5 Wrz

Protokół z zebrania kierownictwa Fundacji w dniu 05.09.2017

Zweryfikowano przygotowane przez poszczególne stowarzyszenia wnioski rekomendacji kandydatów do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Mazowieckim. Uzgodniono, że wszystkie organizacje składają wnioski indywidualnie. Część wniosków ma dzisiaj doręczyć Krzysztof Lancman, część Alina Cybula, pozostali składają indywidualnie.

  1. Złożono sprawozdania z przebiegu uroczystości patriotycznych w sobotę i niedzielę w których organizacji brali udział stowarzyszenia związane z Fundacją:

– Krzysztof Lancman, jako współorganizator, ocenił jako udane uroczystości z okazji 73 rocznicy bitwy oddziałów AK w ramach operacji „Burza” pod Pecynką w Puszczy Białej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Koła Krajowego „Opocznik” ŚZŻAK, Wójta Gminy Wąsewo, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej oraz miejscowe szkoły.

– Mirosław Widlicki, jako przedstawiciel ŚZŻ AK Warszawa Wschód przedstawił przebieg uroczystości w Wodyniach. Obok miejscowego kościoła parafialnego, przy ulicy Newelskiego, odsłonięto tablicę poświęconą walczącym na tym terenie Żołnierzom Niezłomnym. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe a oficjalną część zakończony patriotyczne deklamacje i śpiewy młodzieży. Po uroczystości zaproszono przybyłych na poczęstunek. Wydarzenie przygotowało Towarzystwo Ziemi Wodyńskiej, przy walnym udziale Katarzyny i Tadeusza Markiewiczów.

– Tadeusz Stański przedstawił przebieg uroczystości pod pomnikiem Oddziału „Jeżyków” w Kampinosie. Po mszy św. i wystąpieniach okolicznościowych wysłuchano koncertu Kapeli Praskiej, wykonującej repertuar warszawskich piosenek z lat okupacji.

– Alina Cybula relacjonowała przebieg uoczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej kobiety internowane w Areszcie Śledczym w Gołdapi. Ceremonie poprzedziła msz św, odprawiona w kościele pod wezwaniem NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W uroczystości wzięli udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Prezes Urzędu DSKiOR Jan Józef Kasprzyk, Ojciec Dyr. TADEUSZ Rydzyk oraz posłanka pani Zwiercan. Uroczystość odbyła się dzięki wielkim staraniom Ali Cybuli i Stow. Kobiet Internowanych Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsza.

Ala Cybula zapowiedziała odsłonięcie tablicy upamiętniającej internowane kobiety w AŚ Olszynka Grochowska w Warszawie.

  1. Tadeusz Stański uznał, że w wyniku ostatnich doświadczeń trzeba poprawić funkcjonowanie informacji wewnętrznej i przed uroczystościami uzgadniać udział naszych przedstawicieli w zapowiedzianych imprezach.
  2. Mirek Widlicki zaproponował aby zawiesić tablicę zawierającą oczekiwane imprezy i nazwiska osób, które mają w nich uczestniczyć. Przypomniał też o organizowanym przez siebie widowisku historycznym „Zrzutu Cichociemnych ZAPORA”, które się odbędzie w sobotę 16.09 br. o godz. 14-tej. W miejscowości Łosinno koło Wyszkowa. Zaproszenia będą wręczane w przyszłym tygodniu.

Tadeusz Stański zapowiedział na przyszły tydzień omawianie przygotowań do konferencji przedstawiającej programy ekonomiczne formacji niepodległościowej, która ma się odbyć w NBP.

 

Prot

Waldemar Pernach

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *