11 Mar

Trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem AK!

Kolejny głos w dyskusji o walce, która się nie zakończyła i trwa do dnia dzisiejszego ponieważ jest to walka o wartości i sposób życia. Teraz decyduje się, czy młode pokolenie będzie potrafiło bronić sposobu życia ich przodków. Czy polskość i katolicyzm w naszym życiu prywatnym ocalimy, czy zostaniemy zalani przez barbarzyństwo “róbta co chceta”. Dyskusja toczyła się od ofiary naszej inteligencji od II Wojny Światowej począwszy przez Żołnierzy Wyklętych aż do opozycji antykomunistycznej po dzień dzisiejszy.

10 Mar

Protokół Zebrania Kierownictwa Fundacji w dniu 10.03.2020

Protokół

Zebranie 10.03.2020 Kierownictwa Fundacji

Budynek PAST-y p.IX

 

 1. Informacje o spotkaniu, które odbyło się 9.03 2020 w SDP-ie. Tematem spotkania była: „Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?” omawiane przez Andrzeja Dombrowicza i Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską. Spotkanie było w temacie szczególnie interesującym Fundację, ponieważ brak rozliczenia z przeszłością i bezkarność UB i TW do dziś nie pozwala na cieszenie się autentycznie niepodległą Ojczyzną. Bardzo cenna inicjatywa. Spotkanie dotknęło tylko tego tematu i konieczne jest jego kontynuowanie. Jednak na przyszłość dla lepszego zrozumienia przez osoby nie związane z tą historią potrzebny jest bardziej jednoznaczny przekaz i nie używanie skrótów, które mogą być niezrozumiałe poza środowiskiem.
 2. Informacja o zakończonym właśnie w Londynie kongresie: IV Polsko Brytyjskie Forum Belwederskie 2020 omawiane przez Elżbietę Królikowską-Avis. W dniach 3–4 marca w Londynie miało miejsce IV Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które jest formatem stworzonym na potrzeby dialogu społecznego. Tegoroczna edycja była pierwszą zorganizowaną przez wiodące ośrodki ekspertyzy międzynarodowej w obu państwach: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Królewski Instytut Stosunków Międzynarodowych – Chatham House, nie zaś przez ministerstwa spraw zagranicznych. Zmiana ta niepokoi bardzo Elżbietę Królikowską-Avis i środowisko europarlamentarzystów polskich, ponieważ obawiają się, że ta zmiana może spowodować zawłaszczenie forum przez środowiska lewackie. Nasi reprezentanci starali się wymuszać na organizatorach, aby równo były reprezentowane opinie konserwatywne i lewicowe, ale nie we wszystkich panelach to się udało. IV Forum Belwederskie skupiało się dużo bardziej wokół poglądów lewicowych a nawet lewackich. Ponieważ w dalszym ciągu Forum jest organizowane z pieniędzy MSZ-etu trzeba pilnować, aby nie stało się kolejnym ośrodkiem manipulacji zamiast miejscem wymiany myśli i idei.
 3. 03.2020r. odbyła się pikieta pod Pałacem Prezydenckim, którą Fundacja uznała za niewłaściwą z racji okresu wyborczego i możliwości zmanipulowania środowiska i wciągnięcia w wojnę z Prezydentem. Fundacja popiera postulaty uhonorowania opozycjonistów jednak z racji tego, że jedynie wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję daje szansę na kontynuowanie dobrych przemian w Polsce, przedkładając interes Ojczyzny nad własny nie przystąpiliśmy do tej pikiety. Krzysztof Lancman przejeżdżając obok pikiety ocenia ją na kilkanaście osób i uważa, że prowokatorzy wykorzystali Olewińskiego. Zgromadzeni działacze niepodległościowi nie protestowali przeciwko samemu Prezydentowi, nie udzielali wywiadów do mediów. Telewizja interesowała się tylko KOD-em z transparentem lżącym Prezydenta.
 4. Elżbieta Królikowska-Avis skomentowała, że dotknęło ją bardzo wyrzucenie Kurskiego, który tak dużo zrobił dla telewizji publicznej i teraz Czabański utorował sobie drogę do kierowania telewizją a będzie to dla niej z ogromną szkodą.
 5. Andrzej Dombrowicz opisał drogę, która doprowadziła do pikiety 5.03.2020 przed Pałacem Prezydenckim.
  • Przez ostatnie lata byliśmy zwodzeni i oszukiwani, że ustawa już leży i czeka do podpisania nie doczekaliśmy się do dnia dzisiejszego
  • 21.01.2020r. spotkanie w SDP-ie i wielu działaczy niepodległościowych skupionych wokół 14 postulatów uhonorowania opozycjonistów. Tam był postulat-żądanie spotkania się z Marleną Marląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej
   • 11.02.2020r. spotkanie z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radą Krajową…., nie wykazano chęci przychylenia się do 14-tu postulatów  zgłaszanych od lat przez środowisko działaczy niepodległościowych, które my jako Formacja  Niepodległościowa też znamy i je popieramy.
   • Poinformował również, że o ile mu wiadomo, z kancelarii Prezydenta przybyli pracownicy i zaprosili 3 osoby, które przekazały petycję dla Pana Prezydenta oraz sfotografowali wiele pism składanych od lat przez Stowarzyszenie na czele którego stoi Janusz Olewiński.
   • W dniu 20.02.2020 Urząd ds. Kombatantów złożył na dziennik do URM projekt ustawy dotyczący działaczy niepodległościowych.
   • Olewiński nie odstąpił od pikiety.
 6. Informacja od Krzysztofa Lancmana: Ala Cybula została odwołana z Przewodniczącej Rady Mazowieckiej z powodu deklaracji przystąpienia do pikiety, która została przygotowana przez służby. Uznano, że nie wolno jej było występować w imieniu Rady Wojewódzkiej. Wszyscy jesteśmy za świadczeniami, ale byliśmy przeciwko pikiecie.
 7. Tadeusz Stański – Nas najbardziej interesuje tło polityczne. Nastąpiła próba skłócenia naszego środowiska. W czasach KPN-u organizowałem różne uroczystości i wydarzenia. Pikieta okazała się porażką organizacyjną wykazującą kompletny brak zaplecza. Kilkanaście osób na manifestacji, gdy około 60 było na zebraniu organizacyjnym. Tak niszczona jest sprawa, wokół której się zebraliśmy. Olewiński pochodzi z Siedlec, a to jest rejon mojego wieloletniego działania, ale ja go nie znam i nigdy o nim nie słyszałem podczas działalności opozycyjnej. Każdy, kto teraz występuje nie może działać na szkodę Fundacji i naszej idei.
 8. Grażyna Rudnik przed pikietą odbyło się spotkanie z M. Zwiercanową, która prosiła, aby nie brać udziału w pikiecie, która może być wykorzystana w kampanii przeciwko Prezydentowi.
 9. Tadeusz Stański jeszcze przypominam o propozycji wyjazdu do Wilna w dniach 23-26.04, to jest pielgrzymka od parafii św. Kazimierza w Piasecznie do św. Kazimierza w Wilnie. Nasz środowisko zostało zaproszone do udziału w tym wydarzeniu.
 10. Paweł Bogacki – ustawa o weteranach opozycji komunistycznej jest bardzo ciekawą propozycją i wartą naszej uwagi. Nadaje nam tytuł weteranów zmieniło by stosunek do nas.

