04.03.2017r w sobotę, tradycyjnie pod Wagonem Sybiraków. Ustalono, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych rozszerzona będzie na kontynuatorów ich postaw. W ubiegłym roku był to Wojciech Ziembiński w obecnym Stefan Melak.

„Jurand” przedstawił cztery projekty zaproszeń na uroczystość. Po ocenie przez zebranych wskazano projekt do dalszego przetwarzania.

 1. Wiesław Wysocki zaproponował zwiększenie przez Fundację aktywności w zakresie świadczeń pieniężnych dla kombatantów.
 2. Krzysztof Lancman zaproponował aby poczekać na wyniki działań Komisji Sejmowej pod przewodnictwem Szefa Urzędu d.s. Kombatantów. Przygotowywana jest ustaw, która ma uprościć i rozszerzyć przyznawanie uprawnień. W projekcie , każdy z uprawnionych ma otrzymać stałą dopłatę miesięczną bez dokumentowania stanu dochodów.
 3. Andrzej Snarski zaproponował, aby rozpocząć współpracę z władzami miasta i dzielnic o nadawanie imionami kombatantów m.in. Stefana Melaka i Wojciecha Ziembińskiego ulic i szkół nowotworzonych w ramach reformy edukacji.
 4. Wiesław Wysocki powiedział, że będzie Bral udział w pracach zespołu przygotowującego obchody Dnia Armii Hallera.

 

Protokołował: Waldemar Pernach

4 Sty

Zebranie Kierownictwa Fundacji 03.01.2017

PROTOKOŁ

z zebrania Kierownictwa Fundacji

03.01.2017

1.Pokrótce omówiono sytuacje polityczną oceniając, że PIS przetrzymał napór opozycji, która teraz została pozbawiona w dużej mierze podstaw do protestów. Wyrażono nadzieję szybkiego zakończenia kryzysu.

2.Tadeusz Stański zdecydował, że na spotkania kierownictwa nie będzie można przyprowadzać osób bez wcześniejszego ustalenia.

3.Po wcześniejszej zapowiedzi Waldemara Pernacha o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu, podjęto decyzję o rekonstrukcji składu Zarządu i uproszczeniu struktury organizacyjnej Fundacji.

Propozycje w tej sprawie przedstawi do polowy miesiąca mec. Marek Harasiuk. Propozycję zmiany składu Zarząd ma przedstawić za tydzień. W.Pernach.

4.Prof. Jan Wysocki przedstawi do następnego spotkania wstępne ustalenia dot. obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych pod „Wagonem” na ul.Konwiktorskiej

Andrzej Snarski zaprosił na organizowane przez Akcję Katolicką na Bemowie spotkanie z ks. Pawłem Bortkiewiczem z Poznania. Miejsce; kościół p.w Bogurodzicy NMP na Bemowie 24.01 br. O godz. 19tej.

Obecni;

Krzysztof Lancman

Grzegorz Boguszewski

Waldemar Pernach

Tadeusz Stański

Wiesław Wysocki

Lucjan Sokołowski

Marek Harasiuk

Mirosław Widlicki

Andrzej Snarski

 

Protokółował;

Waldemar Pernach

4 Sty

Zebrania Kierownictwa Fundacji 20.12.2016

PROTOKÓŁ

z Zebrania Kierownictwa Fundacji

20.12.2016

 1. Na wstępie zebrani wnosili uwagi do przedstawionego projektu zaproszenia na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy wyklętych w dniu1 marca 2017 r. Projekt zaproszenia i wniesione uwagi maja być jeszcze skonsultowane ze Stowarzyszeniem Łagierników.
 2. Prezes Tadeusz Stański przedstawił ocenę obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Skrytykował warcholskie zachowanie opozycji w Sejmie i na ulicach oraz blokowanie głosowania nad budżetem państwa.
 3. Zebrani uważali, że PIS nie prowadzi skoordynowanej polityki informacyjnej, brakuje mu taktyki w działaniu przy obecności totalnej opozycji, której działania zmierzają do destabilizacji sytuacji w kraju i obalenia rządu. To, co dzieje się pod Sejmem jest elementem walki o przywództwo w opozycji między Petru a Schetyną i świadczy o tym, że to są działania przeciwko Polsce.
 4. Prezes przedstawił plan działania na najbliższy miesiąc;

– przygotowanie przez prof. Wiesława Wysockiego propozycji składu komitetu honorowego do obchodów 1 marca Dia Żołnierzy Wyklętych.

– przygotowanie zamian strukturalnych we władzach Fundacji i zgłoszenie ich do KRSu.

– Zorganizowanie spotkania ok. 30 organizacji w których kapelanem jest ks. Józef Maj.

Na zakończenie Tadeusz Stański wysnuł tezę, że obecna sytuacja świadczy o gniciu systemu umowy przy „okrągłym stole” i wrócił do koncepcji budowania nowej siły politycznej.

Postanowiono, że następne zebranie Kierownictwa odbędzie się we wtorek 27.12br.

Protokołował; Waldemar Pernach