Protokołowała

Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

9 Mar

Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?

W klubie Ronina w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie na ul. Foksal odbyło się spotkanie na temat bardzo nas interesujący: “Agentura w konspiracji lat 80. – Bezkarność!?”

Jest to głos w dyskusji, który musi być coraz głośniejszy po to abyśmy odczarowali przeszłość i oddali hołd opozycjonistom niepodległościowym. Tym, którzy nie poszli na współpracę i ponieśli ofiarę ze zdrowia i zaryzykowali całe swoje życie a konsekwencje ponoszą do dziś.

To że agentura była bardzo głęboko w strukturach opozycyjnych i często w ich władzach powoduje przekonanie budowane przez dziesięciolecia, ze w PRL-u wszyscy byli umoczeni i że wszyscy jesteśmy tacy sami. To nie jest prawda między tymi, którzy byli ofiarami a katami. Musimy widzieć różnicę bo inaczej nie oddamy całej prawdy o nas samych.

4 Mar

“Zbieżne interesy Polski i Wielkiej Brytanii”. Trwa forum o współpracy polsko-brytyjskiej

W Londynie trwa Polsko brytyjskie IV Forum Belwederskie 2020. Kilka słów na jego temat w artykule PAP-u

Współpraca polsko-brytyjska po brexicie jest tematem czwartej edycji odbywającego się w Londynie Forum Belwederskiego. Jak podkreślono, rozbieżne cele w negocjacjach handlowych unijno-brytyjskich nie powinny przesłaniać wspólnych interesów w innych dziedzinach.

Więcej: na stronie PAP

więcej na stronie Serwis Rzeczypospolitej Polskiej